Sessies

Inspiratiesessies

Inspiratiesessies zijn sessies waarin collega’s hun ‘best practices’ en inzichten met je delen, je laten kennismaken met nieuwe werkvormen en tools en in dialoog samen met jou tot nieuwe inzichten komen. De duur van de sessies is 45 minuten. Iedere sessie in het overzicht is genummerd en dat geeft aan waar en wanneer de sessie plaats vindt. Bijvoorbeeld sessie 1.1 vindt plaats in tent USP 1 en in de eerste ronde van 11.00 tot 12.00 uur.

In totaal zijn er vier rondes met inspiratiesessies, startend om 11.00 uur (ronde 1), 13.00 uur (ronde 2), 14.00 uur (ronde 3) en 15.00 uur (ronde 4).

1.1 en 1.2: Hoe ondersteunen we studenten bij de stap naar een duurzame loopbaan?

Elena Valbusa – Diversity Officer HU
Ramses de Groot – Projectleider Talent@Campus
Harriët Rempe – Aanjager Studeren+

De duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt gaat niet bij elke student even gemakkelijk. Aan de hand van de methodiek ‘werkplaats’ worden gezamenlijk de knelpunten verkend en oplossingen in kaart gebracht. Deze sessie is een workshop: 100% inclusief en 100% actief. Experts geven vanuit verschillende perspectieven input en inspiratie; de eerste stappen en handvatten om elke student te kunnen begeleiden naar duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Gezond
Samen Digitaal

1.3 en 1.4: Linguistic diversity and its role in student assessment: towards more inclusive, multilingual practices (Engelstalige sessie)

Jantien Smit – Lector Meertaligheid en Onderwijs
Marian van Popta – Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
Zahraa Attar – Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs

Are you looking for inspiration to work more inclusively? Turn your multilingual spectacles on to brainstorm with us about the linguistic diversity of your students and its role in assessment.  Together we explore opportunities for fairer assessment of multilingual students. “Inclusion is embracing diversity, especially linguistic diversity. For your (multi)lingualism makes up who you are.”

Samen Lerend

2.1 en 2.2: Is jouw onderwijs SDG-proof?

Saskia Hanssen– Manager Green Office HU
Iris Meijer – Student-assistent studentparticipatie
Tanja Overbeek – Lid Green Office HU

De HU wil een duurzame hogeschool zijn en heeft de Sustainable Development Goals (SDG’s) hoog in het vaandel staan. Maar in hoeverre doen we hier ook iets mee in ons onderwijs? In deze sessie geven we een korte introductie op wat de SDG’s zijn, waarom ze belangrijk zijn en wat je ermee kan in je onderwijs. Met een interactieve werkvorm gaan we met docenten in gesprek over welke plek duurzaamheid op dit moment heeft in hun lesprogramma, en hoe ze hier aan de hand van de SDG’s meer verdieping aan kunnen geven.

Samen Duurzaam

2.3 en 2.4: Beoordelen met werkveldassessoren

Sacha de Jong – Docent Ad Eventmanagement

We maken als hogeschool steeds meer integraal onderdeel uit van de beroepspraktijk. De Associate degree Eventmanager is hier een goed voorbeeld van. De beroepspraktijk maakt hier deel uit van de opleiding als werkveldadviescommissie, opdrachtgever, gastspreker, stageverlener, en: als assessor.

Samen met een docentassessor beoordelen werkvelddeskundigen als werkveldassessor studenten bij hun (eind)assessment, op basis van een portfolio met beroepsproducten. Gezamenlijk beoordelen heeft meerwaarde. Het levert een levensechte en betekenisvolle leeromgeving op voor de student, de docent én de eventprofessional. Studenten waarderen het oordeel van de eventprofessional; eventprofessionals worden zich bewust(er) van hun handelen in de eventpraktijk; docenten ijken steeds opnieuw het beroepsprofiel van de eventprofessional. Door de beroepspraktijk bij onze assessments te betrekken blijven we, ook langs deze weg, sterk aangehaakt bij de actualiteit van de beroepspraktijk. Leer er alles over in onze sessie!

