Sessies 18 januari 2018

Dankzij de vele bijdragen van docenten en studenten hebben we een fantastisch programma weten samen te stellen. Maar liefst 96 aanmeldingen voor sessies, 176 sprekers en een vloeroppervlak van maar liefst 5000 vierkante meter. Loop vrij rond en stippel je eigen festivalroute uit aan de hand van het sessieoverzicht en de festivalplattegrond. Inschrijven voor individuele sessies is niet mogelijk. Voorkom teleurstelling door tijdig aanwezig bij de sessies want op dit event geldt: vol = vol!

Gedurende de dag vinden er zowel parallelle als opvolgende sessies plaats. Leidend in het onderstaande sessieoverzicht is de starttijd.

Inspiratiesessies:

presentaties’
Duur: 30 minuten
Omvang: 80 personen

Ateliers:

‘experimenteer- en oefensessies
Duur: 90 minuten
Omvang: 50 personen

Meet-ups:

discussiessessies’
Duur: 60 minuten
Omvang: 25 personen

Workshops:

toepassingssessies’
Duur: 60 minuten
Omvang: 25 personen

10:00 - i1 Leren van de VU: veldwerk en onderzoek op locatie [Griftpark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

De Vrije Universiteit Amsterdam transformeerde bachelor- en mastercursussen naar interactief leren op locatie. Een succesvolle aanpak, waarbij de inhoud van het onderwijs voorop staat. Tijdens het veldwerk gebruiken studenten mobiele devices, apps en 4G om de verschillende lagen van het oude centrum van Amsterdam te ontdekken, real time (cursus Historisch Amsterdam). Dit herontwerp van cursussen heeft geleid tot positieve leeruitkomsten én hoge scores in studenttevredenheid.

Voor welke HU-opleidingen of -cursussen (dan wel combinaties daarvan) is deze aanpak van praktijkgericht onderzoek op locatie nu juist interessant? Stadsmodellering & ICT, Modelmatige stedelijke ontwikkeling, Stedelijke mobiliteit of …..?

Tijdens een beeldende presentatie leer je over de best practices, van onderwijsvisie tot projectplan en uitvoering, en over de beren op de weg.

Sessieleider(s):
Sylvia Moes – Innovatiemanager Education Support bij de VU Amsterdam
– Roosmarijn Arends – Informatiespecialist HUBibliotheek voor het Instituut voor Gebouwde Omgeving
Floris Tyl – Product Developer bij de Instituten Techniek, en Communicatie & Journalistiek

10:00 - i10 ShoulderCommunity innoveert in cocreatie [Julianapark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

We zijn onderweg ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’. De veranderende zorgvraag en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het handelen van zorgprofessionals. Onderwijsinstellingen, kennisinstituten én zorgprofessionals worden uitgedaagd om te anticiperen op de toekomst. Dat vraagt om innovatieve zorgconcepten, ‘blended’ oplossingen en nieuwe vormen van interprofessioneel (samen)werken.

Hoe geef je onderwijs en onderzoek in cocreatie met de beroepspraktijk vorm? Ontdek in deze inspiratiesessie hoe de ShoulderCommunity daar de schouders onder zet. We vertellen hoe de ShoulderCommunity tot stand is gekomen en waarom. Wat de sleutelelementen voor een community of practice zijn. En waarmee je rekening moet houden als je onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met elkaar wilt verbinden.

Sessieleider(s):
Dorien Ginsel – Hogeschooldocent Fysiotherapie, projectleider ShoulderCommunity, onderzoeker bij het lectoraat Innovatie van Beweegzorg

10:30 - i2 Met gamification motivatieproblemen te lijf [Griftpark]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Kwaliteitszorg is niet het meest sexy onderwerp om les over te krijgen. Docenten van de opleiding Oefentherapie hebben gekeken hoe je studenten hiertoe kon motiveren zonder concessies te doen aan de inhoud. Het antwoord: onderwijs in Triviant-stijl. Docenten ontwikkelden mét het werkveld een game waarbij studenten een praktijkaudit voorbereiden en uitvoeren. De volgorde van onderwijs is deels willekeurig. Studenten bepalen zelf wanneer ze wat willen leren. Ze leren deels op afstand, door met blogs aan te geven wat ze al hebben, voor de ‘audit’.

Tijdens deze sessie laten we zien welke motiverende en activerende werking gamification kan hebben, voor zowel student als docent. Hoe breng je onderwijs en leren naar een hoger level, zonder dat dit ten koste gaat van de authentieke beroepspraktijk?

Sessieleider(s):
– Nienke Smorenburg – Docent bij de opleiding Oefentherapie Cesar van het Instituut voor Bewegingstudies
Cindy Bastiaansen – Docent bij de opleiding Oefentherapie Cesar van het Instituut voor Bewegingsstudies

10:30 - i33 Trends als verbinder tussen opleidingen [Julianapark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Eind 2017 zijn twintig honoursstudenten getraind als trendwatcher, om vervolgens binnen de HU op zoek te gaan naar actuele trends. Ze namen interviews af bij circa achttien opleidingen. Welke ontwikkelingen zijn er? Naar wat voor innovatie is jouw opleiding op zoek? Vervolgens maakten de studenten analyses. Met een speciale methode (‘trend-matching’) zochten ze samen met trendexperts naar mogelijkheden voor cocreatie. Hoe kunnen we een transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende vakgebieden opzetten? Tijdens dit festival presenteren we de eerste resultaten van dit vakgebiedoverstijgende trendonderzoek.

Laat je inspireren door dit innovatieproject, waarbij opleiding, het werkveld en honoursstudenten samenwerken.

Sessieleider(s):
– Hedwigh Verbruggen – Docent bij de opleiding HRM van het Instituut voor Arbeid & Organisatie, coördinator van het Honoursprogramma HRM/Sociale Innovatie/Trends en lid van het supportteam Onderwijsinnovatie

11:00 - i8 Leren wat de praktijk van je vraagt [Julianapark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

De opleiding Communication and Multimedia Design heeft haar onderwijsmodel opengebroken. Waar docenten voorheen kennis en vaardigheiden overbrachten, begeleiden zij studenten nu bij het realiseren van leeruitkomsten. Studenten moeten zelf zorgen dat ze zich bepaalde competenties eigen maken. Ze leunen niet meer achterover, maar zitten aan het stuur. Tijdens opdrachten voor gerenommeerde bedrijven voelen ze de urgentie om zelf te zoeken naar kennis en theorie. En in plaats van kennistoetsen te maken, worden ze aangesproken op hun functioneren. Net als in de praktijk.

