Innoveren kun je leren!

Innoveren kun je leren!

Toegenomen marktwerking, druk op financiën en meer concurrentie onder zorgprofessionals. Het zorgt ervoor dat fysio- en oefentherapeuten in de wijk nadenken over hun positie in de wijk. Maar ook over hoe innovatief ze zijn, welke diensten zij aanbieden, hoe ze onderscheidend kunnen zijn én blijven, en hoe zij hun omzet kunnen borgen én vergroten. Binnen MOVES helpen wij fysio-en oefentherapeuten daarbij door te kijken hoe zij innovaties zo succesvol mogelijk kunnen uitvoeren. Daarmee wordt ondernemen en innoveren niet alleen direct succesvoller, maar ook veel leuker!

Innovaties weinig succesvol…
Door de toenemende vergrijzing neemt de zorgvraag enorm toe. Steeds meer zorgprocessen verplaatsen zich naar de thuissituatie waar de patiënt zelf verantwoordelijk is voor revalidatie en herstel. Hier worden dan ook veel innovaties op gericht als het gaat om zelfdiagnostiek en zelfbehandeling. Fysiotherapeuten* proberen hier op in te spelen door innovaties in de markt te zetten die hier aan bijdragen. Er worden maar al te vaak nieuwe apparaten voor diagnostiek en behandeling aangeschaft en behandelprogramma’s ontwikkeld. Hiermee probeert de fysiotherapeut aantrekkelijke en vooral goede zorg te bieden en bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen. Helaas leidt dit vaak niet tot vergroting van omzet, een sneller herstel of een (nog) meer tevreden patiënt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er is in de praktijk te weinig tijd om op structurele wijze bewijs te verzamelen voor een toegenomen effectiviteit. Maar ook geld speelt een rol. Subsidies vallen vaak weg waardoor programma’s moeten stoppen. En een verdienmodel om de innovatie te bekostigen vanuit de fysiotherapiepraktijk is er vaak niet. Daarnaast is de motivatie van de patiënt vaak te laag en ziet hij de noodzaak onvoldoende.

Doe hetzelfde maar dan net anders!
Vaak wordt gedacht dat een innovatie iets geheel nieuws is. Niets is echter minder waar. Het is belangrijk om te realiseren dat een innovatie helemaal geen echt nieuw idee hoeft te zijn. Het gaat erom dat het idee, gebruik of object als nieuw wordt ervaren door de doelgroep. Een innovatie heeft dus niet zo zeer met ‘uitvinden’ te maken, maar vooral met het op slimme wijze doen van iets dat al bestaat. Zo ontwikkelde collega Maarten Thans een cursus ergonomisch tillen voor mantelzorgers. Daarbij sneed het mes aan twee kanten. Als ondernemer zette hij de cursus in de markt en hielp daarmee de mantelzorger, en kon hij in de vrijgekomen tijd zijn fysiotherapeutische dienstverlening aan complexere problematiek wijden. Collega Eddo Wesselink ontwikkelde vanuit zijn gelijknamige praktijk de FYTAC APP. Daarin worden huisarts, fysiotherapeut en patiënt met elkaar verbonden en neemt de therapietrouw direct toe. Een slimme manier van organiseren!

Stel slechts enkele vragen
Innoveren lijkt dus vaak een enigszins impulsieve actie te zijn vanuit de fysiotherapiepraktijk. Is eerst goed nagedacht over het waarom achter de innovatie? Welk probleem tracht je nu werkelijk te gaan oplossen? Of welke kans denk je te gaan verzilveren? Is er behoefte vanuit de patiënt? Of vanuit de collega’s in de praktijk? En hoe zit het met de kosten voor innovatie? En met wie ga je samenwerken in de praktijk of in de wijk? En is er draagvlak bij de huisarts die veel patiënten naar je verwijst? Het blijkt dat deze, en een aantal andere aspecten, cruciaal zijn om vooraf uit te zoeken en de kans op succes veel groter te laten zijn.

Collega’s gingen je al voor, nu ben jij aan de beurt!
Voor innoveren moet je dus tijd nemen. Eerst zaken uitdenken en organiseren alvorens tot duurzame actie over te gaan is belangrijk. Daarmee maak je de kans op succes van de innovatie vele malen groter! De fysiotherapeut wordt hier nog te voorzichtig in opgeleid. Het is dan ook niet gek dat hij concurrentie in de beweegzorg in de wijk voelt en zich afvraagt hoe hiermee om te gaan en zelf blijvend innovatief te zijn.

Aan de andere kant is innoveren geen ‘rocket science’ en zijn er vanuit MOVES bruikbare tools ontwikkeld in samenwerking met succesvolle innovators uit de fysiotherapiepraktijk. Via een aantal stappen heeft de fysiotherapeut snel in de gaten wat zal werken in zijn praktijk en de wijk. Hij ziet vele kansen en mogelijkheden om zich blijvend te onderscheiden en met innovaties in te spelen op waar de behoefte ligt. En daar gaat het uiteindelijk om, het leveren van goede en efficiënte zorg op de juiste plek!

*) als in deze blog wordt gesproken over de fysiotherapeut dan wordt hiermee ook de oefentherapeut bedoeld.

Meer informatie over het project MOVES in de Beweegzorg vindt u op www.moves.hu.nl.


Deze blog is geschreven door Jorrit Rehorst