Hbo-sector

Onze hbo-sector is maatschappelijk relevant en volop in beweging. Wil je de sector beter leren kennen? Bezoek dan bijvoorbeeld de volgende websites voor meer informatie:

De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. De aangesloten hogescholen zetten zich samen in voor de kwaliteit van onderwijs én praktijkgericht onderzoek. De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en international.

Op deze website vind je gegevens over studenten, personeel, hogescholen, de uitgaven aan het onderwijs en onderzoek in het hbo en de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

 

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

In deze strategische visie “Wendbaar & Weerbaar” schetst de Vereniging Hogescholen de belangrijkste uitdagingen, opdrachten en ambities van het hoger beroepsonderwijs in de komende tien jaar.