Hoe is het om zo’n onderwijsmodel te ontwikkelen? Welke onvoorziene dingen doen zich nu voor? Hoe bevalt het de CMD-studenten en -docenten? Deze sessie prikkelt je om na te denken over je eigen onderwijsvernieuwing. Wat vind jij van het nieuwe CMD-model?

Sessieleider(s):
– Derk Reneman – Docent en coördinator Studio Seminar bij Communication and Multimedia Design aan het Instituut voor Media
Madris Duric – Docent en coördinator CMD Studio’s bij Communication and Multimedia Design aan het Instituut voor Media

11:00 - i24 Honourstrack: karakter en kunde ontwikkelen met het bedrijfsleven [Griftpark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Honoursstudenten Commeriële Economie kregen eens iets heel anders aangeboden. De opleiding koppelde hen voor een traject van twintig weken aan topbedrijven in de regio, zoals Adidas en Douwe Egberts. Daarnaast kregen de honoursstudenten drie masterclasses: een training Mindful Leiderschap, een cursus Businessethiek en een eigen gekozen onderwerp. Ook participeerden de studenten in een individueel coachingstraject. Een aanbod op maat, zoals werkende professionals dat ook krijgen! En een mooi extraatje voor deze toppers, die hiermee ook in aanraking kwamen met trainingsvormen die ze nog niet kenden.

Tijdens deze sessie hoor je alles over de opzet en resultaten van deze honourstrack. Welke combinaties met het beroepenveld zouden voor jouw honoursstudenten interessant zijn? En hoe werk je dat uit?

Sessieleider(s):
Pim Nip – Docent Sales en Events bij de opleiding Commerciële Economie
Krijn Jansen – Programmamanager Honours Track bij de opleiding Commerciële Economie
Tobie Florie – Student HU
Dominique Tansel – Student HU

11:30 - i11 Verbeter het studiesucces [Griftpark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Veel uitval, studenten die vastlopen in hun studie of die er te lang over doen: dit leidt tot onnodig veel sociaal kapitaalverlies in het hoger onderwijs, ook bij Hogeschool Utrecht. Dat moet beter. En dat kán ook beter. Deze inspiratiesessie biedt daarvoor concrete handvatten. Onder meer met een model voor het verbeteren van het studiesucces binnen opleidingen en instituten. En voorbeelden van hoe dit is toegepast in verschillende technische opleidingen.

Sessieleider(s):
Saskia Hanssen – Green Officer en beleidsadviseur onderwijs bij de dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken

11:30 - i32 Samenwerken met en leren van je bachelorstudenten [Julianapark]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Derdejaarsstudenten van de Bachelor Built Environment (specialisatie Modelmatige Stadsontwikkeling) vormen samen met hun docenten een ingenieurs- en adviesbureau. Dat bureau werkt aan opgaven van échte opdrachtgevers. Bijvoorbeeld een advies aan de provincie Utrecht over het verhogen van de woningdichtheid in dorpen, zonder het typisch dorpse karakter te verliezen. Daarbij leren de docenten net zo hard als de studenten zelf – met én van de studenten! Docenten leren over hun eigen rol, over het toetsen van authentieke opdrachten, over samenwerken, over …

Benieuwd naar al hun leerervaringen, leervragen en hun veranderende docentrol? Tijdens deze sessie krijg je een mooi inkijkje in deze samenwerkingsvorm, waar docenten en studenten samen aan de slag gaan in een authentieke context.

Sessieleider(s):
Ellen van Keeken – Hogeschooldocent bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving
Ernst van den Bosch – Onderwijskundig adviseur
Rien van Stigt – Hogeschoolhoofddocent duurzame stedelijke mobiliteit bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving

12:00 - i23 Van een 6.1 naar een 8.5 bij de NSE [Griftpark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Een succesverhaal: hoe de studenttevredenheid van de master Project Management explosief toenam door het herontwerp.

Toen de (onbekostigde) master Project Management van start ging, brak net de crisis uit. Het aantal studenten bleef achter en de studenttevredenheid was laag. Maar de ontwikkelaars van de master gelóófden in hun opleiding, en de markt smeekte om professionals met verstand van projectmanagement op dit niveau. Daarom werden alle stakeholders gemobiliseerd: van werkveld tot docenten, van studenten tot Onderwijsinnovatie. Het curriculum werd op alle vlakken aantrekkelijker gemaakt – vooral meer persoonlijk en flexibel. Na deze slag in klantgerichtheid schoten de aanmeldingen én de studenttevredenheid omhoog.

Kom luisteren en voel de trots en het plezier die vrijkwamen na dit integrale herontwerpproces.

Sessieleider(s):
Thuy-Vy Nguyen – Onderwijskundige en programmamanager van de master Project Management bij het Instituut Business Administration

12:00 - i26 - Studenten Facility Management delen trends met HU Diensten [Julianapark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

De opleiding Facility Management en HU Diensten hebben ieder hun eigen uitdagingen. Het onderwijs wil dicht bij huis authentieke beroepssituaties creëren en HU Diensten wil meer zicht op wat studenten missen in de dienstverlening. Er is een samenwerking ontstaan!

Derdejaarsstudenten Facility Management gingen twintig weken lang aan de slag voor HU Diensten. De studenten verbonden hun eigen frustraties met de laatste facilitaire trends en ontwikkelden van daaruit producten en diensten voor de HU.

De projecten gingen bijvoorbeeld over arbeidsparticipatie, een nieuwe inkoopstrategie voor meubilair en kantoorinrichting, flexibele werkruimte en zwerfafval. Een deel daarvan wordt nu geïmplementeerd binnen de HU! Laat je inspireren door dit onderwijsproject, waarbij studenten samen met de beroepspraktijk werkten aan authentieke opdrachten.

