Afstudeeronderzoek naar de vermissing van de broertjes Ruben & Julian

DSC_1296
Daan Verbrugge, afstudeerder bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht

Samen met twee andere studenten is mijn afstudeeronderzoek naar de invloed van sociale media op de casus van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian uit Zeist (mei 2013) van start gegaan. De invalshoek van mijn deel van het onderzoek is de invloed van de publieksmedia en de omgang van overheden met deze media ten tijde van de genoemde crisis. Dit alles om uiteindelijk conclusies te trekken en aanbevelingen te doen op het gebied van crisismanagement en crisiscommunicatie richting betrokken partijen. Met name over de effectiviteit in de omgang met (social) media tijdens de vermissing van de beide broertjes.

Inmiddels staat mijn onderzoek op het punt van beginnen. Al voor de zomer is mijn onderzoeksopzet goedgekeurd en nu is het zaak deze verder uit te werken en het daadwerkelijke onderzoek. te starten. In de zomer heeft de voortgang even stil gelegen door verhuisperikelen, maar sinds enkele weken begint het steeds meer vorm te krijgen.

Mijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp speelt in mijn afstudeeronderzoek een grote rol. Niet alleen ben ik zelf vader, maar ook heb ik mijn middelbare schoolcarrière volbracht in Zeist. Alhoewel ik het gezin van de broertjes niet persoonlijk heb gekend, ben ik wel jarenlang betrokken geweest in de gemeenschap rondom hen. Ik voetbalde zelf ook regelmatig bij de sportvereniging van de beide broertjes en voelde mij via die weg ook zeer betrokken bij de vermissing.

Vanuit mijn achtergrond als student Veiligheidskunde ben ik in aanraking gekomen met onderzoek naar verschillende crises. Daarbij zijn de sociale media een steeds prominentere rol gaan innemen. Deze ontwikkeling fascineert mij, mede door het gegeven dat meningen en feiten vaak door elkaar heen lopen in de berichtgeving op de verschillende sociale platforms. De uitdaging voor overheden is om deze uitgebreide informatiestroom te analyseren en daar effectief mee om te gaan binnen de crisisbeheersing en de inzet van overige middelen.

Ik hoop vanuit mijn persoonlijke interesse en betrokkenheid bij het onderwerp een onderzoek op poten te zetten waaruit lessen getrokken kunnen worden voor en door overheden op het gebied van crisismanagement en crisiscommunicatie ten tijde van crises.

Meer weten?

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.