Meer over de HU

 

Missie van de HU

Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Meer informatie over missie HU.

Organogram HU

Het volledige organogram van de HU.

  Onderwijsvisie

Bij de HU is het concept Leven Lang Leren leidend voor het onderwijs. We bieden dan ook een samenhangend onderwijsaanbod van bachelor- en masteropleidingen en post-initiële cursussen, in nauwe samenwerking met het beroepenveld en ons praktijkgericht onderzoek. Samen met studenten en diverse partners staat de HU middenin een dynamische internationaal georiënteerde samenleving waarin kennis zich razendsnel ontwikkelt. Een deel van onze studenten komt in beroepen terecht die nu nog niet bestaan. Toch bereiden we hen zoveel mogelijk voor op deze nieuwe, soms nog onbekende wereld. De HU richt haar opleidingen daarom opnieuw in, ondersteund door het programma Onderwijsinnovatie. Onze onderwijsvernieuwingen zijn gebouwd op een stevig fundament: onze HU Onderwijsvisie.

   HU 2020

Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid en verder te kijken dan de prestatieafspraken, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020′. Hierin spelen we in op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld. Lees meer in het HU2020 strategisch document.

HU Ontwikkelt

Hogeschool Utrecht is voortdurend in beweging. Hoe de HU zich ontwikkelt vind je terug op dit platform. Hier staat de nieuwste informatie over actuele verandertrajecten. Meer informatie over de organisatieontwikkeling vind je hier. Ook is de besturingsfilosofie, het samenwerkingshandvest en het Bestuurs- en Beheersreglement hier te vinden.

Kenniscentra HU

Onderzoek binnen de HU richt zich op innovatie van de beroepspraktijk en is nauw verweven met het onderwijs. De kennis komt voort uit maatschappelijke behoeften en is gericht op professionalisering van de beroepspraktijk. De kenniscentra van de HU voeren onderzoek uit in nauwe samenwerking met het beroepsveld. Onderzoek bij de HU is georganiseerd in vier kenniscentra.

  Medezeggenschap

Binnen Hogeschool Utrecht (HU) is op verschillende manieren vorm gegeven aan medezeggenschap van medewerkers (en studenten) op het te voeren beleid. Er zijn verschillende gremia waar medezeggenschap belegd is: Meer informatie over medezeggenschap.

  HU Bibliotheek

De HU Bibliotheek Utrecht vind je op de eerste verdieping van Padualaan 99. Naast de collectie biedt de ruimte veel werkplekken, computers, lekkere zitjes en staan er op diverse plaatsen print/kopieermachines. Er zijn groepswerkplekken en er komt een HUB Lab waar je kan experimenteren met nieuwe (onderwijs-)technieken.De collectie van de bibliotheek in Amersfoort is toegespitst op de HU opleidingen die je aan de Nieuwe Poort kunt volgen. Wil je meer weten wat er is in de bibliotheek en waar/bij wie je moet zijn, volg dan de online training ‘bibliotheekintroductie HUB’ . Dese is te volgen via het Ontwikkelportaal.

  College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB), dat leiding geeft aan Hogeschool Utrecht, bestaat op dit moment uit Jan Bogerd, Anton Franken en Tineke Zweed. Benieuwd wie zij zijn en wat ze doen? Lees meer op Ask HU – College van Bestuur.

  Feiten over de HU

Wist je dat:

  Eten en drinken binnen de gebouwen van de HU

In de diverse locaties van de HU zijn verschillende food courts, restaurants en food/drink uitgifte punten te vinden. Ook zijn er op de Uithof zelf diverse horecagelegenheden waar je kunt lunchen en er is een supermarkt.

 

In onderstaande video tref je een terugblik aan van de HU in 2016