Sessieleider(s):
Daan Regenboog – Docent Bedrijfskunde bij de opleiding Facility Management van HU Amersfoort

12:30 - i42 Crossing borders: multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de HU [Griftpark]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Hoe zorg je dat studenten optimaal van elkaar leren? Dat ze met een multidisciplinaire bril problemen kunnen oplossen? Dat is wat wij in de minor Real Estate Challenge als onze challenge zien. Als er iets is waar niet alleen de HU, maar ook het bedrijfsleven om schreeuwt, zijn het professionals die over de grenzen van organisaties kunnen kijken. En juist dat hebben we zelf gedaan. Eerst samen met het bedrijfsleven en nu ook met de opleiding Built Environment met een minor die multidisciplinair, vanuit twee instituten, aangeboden wordt.

Hoe je dat dan doet? Wat het oplevert? Dat hoor je in deze sessie. Dus kom en laat je inspireren en wie weet ga jij zelf ook de uitdaging aan!

Sessieleider(s):
Marieke Hogendorf, Coördinator Minor Real Estate Challenge en docent Facility Management

13:00 - i5 Vraag en aanbod op de online onderwijsmarktplaats [Griftpark]

Thema:
Next University

Inhoud:

Beeld je eens in: studenten krijgen een persoonlijk onderwijsbudget. Daarmee kunnen ze tijd van hun docenten inkopen – van privéles tot werkgroep tot hoorcollege. En alles wat daartussen zit. Een online platform faciliteert dit: het analyseert wat voor onderwijs die student al heeft genoten, en doet op basis daarvan suggesties. In plaats van studenten te dwingen het onderwijs te consumeren dat wij voor hen bedacht hebben, bepalen ze zelf aan welke contactvorm ze behoefte hebben. Ook maakt het platform het prijskaartje van de tijd van de docent zichtbaar: een privégesprek kost meer dan een groepssessie. Tegelijkertijd legt zo’n platform ook de docentenbelasting bloot.

Tijdens deze inspiratiesessie krijg je een prototype van dit platform te zien. Welke waarde creëer jij voor je student?

Sessieleider(s):
Robert de Bruijn – Docent bij het Institute for International Business Studies

13:30 - i34 Van afrekenen naar bijplussen [Griftpark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Het tweede jaar van de opleiding Communicatiemanagement is dit jaar overgestapt op longitudinaal toetsen. Studenten werken aan beroepsproducten, en vullen daarmee hun portfolio om aan te tonen dat ze over bepaalde competenties beschikken. Ze krijgen daarop tussentijds feedback van hun docenten. De studenten gaan daarmee in hun leerteam aan de slag. Pas na een halfjaar volgt de definitieve beoordeling. Het grote voordeel van deze werkwijze: studenten kunnen hun beroepsproducten tussentijds verbeteren en zo hun groei laten zien. Zo kan een cijfer 5 een 7 worden! Deze methode maakt studenten eigenaar van hun eigen competenties. In plaats van hen direct af te rekenen op hun werk, stimuleer je hen om beter te worden!

Je zult tijdens deze sessie volop ideeën opdoen voor je eigen opleiding.

Sessieleider(s):
Christine Vogelaar – Coördinator jaar 2 en docent Communicatiemanagement
Maartje Alma – Coördinator Leerteamleren en docent-trainer in Communicatiemanagement
Wendy Peeters – Coördinator BKE Expertisecentrum docent hbo, docent en lid toetscommissie bij het Instituut voor Communicatie

14:00 - i15 Veilig voor een groep met Virtual Reality [Griftpark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Zet een VR-bril op en je waant je ergens anders. In een leslokaal bijvoorbeeld, voor een groep studenten of leerlingen. Zo kun je voor een virtuele groep oefenen in het houden van een presentatie. De VR-bril registreert ondertussen alles: waar je naar kijkt, of je oogcontact maakt, hoe je beweegt en hoe je stem klinkt. Zo kan de VR-bril je ook van feedback voorzien. Meteen tijdens je presentatie of na afloop. De HU onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van VR in de lerarenopleidingen en in het voortgezet onderwijs. Maar met VR kun je ook HU-docenten trainen. Tijdens deze sessie maak je kennis met de mogelijkheden van VR én met collega’s die ook benieuwd zijn wat VR voor hun onderwijs kan doen.

Sessieleider(s):
Stan van Ginkel – Curriculumontwerper, docent en onderzoeker bij het Instituut Archimedes
Marianne Kaufman – Docent Onderwijskunde bij het Instituut Archimedes

14:30 - i16 Uit het leslokaal, in de beroepspraktijk [Griftpark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Studenten van de minor Ondernemerschap werkten een week lang aan vraagstukken in een designsprint bij het bedrijf Convoi. De designsprint komt van Google Ventures. Hiermee werk je altijd, zonder dat er een weg terug is, voorwaarts: van probleemanalyse tot de bouw van een prototype tot de presentatie aan klanten. Als werkvorm uitermate geschikt voor het hbo.

Ondergedompeld in een extreem rijke leercontext werkten de studenten hard en leerden veel. Wat zijn de geheime ingrediënten van deze succesvolle samenwerking met de beroepspraktijk en hoe creëer je de juiste context voor succes? Ondernemend onderwijs vraagt erom het klaslokaal te verlaten. Hoe je dat doet en hoe je de leeropbrengsten bewaakt, weet je na deze workshop.

Sessieleider(s):
Hedzer Kooistra – Coördinator Minor Ondernemen en docent Ondernemerschap, Small Business & Retail Management

15:00 - i6 Waarde creëren voor de beroepspraktijk [Griftpark]

Thema:
Next Student

Inhoud:

Met de minor Business Innovation Design ontwikkelen we het ondernemende leiderschapstalent bij onze studenten waar grote organisaties om zitten te springen. Denk aan ‘lean innovation’, zicht op de hindernissen en hefbomen waarmee je te maken krijgt, en vooral: een focus op groei. We verzorgen de minor samen met het bedrijfsleven zelf, dat daarmee investeert in toekomstige werknemers. Tijdens deze sessie presenteren docenten en studenten de manier waarop deze minor is ontstaan: vanuit een specifieke behoefte van onze businesspartners. Het bedrijfsleven heeft met bepaalde uitdagingen te maken en is op zoek is naar talent met specifieke vaardigheden om die uitdagingen aan te gaan. Ook delen we de didactische en logistieke lessen die we inmiddels hebben geleerd.

Sessieleider(s):
Robert de Bruijn – Docent bij het Institute for International Business Studies

10:00 - A6 Dankzij data: betere lessen met learning analytics [De Nieuwe Poort]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

We weten steeds beter hoe onze studenten leren. HUbl, Canvas en andere digitale leeromgevingen genereren data die hun leerproces blootleggen. Met die data kun je je onderwijs beter maken. Ze helpen bij het personaliseren van het onderwijs en om gerichte feedback te geven. ln twee woorden: learning analytics.

