Real Estate Challenge

Jij ziet kansen waar anderen slechts een muur met een dak zien. Een kerk die gebruikt wordt als een bibliotheek of een oude watertoren die een levendige horecaplek wordt, , van dat soort verhalen word jij enthousiast. Wat is eigenlijk een happy building en word je productiever van een gezonde werkplek? Daar wil jij een antwoord op. Je hebt een achtergrond in een studie binnen de gebouwde omgeving of een economische, management of bedrijfskundige studie en je wilt samenwerken om samen creatieve oplossingen bedenken.

Ingangseisen

Studenten die een opleiding op het gebied van vastgoed & makelaardij volgen kunnen helaas niet aan deze minor deelnemen wegens overlappende programma’s.

Je hebt een oprechte interesse in vastgoed en huisvesting en de mogelijkheden die gebouwen bieden. Je bent op zoek naar duurzame en creatieve oplossingen, die goed zijn voor gebruikers en niet alleen naar winst.

Inhoud

Gebouwen hebben al bouwtechnische, historische of sociaal-maatschappelijke waarde maar ze moeten ook waarde toevoegen voor gebruikers. Voor het bedrijf dat in het gebouw zit en voor de mensen die er werken of wonen. Dus hoe zorg je dat een gebouw de identiteit en het imago van een organisatie weerspiegelt?

De gebruikerswaarde, gebouwwaarde en marktwaarde van een pand worden intensief behandeld. Je leert over de vastgoedmarkt, marketing, exploitatie en taxatie. Je leert hoe je een nieuw gebouw de juiste functie geeft en hoe een oud gebouw een interessante herbestemming kan krijgen, wat de historische waarde is van monumentaal vastgoed is en wat gebouwbeleving voor de gebruiker is.

Na de minor kun je multidisciplinair naar de wereld kijken en heb je geleerd te werken in grote projecten. Dankzij actuele thema’s en gastcolleges zit je dicht tegen de beroepspraktijk aan. Aan het eind van de minor worden je vaardigheden getest in de managementgame, waarmee de minor op treffende wijze afgesloten wordt.

Leerdoelen

Om helemaal thuis te worden in de wereld van het vastgoed leer je de volgende dingen:

  • Onderzoeken van de bouwkundige staat van een gebouw
  • Opstellen van een bouwhistorische waardestelling
  • Opstellen van een transformatieplan en gebouwexploitatie
  • Inzicht in beïnvloeding van gebouwbeleving krijgen
  • Schrijven van een visiepaper over gebruikerswaarde van gebouwen
  • Versterken van je adviesvaardigheden

Per cursus zijn een stuk of 6 extra leerdoelen geformuleerd, die terug te vinden zijn in de cursuswijzers op de site van de minor.

Cursussen

De minor bestaat uit 3 lintcursussen

Cursus Gebruikerswaarde
Organisaties zijn op zoek naar een pand dat hun strategie en identiteit uitstraalt en waar werknemers zich thuisvoelen, jij gaat onderzoek doen naar deze zachte kant van vastgoed: de gebouwbeleving voor de gebruiker en leert hoe je een plan schrijft waarin alle belangen worden meegenomen.

Cursus Gebouwwaarde
Leer hoe je de cultuurhistorische waarde van een pand inschat en wat de bouwtechnische waarde is zodat je er een goede herbestemmingsvisie voor op kan stellen.

Cursus Marktwaarde
Leegstand is een groot probleem. Veel leegstaande panden kunnen commercieel geëxploiteerd worden maar hier is een goed transformatieplan voor nodig, in deze cursus leer je hoe je dit opstelt.

Toetsing

De minor bestaat uit 3 lintcursussen met een toets per cursus.

Cursus Gebruikerswaarde
5 studiepunten in periode A en B. Toetsing door een individueel paper in periode A en een groepsopdracht (gebruikersadvies) en een assessment (managementgame) in periode B.

Cursus Gebouwwaarde
5 studiepunten in periode A en B. In beide periodes toetsing door een opdracht en presentatie.

Cursus Marktwaarde
5 studiepunten in periode A en B. Periode A toetsing via opdracht en in periode B toetsing via opdracht en presentatie.

Literatuur

In alle cursussen van de minor wordt literatuur gebruikt. Deze wordt uitgereikt, op de cursussite gezet en de student is vrij om zelf literatuur te zoeken.

Rooster

De colleges worden zo veel mogelijk ingeroosterd op 2 à 3 vaste dagen op 2 verschillende locaties:

  • De Hogeschool Utrecht in Amersfoort, bij de opleiding Facility Management
  • Utrecht Science Park, in het Instituut voor Gebouwde Omgeving, bij de opleiding Bachelor of Built Environment.

Daarnaast zijn er excursies en gastcolleges bij bedrijven die soms op een derde dag geroosterd worden. Een enkele keer vraagt dat een langere reistijd.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English