Samen Lerend

3.1 en 3.2: Het effect van corona op 20/30ers (gebarentolk aanwezig bij sessie 3.2)

Manou van Eerten – Docent Institute for People & Business

Tijdens de tweede lockdown, in 2020, heeft Manou vanuit haar coachpraktijk, The ME Company, onderzoek uitgevoerd naar de effecten van corona op 20/30ers. En wat blijkt: de impact van de coronacrisis op studie en carrière gaat verder dan thuiswerken en baanonzekerheid. Twintigers en dertigers verwerken de crisis vooral individueel en zijn nauwelijks bezig met de lange termijneffecten. Als hogeschool moeten we hier zicht op krijgen. Wat zijn de effecten van corona op het studentenleven? Hoe kan je daar als docent mee omgaan? Wat moet er op de lange termijn gebeuren? Daar gaat deze sessie over.

Samen Gezond

3.3 en 3.4: Missiegedreven leeromgevingen: Utrechtse challenges onder de loep en op de kaart (gebarentolk aanwezig bij sessie 3.3)

Maaike Koopman – Docent, onderzoeker  Beroepsonderwijs en Werken in Onderwijs
Ilya Zitter – Bijzonder lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs
Joël Cornelia – Student Commerciële Economie

Hoe pak je onderwijs aan waarin studenten werken aan maatschappelijke vraagstukken? Waar in Utrecht werken HU-studenten al aan challenges? Het Lectoraat Beroepsonderwijs heeft middels een ontwerpgericht onderzoek toegewerkt naar prototypes van een scan en stadskaart om missiegedreven leeromgevingen aan te kaarten. “De scan en stadskaart kunnen helpen bij het ontwikkelen en evalueren van challenges. Door het onderzoek hebben we bovendien zicht gekregen op allerlei, vaak impliciete ontwerpafwegingen die spelen bij het vormgeven aan dit onderwijs.”

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

4.1 De kracht van Power BI: klaar voor de digitale toekomst!

Fraukje Coopmans – Adviseur Data & Analytics
Arie van Scheepen – Opleidingsmanager Werktuigbouwkunde

Team D&A neemt je graag mee in de wondere wereld van Power BI en laat je in vogelvlucht zien hoe je hiermee meer data-driven kunt werken. Ontdek tijdens deze inspiratiesessie wat je nu al kunt met HU-data, en hoe je dit gemakkelijk visueel kunt bekijken en zelfs maken. (This session will also be given in English, see below).

Samen Digitaal

4.2 The power of Power BI: ready for the digital future!

Fraukje Coopmans – Adviseur Data & Analytics
Arie van Scheepen – Opleidingsmanager Werktuigbouwkunde

Discover the magical world of Power BI as presented by Team D&A and how to utilise it to work in a more data-driven approach. This inspirational session will demonstrate the current possibilities of using HU-data and how to easily visualize its information and insights. (Deze sessie wordt ook in het Nederlands gegeven, zie hierboven).

Samen Digitaal

4.3: Wat als links niet weet wat rechts doet?

Maaike Lockefeer – Projectleider Project- en Procesmanagement
Simone van den Berge – Projectleider Onderwijslogistiek

We zijn groot als HU. We doen heel veel. We weten alleen niet wie wat doet. Ons hoofd weet eigenlijk niet wat onze voeten doen. Bij die zoektocht helpt de Connector. Heb je een vraag en je weet niet wie je kan helpen? Kom vooral langs. We brengen je in contact met de juiste collega’s en expertises. Zo kom je verder. De Connector houdt vinger aan de pols bij je. Loopt het goed? Natuurlijk willen we graag dat we anderen ook op gang helpen. Samen met jou bekijken we hoe we dit delen met collega’s. Wij brengen het in kaart! Zodat we elkaar wel kunnen vinden. Daar zijn we voor.