Tijdens dit atelier krijg je niet alleen zicht op de mogelijkheden van studentdata voor jouw onderwijs, je gaat ook heel praktisch aan de slag. We oefenen daarvoor met QlikSense, een tool voor interactieve datavisualisaties. Hoe zet je gegevens uit een digitale leeromgeving om naar visualisaties? Welke informatie haal je daaruit? Hoe vertaal je dit alles na het HU Onderwijsfestival naar je eigen onderwijs?

Sessieleider(s):
Esther van der Stappen – Hogeschoolhoofddocent bij het Institute for ICT en lectoraat Digital Smart Services, Kenniscentrum Leren en Innoveren
Justian Knobbout – Onderzoeker bij het lectoraat Digital Smart Services
Huub Everaert
Maurice Bruinsma

10:15 - A5 Duurzaamheid in jouw vakgebied [Wilhelminapark]

Thema:
Next Professional

Inhoud:

Wat is dat, sociale, economische en ecologische duurzaamheid? Als je dat weet, kun je die in het onderwijs verweven. Hoe? Daarmee gaan we aan de slag tijdens deze inspiratiesessie. Zodat Hogeschool Utrecht professionals in huis heeft die werken aan een duurzame wereld. Dat kan op veel manieren, zonder dat het nodig is om te sleutelen aan het curriculum. Oplossingen zijn, na wat eenvoudige toepassingen, juist vaak te vinden binnen het curriculum.

Daarnaast gaan we in op het verkrijgen van een bijzonder kenmerk NVAO-kenmerk ‘duurzaamheid’ voor opleidingen. Dat kan door in te zetten op een AISHE (Instrument for Sustainability in Higher Education) Label. Je sluit de sessie af met concrete ideeën.

Sessieleider(s):
– Marijke Christiansson – Docent Social Work
Saskia Hanssen – Green Officer en beleidsadviseur onderwijs bij de dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken

11:30 - A4 De docent als storyteller [De Nieuwe Poort]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

In deze tijd van digitale tools en technieken zouden we haast vergeten waar het in de kern om gaat bij goed onderwijs: het overtuigen, inspireren en beïnvloeden van studenten zodat zij goed voorbereid hun plek in de samenleving kunnen innemen. Storytelling is een van de oudste en krachtigste instrumenten die een docent hierbij tot haar beschikking heeft. Ik ben geen echte storyteller, jammer genoeg. Toch maak ik veelvuldig gebruik van storytelling. En dan niet in de vorm van de ‘grootse en meeslepende verhalen’, maar juist de kleine, dagelijkse anecdotes, waarmee je ingewikkelde zaken in een klap duidelijk kunt maken. En dat kan iedereen leren.
Nieuwsgierig geworden? In het atelier De docent als storyteller gaan we oefenen in het opsporen, vastleggen en vertellen van de dagelijkse anecdotes die smaak geven aan het leven van een docent. Kom je ook?

Sessieleider(s):
Ronald van Domburg – Docent Management in de Zorg, honoursdocent Frisse Blikken, focus op innovatie en ondernemerschap

12:00 - A12 In sprints naar een resultaat [Wilhelminapark]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Tijdens dit atelier gaan we scrummen. We richten scumteams in, waarin iedereen een vaste rol heeft. Zoals ‘product owner’, lid van het ontwikkelteam of ‘scrum master’. Samen werken we als team toe naar een eindproduct, met lego of spaghetti. Je maakt kennis met de vaste ingrediënten van de scrummethodiek (zoals ‘sprints’ en ‘retrospectives’) en met het scrumboard en andere producten die het proces kunnen ondersteunen.
Staat het bouwwerk? Mooi zo, product opgeleverd! Maar is de product owner tevreden? En zo niet, wat dan?

Daarna is het tijd voor reflectie. Hoe kun je de scrummethodiek gebruiken als je met een studententeam tot een product wilt komen? Bedrijfskundestudenten kregen een training en werkten voor een opdrachtgever aan een product. Welke mogelijkheden zie je voor jouw onderwijs?

Sessieleider(s):
Iris Hollaender – Docent bij de opleiding Bedrijfskunde MER van het Instituut Business Administration
– Francois van Heurn

13:00 - A10 Teachingtoolkit [De Niewe Poort]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Door ICT te gebruiken in het onderwijs, kun je als docent een grote stap vooruit zetten. Laat digitale tools de makkelijke, praktische klusjes doen, en je hebt meer tijd voor individuele aandacht, gepersonaliseerd lesgeven en verdieping. Tijdens dit atelier maak je kennis met handige online tools die je kunnen ondersteunen.

Neem je laptop mee – we gaan gelijk aan de slag. Een korte quiz bepaalt je instapniveau. (Ook al zo’n handige tool!) Daarna ga je verschillende tools uitproberen, individueel of met een collega. Die tools helpen bijvoorbeeld bij formatief toetsen, online samenwerken, creëren of presenteren. Terwijl je experimenteert krijg je hulp en advies over het gebruik van de tools. Je zult ervaren wat ICT aan je eigen onderwijspraktijk kan toevoegen.

Sessieleider(s):
Irene van der Spoel – Lerarenopleider en onderwijsinnovator bij het Instituut Archimedes, mavodocent Engels/Biologie en eigenaar van Today’s Teaching Tools.

13:45 - A11 Gooi de blackbox van de stage open! [Wilhelminapark]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Leren in de beroepspraktijk is in het hbo heel belangrijk. Leren tijdens het werken gaat echter niet vanzelf: studenten ontwikkelen bijvoorbeeld ‘passive knowledge’ zonder die expliciet te maken. Zonde! Hoe krijg je grip op die blackbox, zodat je studenten meer halen uit het leren in de beroepspraktijk?

We demonstreren tijdens dit atelier een stage-app. Daarmee houden studenten bij wat ze doen tijdens hun stage en waar ze tegenaan lopen. We gaan samen ontdekken hoe je je studenten kunt ondersteunen om beter te leren (leren) in de beroepspraktijk. Hoe bereid je hen voor? Hoe coach je hen tijdens hun stage, en hoe oogst je samen de (leer)opbrengst? En: hoe kan de stage-app je als docent hierbij ondersteunen?

