Panel bijeenkomsten

Als docent maak je dagelijks binnen de HU gebruik van de dienstverlening. Het is relevant om te weten op welke onderdelen de HU haar dienstverlening kan (blijven) verbeteren. Hogeschool Utrecht wil hoogwaardige en betrouwbare dienstverlening leveren, die de verwachtingen van de studenten, medewerkers en partners uit de beroepspraktijk overtreffen. ​Door betere dienstverlening zijn we als HU in staat ons aanbod van onderwijs en onderzoek continue te verbeteren. Wil je graag een keer meepraten in een panelbijeenkomst of meer weten over deze bijeenkomsten, kijk dan op deze pagina.