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

4.4: Nut en noodzaak van teamontwikkeling

Joost van Andel – Docent HRM, Onderzoeker lectoraat Organiseren van Waardig Werk
Klaas Doorlag – Docent, onderzoeker

Goed teamwerk en goede inzet van teamontwikkeling kan teams veel brengen. Deze inspirerende sessie geeft inzicht hoe teams effectief met teamontwikkeling aan de slag kunnen. Soms horen lastige momenten juist bij een fase van een team en zijn ze noodzakelijk voor de ontwikkeling. De presentatie zal inspireren over de kansen en brede mogelijkheden binnen op het gebied van teamontwikkeling. We geven ook inzicht in wanneer teamontwikkeling wellicht niet is waar je op in moet zetten. Het is een interactieve sessie met verfrissende werkvorm waarin deelnemers in dialoog inspiratie opdoen en handvatten krijgen die ze gelijk kunnen inzetten.

Samen Lerend

5.1 en 5.2: De praktijk van programmatisch toetsen (binnen Open-ICT)

Arno Kamphuis – Docent Open-ICT
Alexander Kievit – Student-assistent Open-ICT

Steeds meer opleidingen willen stappen zetten in programmatisch toetsen, maar vinden het moeilijk om te weten hoe en met welke tools dit kan worden gedaan. Binnen de opleiding Open-ICT hebben we een systeem opgezet waarmee programmatisch toetsen kan worden uitgevoerd – met goede ondersteuning en met behoud van overzicht voor student en docent. In deze sessie laten we, een docent en een student samen, zien hoe opdrachten worden ingeleverd en beoordeeld, hoe vaardigheden kunnen worden bijgehouden in datapunten en hoe een assessment wordt uitgevoerd. Als deelnemer krijg je zo een concreet beeld van hoe programmatisch toetsen praktisch kan worden uitgevoerd.

Samen Lerend
Samen Digitaal

5.3: Betere onderwijskwaliteit? Teams aan het roer!

Patricia Brouwer – TLN, Lectoraat Werken in Onderwijs
Mieke Koeslag-Kreunen – Lector Werken in Onderwijs

Het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief onderwijs dicht bij de beroepspraktijk kun je niet alleen, maar doe je samen met je team. Helaas ervaren teams vaak onvoldoende tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over onderwijsontwikkeling, of om eens goed te kijken naar ieders expertise en ambitie in het team. Handelingsvermogen, ofwel zeggenschap om zelf je werk in te richten en ruimte te creëren om samen te kunnen werken aan onderwijs, draagt bij aan het realiseren van teamambities. Ook draagt het bij aan meer werkplezier. Hoe versterk je dit collectief handelingsvermogen, hoe richt je het in en hoe benut je het vervolgens om tot betere teamprestaties en meer werkplezier te komen? In deze sessie krijg je handvatten om dit vermogen te versterken.

Samen Lerend

5.4: Oase van verbreding: de bredere opdracht voor HU onderwijs

Erik Mooij – Projectleider Utrecht Challenge Alliantie
Patrick van der Bogt – Adviseur en facilitator Onderwijsinnovatie

Goed onderwijs is meer dan een diplomafabriek. Maar wat betekent het als we verder kijken dan het kwalificeren van onze studenten voor de arbeidsmarkt? Wat willen we ze verder bijbrengen – en hoe? Tijdens het festival vorig jaar gingen keynote spreker Gert Biesta en lector Cok Bakker hierover met elkaar in gesprek. Met een groep HU-collega’s zijn we dit jaar samen op expeditie om deze vraag verder te verkennen, vanuit diverse vertrekpunten: van HU Honours, pedagogische benaderingen en burgerschap tot interprofessioneel onderwijs en toetsing. Een expeditie vaart wel bij tussenstations; oases van uitwisseling. Met jou gaan we graag de uitwisseling aan over bedoelingen en vormen van het breder opleiden van studenten. Deelnemers krijgen een mooi overzicht van de verschillende manieren waarop ons onderwijs breder ingevuld zou kunnen worden en hoe het gedachtengoed van Gert Biesta nu al concreet vorm heeft gekregen op allerlei plekken binnen de HU.

