Voor HU-studenten

Startdata

Uiterlijk 15 juli (voor minoren die in periode AB starten) ontvang je een mail met de datum voor de eerste bijeenkomst, een literatuurlijst en andere informate die voor jou relevant is. Voor minoren die in periode CD starten ontvang je deze mail uiterlijk 16 december.

Toetsen en herkansen

Als je voor een minor in het studiejaar 2019-2020 in Osiris staat ingeschreven, dan ben je ook ingeschreven voor cursussen en de eerste toetsgelegenheid van de cursussen die bij de minor horen. Wil je gebruik maken van de herkansing voor één van de toetsen in hetzelfde studiejaar dan dien je je daarvoor zelf in te schrijven. Vraag bij de docent na wanneer de inschrijving voor de herkansing open staat.

Toestemming van de examencommissie

De examencommissies van HU bepalen voorafgaand aan je aanmelding en inschrijving voor een minor, welke minoren wel en welke minoren niet zijn toegestaan. Voor minoren die niet zijn toegestaan door de examencommissie kun je je niet inschrijven in Osiris. Dit geldt niet voor studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Zij dienen altijd toestemming te vragen aan de examencommissie.

Ben je communicatiestudent en volg je NIET het uitstroommenu Livecom, dan mag je de minoren Leisure & Event Marketing, Sports & Entertainment Marketing en Het ontwerpen en managen van evenementen wel volgen maar je kunt je er niet voor inschrijven in Osiris. Stuur direct een verzoekmail naar examencommissie.ivc@hu.nl als je één van deze minoren wilt volgen.

Een overzicht per opleiding met de minoren die niet zijn toegestaan, vind je hieronder.

Niet toegestane minoren 2019 -2020 per opleiding

 

Niet toegestane minoren 2019 2020 IA ITT IGTD

Niet toegestane minoren 2019 2020 IBA IMC IFA en IIBS

Niet toegestane minoren 2019 2020 IPS IVS IBS

Niet toegestane minoren 2019 2020 IED ILC ICT IGO

Niet toegestane minoren 2019 2020 ISW IAO IVR IEP IVV

Niet toegestane minoren 2019 2020 IVC IVM

 

Twee minoren

De meeste studenten kiezen er voor één minor te doen tijdens hun opleiding. Als je overweegt een tweede minor te doen, vraag dan eerst toestemming aan de opleidingsmanager omdat aan het volgen van een minor buiten je eigen opleiding kosten verbonden zijn.