Sessieleider(s):
Ilya Zitter – Hogeschoolhoofddocent bij het lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren & Expertisecentrum docent HBO
Esther van der Stappen – Hogeschoolhoofddocent bij het Institute for ICT en bij het lectoraat Digital Smart Services, Kenniscentrum Leren en Innoveren

10:00 - M10 Veilig buiten je comfortzone?! [De Uithof Tent 1]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Moet onderwijs vooral gaan over kennisoverdracht of juist meer over vorming (‘Bildung’) van leraren en leerlingen? En betekent dit dat je als docent soms uit je comfortzone moet komen? Dit zijn nog maar twee vragen die je kunt stellen als je gaat denken over goed onderwijs.

In deze meet-up willen we met elkaar onderzoeken en uitwisselen op welke manier we als docent zelf de veiligheid en/of de uitdaging opzoeken. Waar sta jij als docent? In volle veiligheid voor de groep of ga je vooral voor (Bildung) uitdaging? Hoeveel durf je los te laten? Hoeveel durf je los te schudden? Samen met enkele leden van het team Bildung van het Instituut Archimedes verkennen we deze spanning.

Sessieleider(s):
Gemke Schrakamp – regisseur van een TeachLab van het Instituut Archimedes, onderwijsinnovatieproject in cocreatie met het vo

10:00 - M15 Zelf leren zoals je studenten leren [De Uithof Tent 2]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Gespecialiseerde, kritische, praktijkgerichte en reflectieve professionals opleiden? Docenten van de master Fysiotherapie doen dat door op dezelfde manier als hun studenten te leren! Sinds dit onderwijsjaar werkt de master met een geactualiseerd flexibel curriculum. Het ontwerpteam volgt daarvoor een professionaliseringstraject. Dit traject is een cocreatie van de master Fysiotherapie en het Expertisecentrum docent HBO. Het flexibiliseren van het curriculum gaat dus hand in hand met het professionaliseren van HU-professionals. De betrokken masterdocenten leren om gespecialiseerde, kritische, praktijkgerichte en reflectieve onderwijsprofessionals te worden, die wetenschap kunnen integreren in het dagelijks handelen. Ze leren om hun hogeschooldocent-beroep te innoveren en beleid te maken. Inderdaad! Precies wat we vragen van onze studenten op weg naar de kritische, praktijkgerichte en reflectieve zorgprofessional. Hoe dit uitpakt? Je hoort het tijdens deze meet-up.

Sessieleider(s):
Ilya Zitter – Hogeschoolhoofddocent bij het lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren & Expertisecentrum docent HBO
– Jaqueline Nuysink – Hoofd specialisatie Kinderfysiotherapie en Projectleider flexibilisering curriculum bij de master Fysiotherapie
– Jacqueline Outermans – Hogeschooldocent lid van het Ontwerpteam flexibilisering curriculum bij de master Fysiotherapie

11:00 - M5 Leerteamwerken [De Uithof tent 1]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Leerteamleren: krachtig voor studenten, maar niet altijd eenvoudig voor docenten. Deze onderwijsvorm brengt een roltransformatie met zich mee: van docent naar teamcoach en van zenden naar coachen. Om docenten hierin te ondersteunen, is bij de opleiding Communicatie naast het leerteamleren ook het docentenleerteam geïntroduceerd. De opleiding Communicatie onderzoekt de meerwaarde van docentenleerteams bij het effectief inzetten van leerteamleren voor studenten. Helpt het docenten om betekenis te geven aan het concept leerteamleren door het zelf te ervaren? Draagt het bij aan de transitie van docent naar teamcoach? Tijdens deze sessie nemen we je mee in ons verhaal. Dat vertelt over fricties en hilarische, tenenkrommende en succesvolle momenten. Laat je inspireren en leer van onze fouten en overwinningen.

Sessieleider(s):
Maartje Alma – coördinator leerteamleren en docent Communicatie bij het Instituut voor Communicatie en Journalistiek
– Hanneke Fens – Docent Communicatie en lid van de examencommissie bij het Instituut voor Communicatie en Journalistiek
– Gemke Schrakamp – Docentopleider en coördinator Onderwijs ontwerpen bij het Expertisecentrum docent HBO

11:30 - M16 Onderwijsinnovatie in het HBO – werkt het? [De Uithof Tent 2]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Minder en bredere opleidingen, flexibel onderwijs, multidisciplinaire praktijkopdrachten en het leren in leerteams: de HU heeft haar onderwijs afgelopen jaren flink vernieuwd. Werken deze onderwijsinnovaties? Worden onze studenten wendbare professionals met onderzoekend vermogen? Hebben we met onze praktijkopdrachten toegevoegde waarde voor werkveld en maatschappij?

Vanuit het Kenniscentrum Leren en Innoveren zoeken we antwoorden op deze vragen. Daarbij kunnen we wel wat extra denkkracht gebruiken! Ben jij een gepokte en gemazelde HU-professional met diepgang, die zelf aan de slag is met onderwijsinnovatie? Kom met ons sparren!

Ilya en Lisette zijn gezamenlijk trekker van het nieuwe, lectoraatsoverstijgende kennisprogramma ‘Doorwerking onderwijs-innovatie in het hbo’ bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren.

Sessieleider(s):
– Ilya Zitter – Hogeschoolhoofddocent bij het lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren & Expertisecentrum docent HBO
Lisette Munneke – Hogeschoolhoofddocent bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Kenniscentrum Leren en Innoveren & Expertisecentrum docent HBO

12:15 - M12 Naar een syntegral university [De Uithof Tent 1]

Thema:
Next University

Inhoud:

Er is een nieuwe mindset nodig om de wereld naar een volgend niveau te tillen. Een mindset die complexe, schijnbaar onoplosbare vraagstukken kan vertalen naar disruptieve en creatieve ‘antwoorden’. Een wendbare mindset die open staat voor de nieuwe wetenschap (kwantumfysica, evolutionaire biologie, kunstmatige intelligentie) en vooruitstrevende visies op bewustzijn. De vorm en inhoud van een onderwijsonderneming is van cruciale betekenis bij het helpen ontwikkelen van deze mindset. Wat vraagt dit van ons als bestuurders, docenten, ondersteuning en studenten? Welke pioniers of believers durven het experiment aan om dit idee tot leven te brengen? Tijdens deze sessie gaan we in gesprek, op weg naar een innovatieve visie op mensontwikkeling en de mogelijkheden voor een onderwijsomgeving die daar maatschappelijk een essentiële bijdrage aan kan leveren.