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

6.1: Impact met onderwijs: challenges als rijke leeromgeving voor studenten en bedrijven

Erik Mooij – Projectleider Utrecht Challenge Alliantie
Nanda Vrielink – Projectmedewerker Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

Hoe kunnen we met ons onderwijs aansluiten bij de maatschappelijke uitdagingen achter de zwaartepunten van de HU? En hoe leveren studenten daar een bijdrage aan? Vanuit de Utrecht Challenge Alliantie werken studenten van de HU samen in challenges met studenten van universiteit en ROC aan Utrechtse vraagstukken rond gezondheid en duurzaamheid, zoals afgelopen najaar in de Sustainable Campus Challenge. in deze opzet leren niet alleen studenten veel over interdisciplinair samenwerken en complexe vraagstukken, ook de opdrachtgevers leren bij over innovatie en samenwerking – met het onderwijs en met elkaar. Daarmee ontstaat ruimte voor vernieuwing waar onze studenten hun bijdrage aan kunnen leveren. In deze sessie leren deelnemers meer over de aanpak van challenge based leren om studenten interdisciplinair samen te laten werken en leren, maar ook over de samenwerking in challenges met stakeholders.

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

6.2: Van Associate degree naar Bachelor: Doe de doorstroom-Bingo!

Mark Tammer – Directeur Instituut voor Associate degrees
Karien Brentjens – Opleidingsmanagers Ad Eventmanager

Associate degrees (Ad’s): dat zijn tweejarige hbo-opleidingen op NLQF-niveau 5 die de drempel mbo-hbo helpen verlagen en fungeren als entree naar het hoger onderwijs – inclusief de aansluitende Bachelors. Mark Tammer en Karien Brentjens nemen je graag mee in deze emancipatoire rol met een potje Bingo!

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

6.3 en 6.4: Emergent, good en best practices in blended praktijkgericht onderzoek: probeer ze uit!

Remko van der Lugt – Lector Co-Design
Daan Oldenhof – Docent CMD, onderzoeker Human Experience & Media Design

Net als in het onderwijs is online voor onderzoek een blijvertje. Blended praktijkgericht onderzoek is een mix van online en offline onderzoek. Online heeft daarbij een aantal grote voordelen. Stakeholders melden zich bijvoorbeeld makkelijker aan voor online evenementen. Deelname aan onderzoek is daardoor laagdrempeliger. Daarnaast zijn er veel tools of hulpmiddelen die het leven van een onderzoeker vergemakkelijken: Zo kun je beter aan een kwalitatieve analyse werken als je tools deelt en gegevens samen in beeld hebt. In deze sessie maak je kennis met verschillende tools, zoals: Mural, OBS, Meeting Owl, en telepresence robot. Je leert hoe anderen deze tools inzetten, en wat dat oplevert in hun praktijkgericht onderzoek. Vervolgens bespreken we hoe de tools ook jouw onderzoek kunnen faciliteren.

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

7.1 en 7.2: Terug naar de bedoeling: Hoe buurtzorg het onderwijs zou organiseren

Gert van Hardeveld – Teamlid en coach Open ICT
Anneke Offereins – Sr. onderzoeker Lectoraten Organiseren van Waardig Werk en Werken in Onderwijs

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. De student is mondiger geworden, kan kennis overal ophalen en wil maatwerk. Werkgevers verlangen zelfredzame en zelflerende professionals. Veel onderwijsinstellingen vinden het lastig om hier goed op te reageren. Het is nodig terug te gaan naar de bedoeling: goed onderwijs waarbij de vraag van de beroepspraktijk richtinggevend is. Een kanteling is nodig naar een platte en eenvoudige organisatie waarin de student centraal staat met docenten in de lead. We laten zien hoe dat kan aan de hand van Open-ICT: de opleiding die gevoed door onderwijsinnovatie de organisatie van het onderwijs van binnenuit vernieuwd heeft. Je gaat naar huis met inzichten over nieuwe onderwijs- en organisatievormen en waarom die wél werken.

