Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief juli 2022

In deze nieuwsbrief:

  • Diagnosetool Keep Moving klaar voor gebruik
  • Adviespakket Relatie met Stakeholders
  • Waar wij onlangs zijn geweest
  • Consortiumbijeenkomst 13 april
  • Oproep nieuwe deelnemers evaluatiestudie
  • Inventarisatie: interesse in MoveOn studiemodule

Klik hier voor de Nieuwsbrief MoveOn juli 2022