Resultaten

Het doel van  het project The Next Level is om professionals te helpen beter in te spelen op online gesprekken rondom crisis. De onderzoeksvraag luidt:

Hoe kan bij crisis beïnvloed door sociale media effectief vorm worden gegeven aan crisiscommunicatie en crisismanagement op basis van wetenschappelijke inzichten?

Wat hebben we gedaan en wat zijn de resultaten?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we afgelopen 2 jaar op verschillende manieren onderzoek gedaan. We hebben onder andere deskresearch verricht, een literatuurstudie uitgevoerd, vier grote cases geanalyseerd, meerdere werkateliers met onze partners georganiseerd en interviews gehouden met professionals betrokken bij de geselecteerde crisescases. Lees hierover meer in onze onderzoeksopzet.

Over de voortgang en inzichten voortvloeiend uit ons onderzoek zijn verschillende blogs geschreven.

Resultaten:
Naast de lezingen, presentaties en workshops die we in het land verzorgen over ons onderzoek, heeft ons onderzoek ook een aantal concrete producten opgeleverd:

 • Onderzoeksrapport Implementatie van Discourse Analytische inzichten in de toepassing en ontwikkeling van social media monitoring tools. In dit rapport wordt beschreven op welke wijze de onderzoekservaringen en discourse analytische resultaten uit het onderzoek The Next Level geïmplementeerd en verspreid kunnen worden in de praktijk, en dan met name in de toepassing en ontwikkeling van social media monitoring tools. Enerzijds wordt beschreven in hoeverre de huidige social media monitoring tools geschikt zijn voor het verzamelen van social media data. Daarnaast wordt beschreven welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor het ontwikkelen van een (QuickScan) tool waarmee DA-inzichten m.b.t. sociale media tijdens een crisis op snelle wijze in kaart kunnen worden gebracht.
 • Onderzoeksrapport Context analyse: vier cases doorgelicht. In deze contextanalyse zijn de vier cases die in ons onderzoek centraal stonden uitgewerkt:
  1    Aardgasbevingen in Groningen
  2    De vermissingszaak Ruben en Julian
  3    Overval op juwelier in Deurne
  4    De Eindhovense ‘kopschoppers’
  De cases zijn in dit rapport eerst apart doorgelicht op de volgende onderdelen: Kenmerken case (crisistype, contextfactoren), Contextontwikkeling (kaders, frames), Kwesties en sociale media (dilemma’s, geruchten) en Leerprocessen (leren van en leren in crises). Vervolgens is voor elk van deze onderdelen geanalyseerd welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de cases, en welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van case-overstijgende inzichten.

In ontwikkeling:

 • (E-learning) Training Discourse Analyse in Crisis-context (pilot i.s.m. Nationale Politie)
 • Opzet onderwijsprogramma Minor Crises en Social Media
 • Onderzoeksrapport Contextanalyse
 • Overzicht van aantal communicatiedilemma’s die zich voordoen bij crises en sociale media.
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van een ‘crisisgame’ op basis van de communicatiedilemma’s en inzichten uit de analyses, waarin burgemeesters en crisiscommunicatie- en veiligheidsadviseurs ingewikkelde crisisscenario’s voorgeschoteld krijgen. (i.s.m. Wouter Jong van Nederlands Genootschap voor Burgemeesters).