Samen Lerend

7.3 en 7.4: Studenten helpen het MKB digitaliseren via de MKB Werkplaats

Michiel Rovers – Docent en relatiemanager Communication & Multimedia Design, programmamanager MKB Werkplaats Utrecht
Marian Noor – Docente en relatiemanager Instituut voor Marketing

Het MKB heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van online communicatie, marketing en ICT. Studenten kunnen hierbij helpen. Hoe? Ervaar in deze sessie hoe de MKB Werkplaats zorgt voor een vloeiende koppeling tussen het onderwijsaanbod en vragen vanuit het MKB. Sven Kolmer – YOFI: ”Studenten hebben met hun creatieve manier van denken ons voorzien van unieke inzichten die wij direct kunnen vertalen in onze snelgroeiende organisatie.”

Samen Digitaal

8.1 en 8.2: Preventieve Gezondheidschecks in de Wijk - Samen Verder

Wieke van Boxtel – Projectleider van Preventieve Gezondheidschecks in de wijk
Janna Bruijning – Docent, onderzoeker bij Innovaties in de Preventieve Zorg
Jannemiek Sonneveld – Docent, onderzoeker bij Innovaties in de Preventieve Zorg

Van toekomstige professionals in het gezondheids- en welzijnsdomein wordt verwacht dat ze oog hebben voor preventie en gezondheidsbevordering. In het project ‘Preventieve gezondheidschecks in de wijk’ hebben we interprofessioneel onderwijs in de wijk ontwikkeld, in co-creatie met partners. Studenten kunnen hierin aan de slag met actuele vragen van burgers én deze vragen ophalen. Dit doen we zonder de wijk te overspoelen, door aan te sluiten bij bestaande initiatieven. De eerste pilots van dit nieuwe onderwijs hebben inmiddels gedraaid en worden momenteel geëvalueerd met docenten, studenten, onderzoekers, partners en burgers. We delen onze inzichten op het gebied van onderwijsinnovatie en ervaringen die zijn opgedaan door alle betrokkenen, en gaan graag in gesprek over kansen voor aansluiting van andere opleidingen en onderzoek! Je krijgt tips en tops over zowel het ontwikkelproces als de inhoud van het onderwijsontwerp en je gaat naar huis met concrete, inspirerende voorbeelden.

Samen Gezond

8.3 en 8.4: Is dialogisch beoordelen een alternatief voor of goede opstap naar programmatisch toetsen?

Ernst van den Bosch – Senior onderwijsadviseur TLN

Om Dialogisch te kunnen beoordelen, zijn een Dialogische Ontwerp Methode (DOM) en een Dialogisch Beoordelings Model (DBM) ontwikkeld. Een ontwerpteam doorloopt zeven iteraties waarbij samen met het docententeam naar het gewenste eindresultaat wordt gewerkt. Het Model zorgt voor een samenhangend toetsprogramma gericht op beroepstaken en -producten. In deze inspiratiesessie maak je kennis de één ontwerpmethode, twee modellen en de twaalf (!) HU praktijkvoorbeelden.

Samen Lerend

9.1 en 9.2: Dynamic reflection: strengthening personal leadership and inclusion by telling your story and receiving reactions on four chairs (Engelstalige sessie)

Corma Ruijgrok – Lerarenopleider omgangskunde
Romy Mateboer – Derdejaars docent in opleiding, omgangskunde

After success at the teacher education at Instituut Archimedes, third-year student of Omgangskunde Romy Mateboer is ready to share her awareness of ‘Dynamic reflection’ on a wider scale. In this session you will learn how reflecting with the four-chair model can help you and your group members to reflect on what you think and feel, how you can accept and expand negative thoughts and feelings and how you can enjoy growing (self) compassion, self-direction and dialogue with students. The developmental approach ensures inclusion, learning together and becoming healthier together by strengthening resilience and daring to share essentials.

