Vragen vanuit het werkveld

partners_kick-offDoor sociale media hebben communicatie- en veiligheidsadviseurs te kampen met een onvoorspelbare en onreguleerbare kracht die veel impact heeft op de communicatie rondom crises of situaties van maatschappelijke onrust.

Professionals die betrokken zijn bij crises geven aan onvoldoende middelen te hebben om zelfstandig wetenschappelijke inzichten uit de crisismanagement en -communicatiewetenschap in de praktijk toepasbaar te maken. Het doel van The Next Level is om deze professionals te helpen beter in te spelen op online gesprekken rondom crisis.

Het onderzoek richt zich op drie vraagstukken die zijn ingegeven vanuit het werkveld:

1. De manier waarop interacties via sociale media in de vorm van tweets, posts en blogs crises kunnen aanjagen
2. De manier waarop lokale overheden kunnen anticiperen op crises aangejaagd via sociale media, door de belangrijkste     communicatiedilemma’s te herkennen
3. De manier waarop lokale overheden kunnen reageren op crises, aangejaagd via sociale media, door de juiste keuze te maken op grond van kennis over bepaalde interactionele principes die ten grondslag liggen aan deze dilemma’s.

Untitled-1