Professionalisering hbo-docenten

Het beroep van hbo-docent is in ontwikkeling. Meer en meer wordt onderkend dat docent zijn in het hbo om specifieke expertise vraagt of anders gezegd een volwaardig beroep is waarvoor eigen professionalisering geldt. Het Expertisecentrum docent HBO (EdH), het expertisecentrum van Hogeschool Utrecht (HU), richt zich op de professionalisering van HU-docenten. Het EdH organiseert opleidingen en biedt begeleiding aan voor startende én voor ervaren docenten gebaseerd op de HU-onderwijsvisie.

Het EdH kent een beroeps- en opleidingsprofiel waarin de beroepstaken voor de hbo-docent worden beschreven. Het beroeps- en opleidingsprofiel is gebaseerd op het profiel van de geaccrediteerde Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs (HU samen met Windesheim). Hierin staat beschreven dat het beroep van de hbo-docent bestaat uit de volgende drie cyclische, didactische kerntaken:

  1. Onderwijs ontwerpen.Het kunnen ontwerpen, invoeren, evalueren en verbeteren van een (onderdeel van een) hbo-opleiding.
  2. Onderwijs uitvoeren.Het kunnen uitvoeren van instructie en begeleiding van studenten in een (onderdeel van een) hbo-opleiding.
  3. Toetsen en beoordelen in onderwijs. Het kunnen beoordelen en toetsen van studenten in een (onderdeel van een) hbo-opleiding.

In aansluiting hierop bestaat het assortiment van het EdH uit leerwegen en assessments die gaan over één van de drie kerntaken; voor elke taak is er een aanbod op basis-, senior- en expertniveau. De drie beroepstaken samen vormen Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). De hbo-sector en de HU hebben afgesproken dat in 2020 onze docenten basis didactisch bekwaam (BDB) zijn.