The Next Level ontmoet de praktijk

Dit is een blog van Petra Sneijder, senior onderzoeker bij het lectoraat Petra SneijderCrossmediale Communicatie in het Publieke Domein van de HU-faculteit Communicatie & Journalistiek. Vanuit die rol is ze betrokken bij onderzoeksproject The Next Level @Crisis via Crossmedia, waarin de lectoraten Crossmediale communicatie in het Publieke Domein en Regie van Veiligheid samenwerken met professionals uit het communicatie- en veiligheidsdomein.

Crisis interactie op sociale media: effecten en dilemma’s
Tijdens een crisissituatie die zich afspeelt in het publieke domein uiten mensen zich in toenemende mate op sociale media zoals Twitter en Facebook. De interactie die daar plaatsvindt levert waardevolle informatie op voor omgevingsanalisten en specialisten in crisiscommunicatie. In het onderzoeksproject the Next Level (TNL) worden inzichten uit een contextuele analyse van sociale media gecombineerd met inzichten vanuit een discours analytisch perspectief. Naast het in kaart brengen van de context is het belangrijk te kijken naar de talige middelen of strategieën waarmee sprekers bepaalde effecten bereiken, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Die effecten variëren van het aanwakkeren of versterken van een gerucht (case ‘Ruben en Julian’) tot het oproepen tot deelname aan manifestaties (case ‘aardgasbevingen Groningen’). Ook levert een discourse analyse inzicht in de dilemma’s waar sprekers mee worstelen wanneer ze zich uiten op sociale media,  zoals de angst ten onrechte te worden aangezien voor een sensatiezoeker of een passief persoon. Het is van belang rekening te houden met deze gespreksstrategieën en sprekersdilemma’s bij het ontwerpen van de juiste communicatiestrategie voor bijvoorbeeld woordvoerders.

Meerwaarde voor de praktijk
Maar hoe kunnen professionals in het werkveld van de crisiscommunicatie nu zelf tot deze inzichten komen en ze ook gebruiken? In de huidige fase van het project wil TNL een vertaalslag maken van de kennis over interactie op sociale media naar praktische tools en instrumenten voor de omgevingsanalist en de crisis-communicatieprofessional.

Nieuwe Dingen Doen
Een eerste aanzet tot het ontwikkelen van zo’n tool is de deelname van TNL aan een project van het bureau Nieuwe Dingen Doen. Dit bureau verzorgt projecten voor de opleiding Digitale Media en Communicatie (DMC) en Communication & Media Design (CMD) bij de HU. In de komende periode treedt TNL samen met Veiligheidsregio Utrecht op als opdrachtgever. Aan de studenten CMD de taak een instrument te ontwikkelen waarmee de omgevingsanalist snel een inschatting kan maken van wat er gaande is op sociale media en deze informatie ook kan delen met andere professionals.
Aan welke eisen moet zo’n instrument of tool voldoen? De tool moet helpen om een geslaagde ‘quickscan’ te maken van de communicatie op sociale media, dat wil zeggen om alle relevante informatie snel in kaart te brengen. Hierbij valt te denken aan harde informatie, zoals bijvoorbeeld welke partijen er actief zijn in de discussies, maar ook zachte informatie, zoals bijvoorbeeld de mate waarin mensen de situatie als ‘feitelijk’ beschrijven of de mogelijke ‘beschuldigingen’ die sprekers willen voorkomen wanneer ze zich over de situatie uiten. Een mogelijke tool is een ‘snapshot’ van belangrijke inzichten, die snel kan worden gecommuniceerd en gedeeld. Hoe deze ‘snapshot’ verder vorm en invulling krijgt stemt TNL af met de betrokken projectpartners.

Nationale Politie – Crisis Communicatie Team (CCT)
Een andere interessante uitdaging voor het team van TNL is een vraag vanuit het werkveld van de crisiscommunicatie, afkomstig van het Crisis Communicatie Team van de Nationale Politie. Dit team is geïnteresseerd in discourse analyse als methode om de interactie op sociale media op een nieuwe manier te bekijken. Het plan is een trainingsmodule te ontwikkelen waarmee het team wordt aangeleerd stap voor stap interactiepatronen te analyseren en deze inzichten te gebruiken in zijn communicatiestrategieën. Deze trainingsmodule is een zogenaamde pilot en zal desgewenst verder ontwikkeld worden binnen het project.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.