Sessieleider(s):
– Hedwigh Verbruggen – Docent bij de opleiding HRM van het Insituut voor Arbeid & Organisatie, coördinator van het Honoursprogramma HRM/Sociale Innovatie/Trends en lid  van het supportteam Onderwijsinnovatie

13:00 - M17 Meer grip, minder chaos [De Uithof Tent 2]

Thema:
Next Student

Inhoud:

Veel studenten voelen zich overspannen of gestrest door hun studie. Zij zuchten onder een overload aan informatie en lopen tegelijkertijd relevante informatie mis. Herken jij dit als docent of slb’er ook? In deze meet-up willen we vanuit verschillende perspectieven ervaringen delen: de docent/SLB, decanaat en de digitale leeromgeving. We inventariseren welke factoren de meeste stress veroorzaken en zoeken oplossingen. Wat kun je zelf doen om het studentenwelzijn te ondersteunen? Hoe zorgen we samen voor een goed studieklimaat?

Sessieleider(s):
Casper Zuidwijk – Product owner DLO Experience
Katrin Beerman – Docent en studieloopbaanbegeleider en lid van het supportteam Onderwijsinnovatie
Petra van Benschop – Studentdecaan

13:30 - M1 Samen aan de ontwerptafel [De Uithof Tent 1]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Onderwijs vormgeven? Bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening doen ze dat samen: docenten, studenten, werkveld, management en ondersteuning. Want als het werkveld niet mee doet, is beroepsonderwijs niet nuttig. Zonder collega-docenten gebeurt er niets. Zonder studenten, geen onderwijs. Enzovoort. Samen doen is wel een uitdaging: docenten hebben verschillende visies, het werkveld verandert, het moet logistiek allemaal passen en het examenreglement schrijft soms iets anders voor dan je had bedacht.

Het tweede jaar draait nu bij SJD, en succesvol. Studenten zijn tevreden, docenten enthousiast, het werkveld betrokken. En alles past! Tijdens deze meet-up hoor je de succesverhalen, en ook wat er lastig is. Inspiratie, realiteitszin en een goed gesprek over onderwijs: dat is wat docenten en projectleiders te wachten staat.

Sessieleider(s):
Helen ten Cate -Docent en projectleider Onderwijsinnovatie bij de opleiding SJD van het Instituut voor Recht
Eelco Koot – Docent bij de opleiding SJD van het Instituut voor Recht, en onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

14:30 - M8 Honours in 2030 [De Uithof Tent 2]

Thema:
Next Student

Inhoud:

Hoe ziet honoursonderwijs eruit in 2030? Welke toegevoegde waarde heeft honoursonderwijs voor studenten die hun persoonlijke leerroutes in het reguliere onderwijs kunnen uitstippelen? Begonnen als Sirius-project met landelijke subsidie en gericht op excellente studenten met hoge cijfers, is honours nu een vorm van brede talentontwikkeling voor nieuwsgierige en ambitieuze studenten, die meer willen en meer kunnen. Maar wat dan? Tijdens deze meet-up gaan we ideeën uitwisselen over het honoursonderwijs van de toekomst en waarin dat zich zou kunnen of moeten onderscheiden van regulier onderwijs dat volledig rechtdoet aan ‘gepersonaliseerd leren’. Wil je hierover meedenken? Dan is dit is hét moment!

Sessieleider(s):
Annelies Riteco – HU Honoursregisseur
Minke de Gruil – Honourscoördinator Maatschappij en Recht

14:30 - M14 Keihard aan de bak in de creatieve industrie, zonder docent [De Uithof Tent 1]

Thema:
Next Education

Inhoud:
In het programma Creatieve Industrie gaan HU-studenten vanuit verschillende opleidingen (ontwerpers, commerciëlen, techneuten) met elkaar in multidisciplinaire teams aan de slag. Ze worden klaargestoomd voor de sector Creatieve Industrie door aan het werk te gaan als ontwerpers en ondernemers. Ze lossen dingen op voor creatieve bureaus en andere externe opdrachtgevers uit Utrecht. Als kers op de taart beginnen ze een eigen start-up, waarvoor ze € 20.000,- aan investeringen moeten binnenhalen.

Een van de quotes van afgelopen editie was: “Ik snap er niks van, we zitten 40 uur per week hier en werken keihard, zonder dat daar een docent bij is!”

Hoe krijg je dat voor elkaar bij je studenten?

Sessieleider(s):
Arno Wilkens – Coördinator Creatieve Industrie HU, docent Creatieve industrie en Communication & Multimedia Design

10:00 - W13 Studiesucces: focus and fact-based [De Uithof Tent 3]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Hoe kunnen we de ‘student journey’ gebruiken om het leerproces van de student continu te verbeteren? Tijdens de studie aan de HU zijn er diverse momenten en aspecten die de student doet en ervaart. Zowel onderwijs als dienstverlening draagt bij aan het totaalbeeld van het studeren aan de HU. Die momenten samen vormen een student journey. Een klantreis die je doormaakt. Hoe ziet dit eruit? Wat zijn de belangrijkste factoren die het totaalbeeld bepalen? Met verbeterteams pakken we op basis van cijfers de uitdagingen aan. Binnen een team analyseren we het probleem en we implementeren de oplossing. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met de aanpak en maken we een start met de verbetering

Sessieleider(s):
Suzie Joku – Senior procesadviseur bij PPM, Project- en Procesmanagement
Maaike Lockefeer – Projectleider bij PPM, Project- en Procesmanagement)

10:00 - W28 - The Learning Lab: transitie-leren in de praktijk ... [De Uithof Tent 5]

Thema:
Next Education

Inhoud:

In deze workshop gaat Thieu Besselink nader in op het principe van zijn Learning Lab, een denktank voor leren en maatschappelijke ontwikkeling. De meeste grote kwesties van het onderwijs kunnen niet binnen de kaders van het onderwijs worden opgelost, en vragen om een grotere verbinding met de maatschappelijke context waarvoor wij leren (de vragen van onze tijd) en een dieper begrip van waaruit we leren (motivatie). Waar het onderwijs aan moet voldoen of hoe het moet worden vormgegeven kan alleen aan de hand van die bewegende maatschappelijke context en de persoonlijke motivatie voor leren worden bepaald. In The Learning Lab wordt in de praktijk onderzoek gedaan naar de condities waaronder gezamenlijk geleerd kan worden voor een veerkrachtige samenleving. Dat gebeurt via ‘laboratoria’, waarin geleerd, ontworpen, en geëxperimenteerd wordt om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Sessieleider(s):
Thieu Besselink – Sociaal-filosoof, onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, social entrepreneur en initiatiefnemer van ‘The Learning Lab’ om het onderwijs relevanter te maken voor het leven van studenten en de wereld om hen heen.

