Mini symposium terugblik

Mini symposium terugblik

3 juli vond het mini symposium ‘Onbekend maakt onbemind in de beweegzorg?’van project MOVES plaats. Binnen het symposium werd ingegaan op verschillende elementen behandeld die te maken hebben met de beweegzorg.

Judith Tielen, 2e kamerlid VVD, trapte het event af met een presentatie over de grote veranderingen en uitdagingen in de gezondheidszorg in Nederland. Hierbij hebben de vergrijzing en verhoogde zorgkosten flinke invloed op het zorgdomein van de toekomst. Judith gaf ook een kijkje in de keuken van politiek Den Haag. Hierbij benadrukte ze dat politici in gesprek moeten blijven met mensen uit de praktijk. Ook liet ze zien hoe deelnemers van het symposium invloed kunnen hebben op de politieke agenda met betrekking tot vraagstukken die leven rond beweegzorg.

MOVES onderzoekers Jorrit Rehorst en Di-Janne Barten namen het stokje vervolgens over door in te gaan op innovaties binnen de beweegzorg en de mate waarin deze succesvol kunnen zijn. In hun presentatie gingen ze dieper in op de factoren waarom innovaties succesvol zijn. Hierbij namen ze ook het meetinstrument voor determinanten innovaties (MIDI) onder de loep, waarbij ze vanuit de voorlopige resultaten van project MOVES uit literatuur, interviews en analyse twee pleiten voor het toevoegen van twee extra elementen in het meetinstrument, namelijk: Stakeholders en Marketing & Communicatie. Om dit binnen het MOVES project goed te verwerken gaven ze alvast aan dat hier vanuit ‘design thinking’ een toolkit voor ontwikkeld gaat worden.

Maar hoe ziet innoveren er nu in de praktijk uit? Fysiotherapeut/eigenaar Eddo Wesselink van Fytac Fysiotherapie ging in zijn presentatie dieper in op innoveren als onderdeel van je positionering als fysiotherapeut. Daarbij liet hij zien dat je op een ‘evidence-based’ manier via verzamelde data gericht je positionering als fysiotherapeut kan vormgeven en waarde kan creëren voor de patiënt. Zo kan je vanuit data bijvoorbeeld eerder tegen een patiënt zeggen: ‘u loopt minder ver en snel dan uw leeftijdsgenoten, dit sluit niet aan bij uw verwachtingen. daarom geven wij u het volgende advies…‘. Een andere innovatie met waardecreatie is de ontwikkelde Fytac app, die patiënten helpt om zelfstandig oefeningen uit te kunnen voeren en in contact te staan met de fysiotherapeut. Juist door deze waardecreatie zorg je ervoor dat klanten je onthouden en dit doorvertellen aan anderen. Daarnaast liet Eddo zien dat je je services als fysiotherapeut met andere termen beter kan laten aansluiten bij de behoefte van de patiënt.

Wat je echter veel terugziet is dat veel fysiotherapeuten dezelfde elementen gebruiken om zich te onderscheiden ten opzichte van de rest. Dit draagt dan niet echt bij aan het unieke imago van je fysiopraktijk. Naast de patiënt zijn er ook vele andere partijen die een rol spelen bij beweegzorg in de wijk. Eveline van den Herberg dook in haar presentatie dieper in op de opgehaalde resultaten van het MOVES project. Zo zijn er vele gesprekken gevoerd met allerlei stakeholders, uiteenlopend van medisch specialisten, verzekeraars, huisartsen en patiënten tot actieve buurtbewoners. Op basis van het onderzoek uit MOVES gaf Eveline een ‘sneak peak’ van positioneringsrichtingen die opgesteld zijn op basis van het onderzoek onder stakeholders. Echter blijft de positionering afhankelijk van de unieke situatie van een fysiopraktijk in de lokale wijk.

Ron van Leeuwen, Eigenaar van fysiopraktijk Galecop in de wijk Galecop van Nieuwegein, nam als laatste spreker iedereen mee in de manier waarop je als fysiotherapeut in samenwerking in je wijk deze positionering vorm kan geven. Naast het samen optrekken met andere zorgverleners door o.a. de gezamenlijke aanschaf van een pand en het aansluiten bij de lokale demografie van de wijk, liet Ron zien dat hij en zijn praktijkleden aansluiten bij diverse lokale events die te maken hebben met gezondheid. Dit leverde ook de nodige publiciteit op, waar zijn praktijk de vruchten van plukt. Hierbij staat continue innoveren en aansluiten bij de behoefte in de wijk centraal.

Al met al kan worden teruggekeken op een succesvol symposium, waarbij bezoekers geïnspireerd zijn geraakt op het gebied van innovatie en positionering in de beweegzorg. Wil jij deel worden van de MOVES beweging en het vervolgonderzoek en op de hoogte blijven van de activiteiten? meld je dan op www.moves.hu.nl aan voor de nieuwsbrief en/of mail naar moves.beweegzorg@hu.nl voor een toekomstige samenwerking.