Onderwijs

Studenten en ons onderzoek
Studenten van verschillende opleidingen hebben geparticipeerd in het onderzoek:

Afstudeerders Integrale Veiligheidskunde  
Een groep van 11 studenten is aan het begin van dit project gestart met hun afstudeeronderzoek o.l.v. hoofddocent en onderzoeker Jan Eberg. Een aantal is inmiddels afgestudeerd. Hier lees je blogs van afstudeerders Daan Verbrugge, Serge Jansen en Erwin Grasmeijer. Een aantal studenten is nog bezig en hoopt in het voorjaar afgestudeerd te zijn.

Afstudeerscripties:

Projectonderwijs Nieuwe Dingen Doen van Communicatie & Multimedia Design
In organisaties die gespecialiseerd zijn in crisiscommunicatie werken omgevingsanalisten, die onder andere tot taak hebben sociale media te monitoren. Ons onderzoek toont aan dat het van belang is dat de omgevingsanalist niet alleen kijkt naar inhoudelijke aspecten van de communicatie op sociale media tijdens een crisis, maar ook aandacht heeft voor de manier waarop mensen taal gebruiken en met welke effecten. Deze inzichten hebben geleid tot de behoefte een tool te laten ontwerpen waarmee een geslaagde QuickScan gemaakt kan worden van de communicatie op sociale media.

Een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een dergelijke tool is de deelname van The Next Level aan een project van het bureau Nieuwe Dingen Doen. Dit bureau verzorgt projecten voor de opleiding Digitale Media en Communicatie (DMC) en Communication & Media Design (CMD) bij de HU. In samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft The Next Level een opdracht geformuleerd voor de CMD-studenten. De vraag aan de studenten was een instrument te ontwikkelen waarmee de omgevingsanalist (in dit geval de operationeel woordvoerder bij een lokale crisis) snel een inschatting kan maken van wat er gaande is op sociale media en deze informatie ook kan delen met andere professionals.     

De tools van de studenten variëren van een  ‘mobiel analysemaatje’ tot visueel aantrekkelijke apps. Het ontwikkelproces heeft daarnaast veel inzicht geboden in de opties en obstakels die er zijn om met dergelijke tools in kaart te brengen wat mensen doen met taal op sociale media.

VRU  ASAP  CRIS   SEEF
Meer weten over de social media monitoring tools van de studenten CMD? Klik
dan hierboven op een logo voor een overzicht en beschrijving van de verschillende tools.