10:15 - W19 Tegenwindlab [De Uithof Tent 4]

Thema:
Next Professional

Inhoud:

Ambitieuze studenten en professionals zijn gericht op succes en het bereiken van doelen. Maar op een zeker moment zijn er dips en tegenslagen. Wat doe je als het tegenzit? Omgaan met tegenwind is voor succesvolle mensen extra lastig omdat ze gewend zijn uit te blinken. Door bewust bij tegenwind stil te staan, kun je ervan leren.

In de workshop gaan we aan de hand van een creatieve werkvorm onderzoeken hoe waardevol ‘tegenwind’ kan zijn. Je bent bereid om mee te doen met het experiment van deze workshop en met aandacht te kijken naar hoe die tegenwind werkt. Waarrschijnlijk verlaat je de zaal met meer (gemoeds)rust en inspiratie. De opbrengst is zowel te gebruiken bij het begeleiden van studenten als in je eigen (professionele) leven.

Sessieleider(s):
Marjolein Verboom – Honourscoördinator en -coach domein Gezondheidszorg, docent Communicatie en Ethiek bij Huidtherapie-Instituut voor Paramedische Studies, docent bij de minor Mindful Communiceren (ICM)

11:00 - W14 LeerKRACHT [De Uithof Tent 3]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

Om de onderwijskwaliteit van de opleiding Built Environment te verbeteren, zetten we de komende jaren de methode LeerKRACHT in. Dit is een nieuwe, inspirerende en efficiënte manier om met collega’s en studenten samen te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het helpt studenten om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun eigen onderwijs.

LeerKRACHT gaat uit van het vertrouwen dat het onderwijs zichzelf kan verbeteren: door te vertrouwen op de kracht van docenten én studenten om elke dag samen een beetje beter te worden. Deze workshop laat je kennismaken met LeerKRACHT via een bordsessie en de toepassing van één van de leerinstrumenten (Canvas, veranderverhaal of retrospective).

Sessieleider(s):
– Andrea Hagen – Opleidingsmanager bij de opleiding Built Environment van het Instituut voor Gebouwde Omgeving
Maike Mertens – Coördinator leerteams bij de opleiding Built Environment van het Instituut voor Gebouwde Omgeving
– Charlotte Trip – Docent bij de opleiding Built Environment van het Instituut voor Gebouwde Omgeving

11:30 - W16 HUB-Lab: Maak kennis met VR en bouw je eigen omgeving [De Uithof Tent 5]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Wat kunnen nieuwe technologieën betekenen voor jouw onderwijspraktijk? Je krijgt in vogelvlucht te zien welke materialen en digitale tools het HUB-Lab beschikbaar heeft. Van onderwijsrobot tot touchtable. In deze workshop staan de mogelijkheden van Virtual Reality (VR) centraal. Een filmpje laat zien wat studenten al hebben weten te bouwen. Daarnaast ga je zelf aan de slag. Tijdens deze workshop maak je kennis met de HTC Vive, een geavanceerde VR-opstelling. Je ervaart – met een VR-bril op – hoe het voelt om in een virtuele omgeving te zijn. Ook maak je kennis met een tool waarmee je zelf zo’n omgeving kunt bouwen. Een ruimte inrichten, muren plaatsen, figuren toevoegen: zo maak je een beginnetje met je eigen VR-omgeving.

Sessieleider(s):
Marleen Nijhuis – Coördinator van het HUB-Lab

11:30 - W22 Twee stappen vooruit, eentje achteruit? Niet met Onderwijslogistiek! [De Uithof Tent 4]

Thema:
Next University

Inhoud:

Docenten zijn druk met onderwijsinnovatie en besteden veel aandacht aan didactische en onderwijskundige vraagstukken. Maar: vergeet de logistieke processen niet. Hoe bouw je het curriculum op? Hoe bewaak je de studievoortgang van je studenten? Hoe kom je tot een passend rooster? De afdeling Onderwijslogistiek kan daarbij helpen. Hoe eerder je Onderwijslogistiek bij het proces betrekt en laat meedenken, hoe beter het lukt om het onderwijs van de toekomst daadwerkelijk te organiseren.

Tijdens deze interactieve, creatieve workshop leer je hoe Onderwijslogistiek kan bijdragen aan het onderwijs van de toekomst. Daarbij ga je ook zelf actief aan de slag.

Sessieleider(s):
Kiki van Keulen – Trainees afdeling Onderwijslogistiek
Lenneke Verhoef – Trainees afdeling Onderwijslogistiek
Chandro Vleugels – Trainees afdeling Onderwijslogistiek

12:15 - W2 Honours binnen minors [De Uithof Tent 3]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

In je groep zitten altijd wel studenten die verder zijn en meer willen en kunnen dan de rest. Het onderwijsinnovatieproject Honours binnen minors heeft een model voortgebracht waarmee je deze studenten binnen de reguliere minors extra verdieping en verbreding kunt bieden. Enerzijds met extracurriculaire activiteiten en projecten (halve dag per week); anderzijds met gedifferentieerde lessen tijdens een groot deel van de normale contacturen. Je krijgt inspirerende voorbeelden van hoe dit model in een aantal minors is uitgewerkt. Denk aan extra projecten met eigen eindproducten, een aparte ruimte in HUBl voor honoursstudenten en manieren om te differentiëren in je les. Het is een generiek model, en als het je aanspreekt vertrek je met een ingevuld format voor je eigen lessenreeks!

