Analyse facebookpagina’s Groningse aardbevingen op #CCI2016

facebookpagina's groningenOp 1 juni ’16 presenteren onderzoekers van het project The Next Level @ Crisis via Crossmedia op de internationale conferentie ‘Corporate Communication International’ in New York.

Petra Sneijder, Maartje Harmelink en Annette Klarenbeek presenteren een paper met als titel: Calling for Action on Social Media: A Discursive Psychological Analysis of Facebook Discourse Related to Earthquakes Caused by Natural Gas Extraction in the Netherlands.

Het  artikel beschrijft de resultaten van de analyse van twee Facebook-eventpagina’s. Elk van deze pagina’s heeft tot doel burgers op te roepen aanwezig te zijn bij een politieke gebeurtenis met betrekking tot de aardgasbevingen in Groningen. De eerste Facebookpagina betreft een manifestatie tijdens een bezoek van Minister Kamp aan Groningen, de tweede pagina richt zich op een manifestatie tijdens het 2e Kamerdebat over de aardgasbevingen. In dit artikel bespreken we op welke wijze deelnemers aan de interactie op deze eventpagina’s de mobilisering van burgers tot stand brengen door middel van discursieve strategieën.

Uit de analyse kwam een aantal dominante en onderscheidende discursieve patronen naar voren. Deze patronen werden door gespreksdeelnemers gebruikt om burgers op te roepen aanwezig te zijn bij een politieke gebeurtenis met betrekking tot de aardgasboringen in Groningen. Het gaat om de volgende patronen: 1) ondermijnen van de integriteit van autoriteiten, 2) constructie van positiviteit en saamhorigheid en 3 ) onderhandeling van een daadkrachtige identiteit. Elk patroon werd tot stand gebracht door verschillende discursieve strategieën en bijbehorende retorische middelen.

Het ondermijnen van de integriteit van autoriteiten werd bereikt door de overheid te beschuldigen van list en bedrog, het belang van de autoriteiten te contrasteren met het belang van de  burger en door burgers als slachtoffers te presenteren.  Door de integriteit van de autoriteiten te ondermijnen, presenteerden de sprekers de manifestaties als ‘urgent’ en werd het belang om erbij te zijn benadrukt.

Het creëren van een positieve sfeer kwam tot stand door het tonen van positiviteit, het construeren van gezamenlijkheid en het tonen van waardering naar elkaar. Op deze manier presenteerden deelnemers aan de interactie de manifestaties als positief in plaats van negatief.

Ten slotte presenteerden sprekers zich als ‘daadkrachtig’ door bepaalde problemen te minimaliseren (bijv. met betrekking tot vervoer naar de manifestatie) en door hun actieve houding te benadrukken. Daarnaast werd daadkracht als een belangrijke identiteit behandeld, door anderen aan te spreken op een gebrek aan daadkracht of door redenen aan te dragen bij verhindering.   Door een daadkrachtige identiteit als een relevante en geprefereerde identiteit te behandelen, spoort men elkaar aan tot actieve participatie.

Met de gebruikte strategieën laten zien sprekers zien dat ze benadeeld zijn, zonder zich nadrukkelijk als slachtoffer te presenteren. Het benadrukken van slachtofferschap zou het succes van het mobiliseren negatief kunnen beïnvloeden. De studie laat zie dat mobiliseren impliciet en door taal tot stand komt, en dat het van belang is met welke ‘tone of voice’ dit gebeurt.

Binnen The Next Level werkten twee lectoraten van de Hogeschool Utrecht samen met veiligheids-en communicatieadviseurs rondom het thema ‘crises & social media’. De basis van dit onderzoek wordt gevormd door vier verschillende cases: de vermissing van Ruben & Julian, de Eindhovense kopschoppers, de aard(gas)bevingen in Groningen en de overval op de juwelierszaak in Deurne. Deze cases zijn bekeken en geanalyseerd vanuit een context- en discours invalshoek; een waardevolle combinatie voor de dagelijkse praktijk van crisiscommunicatie en crisismanagement. In dit online magazine blikken professionals en onderzoekers terug op het project en de resultaten daarvan.

Updates over de conferentie zijn te volgen via Twitter en de website.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.