Samen Gezond
Samen Lerend

9.3 en 9.4: Hebben we hetzelfde beeld? Een gesprekstool voor onderzoekspartners om praktijkgericht onderzoek te plannen, te monitoren en te evalueren

Wilke van Beest – Onderzoeker lectoraat Onderzoekend Vermogen
Marieke Zielhuis – Onderzoeker lectoraat Onderzoekend Vermogen

Hoe kijken verschillende onderzoekspartners vanuit hun achtergrond eigenlijk naar het doel van een onderzoeksproject? En naar de manieren om tot dat doel te komen? Tussen verschillende domeinen en tussen partners vanuit praktijk en onderzoek kunnen verschillende ideeën en verwachtingen zijn: over methoden, over de resultaten, of over de betrokkenheid van diverse partner. Maak in deze sessie kennis met een nieuw ontwikkelde gesprekstool waarmee je als betrokkenen vooraf samen je praktijkgericht onderzoek kunt plannen, maar ook gedurende de rit kunt monitoren en achteraf kunt evalueren. Je krijgt een beeld wat de belangrijke onderwerpen zijn om te bespreken tussen onderzoekspartners en kunt wat de gesprekstool hierin kan betekenen.

Samen Lerend
Samen Digitaal

10.1 en 10.2: Ondersteuning van werkplekleren: Hoe kunnen we studenten zo begeleiden dat ze relevante leerervaringen opdoen tijdens stage?

Lieke Ceelen – Onderwijskundig adviseur bij het Instituut voor Bewegingsstudies, onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs
Anne Khaled – Docent, onderzoeker Beroepsonderwijs

Wat zorgt ervoor dat jouw studenten relevante leerervaringen opdoen tijdens werk? Uit onderzoek weten we dat werkplekleren wordt ondersteund door sociale support, begeleiding en de mogelijkheid om deel te nemen aan alledaagse activiteiten op de werkplek. In deze sessie geven we een inkijkje in hoe dit precies gebeurt. We houden (1) een interactieve bespreking van een promotieonderzoek naar hoe werk het leren ontlokt bij stagiaires fysiotherapie en verpleegkunde en (2) een interactieve bespreking van tools die voortkomen uit onderzoek naar het begeleiden van werkplekleren. We geven praktische tips om aan te sluiten bij ervaringen van studenten tijdens het werken.

Samen Lerend

10.3 en 10.4: In co-creatie handen en voeten geven aan de toets van de toekomst

Lara Schout – Teamleider Onderwijslogistiek

In deze inspiratiesessie staan we stil bij hoe onderwijs en onderwijslogistiek in co-creatie werken aan de ondersteuning van nieuwe toetsvormen. We nemen de deelnemers mee in de beweging die we zien van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd onderwijs en de gevolgen daarvan. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een concrete casus. Lara: “Verkennen wat de wensen en behoeften zijn in gezamenlijke interactieve werksessies is niet alleen heel leuk, het creëert direct een gedragen basis om samen te durven experimenteren!”

Samen Lerend

11.1 en 11.2: Landschap van lerende netwerken voor Leren en Innoveren

Ilya Zitter – Bijzonder lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs
Harry Rorije – Onderzoeker Organiseren van Verandering in Onderwijs
Kristin Vanlommel – Lector Organiseren van Verandering in Onderwijs
Elske van den Boom – Muilenburg – Onderzoeker lectoraten Organiseren van Verandering in Onderwijs en Werken in Onderwijs
Remko van der Lugt – Lector Co-Design
Mieke Koeslag-Kreunen – Lector Werken in Onderwijs

Lerende netwerken kunnen een belangrijke katalysator zijn voor vernieuwing. In de HU bestaat een veelheid aan aanverwante begrippen zoals lab, hybride leeromgeving, werkplaats, learning community, ecosysteem, leernetwerk en vele varianten daarop. In een gezamenlijk project doen we in een lerend netwerk onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen deze vormen van lerende netwerken, hoe ze bijdragen aan duurzame innovatie en welke theorieën er achter zitten. In deze workshop delen we de resultaten en geven we inzicht in de veelvormigheid van lerende netwerken binnen de HU.

Samen Lerend

11.3 en 11.4: Professional Doctorate: een eigen titel op phd-niveau voor het hbo

Elly de Bruijn – Lector Beroepsonderwijs

“De Professional Doctorate is een geweldig idee. Alleen de hogescholen kunnen dit in de praktijk realiseren. Ik verwacht dat het bij kandidaten, werkgevers en hbo-instellingen heel populair gaat worden.” Marcel Levi  (voorzitter NWO) Tijdens deze sessie nemen we je mee in de landelijke ontwikkeling van de Professional Doctorate en de vier domeinen waar de HU een leidende rol in vervult: Gezondheid & Welzijn, Energie & Duurzaam, Techniek & Digitalisering, Onderwijs ‘Leren & Professionaliseren’.