Sessieleider(s):
Brigitte van Barneveld – Medewerker kwaliteitszorg bij de master Fysiotherapie en coördinator van het honoursprogramma en honourscoach bij het Instituut voor Bewegingsstudies
Angelique Hagen – Docent Fysiotherapie, coördinator van de minor Revalidatie van musculoskeletale aandoeningen van de bovenste extremiteiten, lid van de projectgroep Flexibele opleidingskolom bij het Instituut voor Bewegingsstudies, honoursexaminator IBS, coördinator en docent

12:30 - W21 Van 'lecturer' naar 'facilitator' met Team Based Learning [De Uithof Tent 5]

Thema:
Next Teacher

Inhoud:

‘Team Based Learning’ is een werkvorm die past in 21e-eeuws onderwijs: de docent treedt op als facilitator en de studenten leren zelfstandig en vooral van elkaar. Met speciaal hiervoor ontwikkelde scratchformulieren kun je bovendien een snufje ‘gamification’ toevoegen aan je onderwijs. Zeker weten dat dit zorgt voor veel energie in de klas!

Tijdens deze workshop maak je kennis met de theorie en ga je Team Based Learning zelf ervaren. Na afloop heb je kennisgemaakt met een activerende werkvorm die je zelf kunt toepassen in je onderwijs. Deze werkvorm helpt je om als docent de rol van ‘facilitator’ op je te nemen, in plaats van die van ‘lecturer’. En je studenten leren met deze werkvorm spelenderwijs op een dieper niveau.

Sessieleider(s):
Loes Vink – Didactisch expert bij de opleiding ICM van het Instituut voor Communicatie

12:45 - W23 The making of..... Selficient [De Uithof Tent 4]

Thema:
Next Professional

Inhoud:

Selficient is inmiddels een begrip binnen de HU. Je hebt ongetwijfeld gehoord over dit duurzame huis dat is gebouwd voor de Solar Decathlon in Denver, USA. Meer dan 70 studenten vanuit allerlei studies, meerdere instituten en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities maakten dit mogelijk. Ben je benieuwd hoe dit is gegaan, hoe de studenten zichzelf hebben georganiseerd en onderling hebben samengewerkt? Hoe zijn ze in staat zijn geweest om meer dan 70 bedrijven en organisaties aan zich te binden? Wat was de rol hierbij van docenten en hun coach vanuit het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities?

Kom naar deze workshop, waarin de studenten samen met hun coach het echte verhaal over de ‘making of’ vertellen en laten zien.

Sessieleider(s):
– Meine Jansema – Programmamanager Wonen 3.0 en Docent Entrepreneurship
Nanda Vrielink –

13:30 - W17 Leren en kansen creëren - hier en in Malawi [De Uithof Tent 3]

Thema:
Next Student

Inhoud:

Wat begon met de deelname van een docent Facility Management als Wereldocent van Edukans, groeide uit tot een boeiend onderwijsproject waaraan steeds meer docenten en studenten meewerken. Het speelt zich af op een school in Malawi. Hoe maken we die school weer het kloppend hart van de (kleinschalige, rurale) samenleving? Het antwoord ligt in beter onderwijs én in een duurzame relatie met de community. Het mes snijdt aan twee kanten. Terwijl de HU het onderwijs daar verbetert, wordt ook ons HU-onderwijs rijker dankzij onderwijsopdrachten (zoals het organiseren van fundraising events), Honours en sociaal ondernemerschap.

Tijdens deze workshop willen we andere HU-instituten enthousiasmeren om aan te haken. En we doen oefeningen om vertrouwen en interculturele sensitiviteit te vergroten; diezelfde oefeningen doen we ook in Malawi.

Sessieleider(s):
– Tessa Ackers – Opleidingsmanager Business Management
Aukje Smet-Dijk – Opleidingsmanager Facility Management

13:45 - W27 Blended Learning & Studiesucces: individuele verschillen in het gebruik van blended learning [De Uithof Tent 5]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Bij ‘blended learning’ wordt een ‘gewone’ klassituatie gecombineerd met online leren. Hierdoor zou het studeren meer tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen plaatsvinden. Hiermee zou het leren van studenten geoptimaliseerd worden en bijdragen aan het studiesucces van de studenten. Onderzoek laat zien dat studenten de online activiteiten heel verschillend gebruiken. De workshop besteed aandacht aan deze verschillen en de gevolgen voor het studiesucces. De deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag met de onderzoeksresultaten: wat zijn de gevolgen voor het blended learning ontwerp?

Sessieleider(s):
Nynke Bos – Researcher Higher Education aan de Leiden University (ICLON)

14:00 - W3 De student als regisseur [De Uithof Tent 4]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Het is belangrijk dat studenten hun eigen koers leren varen, op weg naar een professionele identiteit. Hoe ontwerp je je onderwijs zo dat je je studenten uitdaagt om zoveel mogelijk regie te pakken?

We bekijken inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de HU, waaronder het interprofessionele studentproject ‘Selficient’. In een groepje met collega’s van andere opleidingen ga je daarna een schetsontwerp maken. Je bedenkt leermogelijkheden die studenten activeren. Denk aan leersituaties binnen én buiten de gebaande paden! Daarna presenteren de groepjes de resultaten aan elkaar. Na afloop heb je niet alleen ideeën die je in de toekomst kunt gebruiken bij je onderwijsontwerp; je krijgt ook concrete handvatten om je onderwijs morgen al sterker en meer activerend te maken!

Sessieleider(s):
Jan Willem van den Boogert – Projectleider Onderwijsinnovatie, onderzoeker bij het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein

14:30 - W18 Creative Confidence [De Uithof Tent 3]

Thema:
Next Education

Inhoud:

Iedereen is creatief … ook jij en je studenten! Op artistieke werken zit je in de les misschien niet te wachten, maar wel op studenten die met originele oplossingen komen of innovatieve producten maken. Uitkomsten die maatschappelijk relevant en kritisch kunnen zijn, die tegen de kaders van het werkveld schuren of eroverheen gaan. Met ‘Creative Confidence’ kun je met studenten en collega’s vol passie een innovatief leertraject aangaan?

Tijdens deze workshop ontdek je hoe je het vertrouwen in je creativiteit kunt stimuleren. Bij jezelf én bij je studenten in je groep. Een paar ludieke testjes brengen je Creative Confidence in kaart. Je verlaat de workshop met praktische handvatten om tijdens je lessen het vertrouwen in de eigen creativiteit te vergroten.

Sessieleider(s):
Juri Teijgeler – Docent en coördinator Creative Design bij de opleiding Communication & Multimedia Design