Hoofdspreker: Elly de Bruijn. Overige sprekers: Mieke Oostra, Guido Ongena, Raymond Kloppenburg en/of Ed de Jonge. Deze sprekers zullen zich verdelen over de 2 sessies. Elly de Bruijn zal bij beide sessies als spreker aanwezig zijn.

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

 

12.1: HU helpt Oekraïense vluchtelingen,  denk jij mee?

Eelco Koot – Projectleider DURF! en docent Instituut voor Recht
Margriet van der Sar – projectleider PPM

Veel gezinnen vluchten uit de Oekraïne, weg van de oorlog. Er komen ook gezinnen naar ons land. In de regio zijn allerlei initiatieven genomen om deze mensen te helpen. Ook de HU wil graag helpen in deze crisis. Denk aan onderwijs, welzijn, zorg en huisvesting: daar kunnen wij aan bijdragen, op korte en langere termijn. Een klein team houdt zich momenteel bezig met het verzamelen, verbinden en coördineren van alles waar de HU in kan helpen. Op 14 april is er een bijeenkomst voor iedereen – student, docent, medewerker – die maar wil meedenken hoe wij vanuit de HU kunnen meehelpen. Op deze festivalsessie willen we je graag vertellen wat er zoal in de steigers staat, welke ideeën er liggen, welke contacten er zijn (met de gemeente en andere instanties) en hoe wij onze hulp willen organiseren. We willen jouw ideeën ook graag horen – en eventuele initiatieven die al binnen de HU ontplooid worden en die wij nog niet in het vizier hebben. Dus kom bij ons langs!

Samen Gezond, Samen lerend

12.2: Blend 2026: integrale aanvliegroutes voor een optimale blend van je onderwijs

Corleen Knieriem – Hogeschooldocent Social Work & Expertiseleider onderwijs ontwerpen TLN
Ineke Edes – Hogeschooldocent Pedagogiek & Expertiseleider onderwijs uitvoeren TLN

En toen kwam corona… en daarmee ook volledig online onderwijs. Van je mooie onderwijsblend kwam niet veel meer terecht. Inmiddels kunnen we gelukkig wel weer werken aan een optimale blend. We nemen je mee in verschillende aanvliegroutes om deze te realiseren.

Samen Lerend
Samen Digitaal

12.3 en 12.4: Omgaan met belangentegenstellingen in transdisciplinair onderzoek

Daan Andriessen – Lector Onderzoekend Vermogen
Martine Ganzevles – Docent ISW en onderzoeker bij lectoraat Onderzoekend Vermogen

Onderzoekers in het hbo werken intensief samen met allerlei partners uit onderwijs, praktijk en onderzoek. Denk aan ervaringsdeskundigen, ondernemers, docenten, bestuurders, etc. Echter, in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om met zoveel verschillende partijen tot een constructieve samenwerking te komen. Om deze constructieve samenwerking te bevorderen, ontwikkelde het Lectoraat Onderzoekend Vermogen de methodiek Cirkelen rond je Onderzoek. Middels deze workshop willen we je hier kennis mee laten maken. We gaan aan de slag met één van de werkvormen uit de methodiek. Deze werkvorm vergroot je inzicht op het gebied van belangentegenstellingen die een rol kunnen spelen in transdisciplinair onderzoek.

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal

13.1 en 13.2: The Global Mindset (Engelstalige sessie)

Menno de Lind van Wijngaarden – Docent organisatiekunde, onderzoeker Financieel-Economische Innovatie
Ankan Siddiquee – Docent IBMS

Students at the International Business Studies program do in their 4th year a Consulting project. Companies provide a challenge about internationalisation to students and in 7 weeks the students provide the companies with advice. In this project 240 students, 22 companies with 30 challenges participated. 4 partner universities joined virtually with 30 students. This is a shared learning experience; the companies learn from students, teachers learn from the companies and the students get practical experience within the school. By the use of ‘Internationalisation at home’ via COIL (Collaborative Online International Learning) this learning experience is shared with students and lecturers of partners universities of ISC Paris France, TAMK Tampere Finland, EFOS Croatia and ISCAP Porto Portugal. [Voertaal van deze sessie is Engels.]

Samen Lerend
Samen Digitaal

13.3 en 13.4: Komen de oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit multidisciplinair onderwijs?

Ronald Vlasblom – Docent Life Sciences
Rinske Drost – Docent Life Sciences
Cyrille Krul – Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
Daniela Salvatori – Hoogleraar Diergeneeskunde UU

In een interdisciplinaire ‘challenge’ werken studenten aan het vraagstuk hoe de maatschappij er uit ziet wanneer we zouden stoppen met het gebruiken van proefdieren. Vanuit verschillende invalshoeken wordt bewustwording en innovatie bij studenten gestimuleerd als basis voor leven lang leren. “De maatschappij van de toekomst begint bij het voorleggen van complexe vraagstukken aan de studenten van nu.”

Samen Lerend
Samen Gezond

14.1: Honours: nieuw profiel en live finale Verkiezing Honoursstudent 2022

Studententeam Honours Community
Annelies Riteco – HU honoursregisseur
Sanne Buitenhuis – honourscoach

Maak kennis met het nieuwe toekomstbestendige profiel voor de honoursstudent: de Y professional. Iemand die de verdieping en verbreding zoekt en de verbinding aangaat: met zichzelf en zijn omgeving, gedreven door zijn eigen Y (why). Wie wordt de nieuwe Y professional van de toekomst? Maak kennis met de zes finalisten die jou meenemen in hun honours experience in de live finale van de Verkiezing Honoursstudent van het jaar 2022. De organisatie is in handen van het studententeam van de Honours Community.

Samen Gezond
Samen Duurzaam
Samen Lerend
Samen Digitaal 

14.2: Iedereen kan datagedreven werken, zelfs jij! – Op een laagdrempelige manier kijken naar data en AI

Rianne van Os – Docent en onderzoeker lectoraat Artificial Intelligence
Sietske Tacoma – Docent en onderzoeker lectoraat Artificial Intelligence

Data zijn het nieuwe goud, mensgericht en datagedreven digitaliseren staat hoog op de agenda van de HU. Maakt dat jou nieuwsgierig of ren je hard weg? In beide gevallen zit je goed bij deze workshop. We laten je op een laagdrempelige manier kennismaken met data en AI. Hoe kunnen wij onze studenten voorbereiden op een wereld die zich razendsnel ontwikkelt als het gaat om technologie? Hoe zet je nu zelf die eerste stap naar meer datagedreven werken en een meer datagedreven curriculum? Kunnen wij als medewerker van de HU waarde toevoegen aan studentsucces met alle data die beschikbaar is? En waar begin je? We starten de workshop met een aantal aansprekende voorbeelden uit de praktijk binnen verschillende sectoren en ga jij vervolgens zelf aan de slag met een aantal alledaagse praktijkvoorbeelden: Hoe kun je data gebruiken om illegale vuilstort tegen te gaan? Kun je crimineel gedrag onder jongeren voorspellen?

Samen Digitaal

14.3 en 14.4: Neem een kijkje achter de schermen bij het programma HU GEZOND&WEL

Lizet van Ewijk – Onderzoeker lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
Els Overkamp – Docent social work en onderzoeker lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning

Het programma HU GEZOND&WEL heeft als ambitie om alle studenten paramedische zorg, verpleegkundige zorg, bewegingsstudies en social work (sociaal juridische dienstverlening & ecologische pedagiek op termijn) te laten leren en werken in domein-overstijgende, interprofessionele, hybride leeromgevingen. Doel van dit programma is het creëren, uitbreiden en versterken van een netwerk van leeromgevingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Op deze manier trekken toekomstige én huidige professionals samen op als voortrekkers in verandering bij het ontschotten van gezondheidszorg en welzijn. Nieuwsgierig? Kom met ons praten!

Samen Gezond
Samen Lerend

enEnglish