Sessies
Sessies

Sessies

Themasessies

Themasessies zijn sessies waarin telkens een externe spreker én een interne expert dieper ingaan op een specifiek thema. De duur van de sessies is 30 minuten, waarvan 10 minuten presentatie en 20 minuten interactie.

TS1 Een bredere opdracht voor het HU-onderwijs

14:30 – 15:00 uur, sessietent

Gert Biesta ‒ internationaal erkend onderwijspedagoog, bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’ aan de Universiteit voor Humanistiek en vanaf januari 2019 hoogleraar ‘Public Education’ bij het ‘Centre for Public Education and Pedagogy’ van Maynooth University in Ierland, na een periode aan de Brunel Universiteit London werkzaam te zijn geweest. Oud-lid van de Onderwijsraad.
Cok Bakker – hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming bij Universiteit Utrecht en HU-lector Normatieve Professionalisering

Een bredere opdracht voor het HU-onderwijs
Cok Bakker gaat met Gert Biesta en bezoekers in gesprek hoe we het beste antwoord kunnen geven in ons HU-onderwijs op de volgende twee vragen: ‘Hoe kunnen we onze studenten het beste toerusten voor een steeds veranderende beroepspraktijk?’ en ‘Hoe kunnen we hen helpen om een antwoord te vinden op wat de wereld van ze vraagt?’

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Duurzaamheid; Digitalisering; Gezondheid & Welzijn

TS2 Studentenwelzijn

14:30 – 15:00 uur, sessietent

Jolien Dopmeijer ‒ projectleider Studenten bij Trimbos-instituut, vicevoorzitter Landelijk Netwerk Studentenparticipatie, en docent-onderzoeker bij Hogeschool Windesheim
Lisanne Grul ‒ studente Farmakunde, studentlid van de Hogeschoolraad

Studentenwelzijn
Jolien Dopmeijer en Lisanne Grul gaan met bezoekers in gesprek over de uitkomsten van de panelgesprekken van de HU Taskforce Studentenwelzijn, over de resultaten van jarenlang onderzoek door Jolien naar het welzijn van studenten, en over de landelijke ontwikkelingen vanuit het Landelijk Netwerk Studentenparticipatie. En we gaan na wat wij als HU-medewerkers samen met studenten kunnen doen om het studentenwelzijn te verbeteren.

Domein & Zwaartepunt(en): 
Onderwijs ‒ Educatie; Gezondheid & Welzijn; Duurzaamheid; Digitalisering

TS3 A HU future in a digital age

15:40 – 16:10 uur, sessietent

Andrew McAfee ‒  hoogleraar en adjunct-directeur van de MIT ‘Sloan School of Management’, schrijver van bestsellers als ‘Het tweede machinetijdperk’ (2014) en populaire TED-spreker
Johan Versendaal? ‒  lector Betekenisvol Digitaal Innoveren en bijzonder hoogleraar E-business Open Universiteit

A HU future in a digital age (in English)
Johan Versendaal and Andrew McAfee will discuss how digitization impacts our education, research, partnerships and alumni. Digitization is one of the main priorities for HU in the upcoming years. They will explore with the participants  the challenges ahead and the changes we can make moving forward in this digital age.

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Duurzaamheid; Gezondheid & Welzijn; Digitalisering

TS4 De nieuwe zwaartepunten van de HU

15:40 – 16:10 uur, sessietent

Cyrille Krul ‒ directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry, regiegroepen zwaartepunten Gezondheid en Welzijn, en Duurzaamheid)
Eva Reuling ‒  directeur Institute for People & Business, regiegroep zwaartepunt Digitalisering
Theo Douma ‒  directeur Instituut Archimedes, regiegroep zwaartepunt Educatie
Peter van Zadelhoff – dagvoorzitter, eindredacteur en anchorman van RTL Nieuws

De nieuwe zwaartepunten van de HU

In augustus 2019 heeft de HU haar nieuwe ambitieplan ‘HU in 2026’ gepresenteerd, met daarin de nieuwe ambities voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering: studentsucces, leven lang ontwikkelen, HU-gemeenschap, digitalisering en missiegedreven opgaven. Inmiddels zijn deze ambities verder uitgewerkt in een viertal zwaartepunten, die de komende jaren centraal staan bij alles wat we doen: gezondheid & welzijn, duurzaamheid, educatie en digitalisering. In deze themasessie worden deze vier zwaartepunten met de nieuwe namen officieel gepresenteerd. Na een korte toelichting gaan Cyrille Krul, Eva Reuling en Theo Douma met elkaar én de bezoekers in gesprek. Dit alles onder leiding van Peter van Zadelhoff.

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Duurzaamheid; Gezondheid & Welzijn; Digitalisering

Inspiratiesessies

Inspiratiesessies zijn sessies waarin twee collega’s hun ‘best practice’ met je delen. De duur van de sessies is 30 minuten: 20 minuten presentatie en 10 minuten interactie. Vanwege de huidige aangescherpte coronamaatregelen en de toegenomen gezondheidsrisico’s kunnen deze sessies helaas niet meer vanuit onze live studiolocatie in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik worden verzorgd; zij worden vanaf woensdag 3 februari in estafettevorm aangeboden in een simpeler MS Teams-omgeving. Vanaf 28 januari vind je in de beschrijving van de individuele sessies hieronder per sessie de nieuw uitzenddatum/tijdstip en de link aan naar de betreffende MS Teams omgeving.

S1 Van dataset naar datamindset

Deze sessie komt te vervallen, want wordt niet in de MS Teams-variant aangeboden.

Elvira van Noort ‒ jaarcoördinator, docent Journalistiek en onderzoeker bij Instituut voor Media, tevens Comenius Teaching Fellow
Daniela van Geenen ‒ docent Journalistiek, minorcoördinator en PhD-kandidaat bij Instituut voor Media

Van dataset naar datamindset
Data zijn overal. Zonder data geen journalistiek, geen beleid, geen medische zorg, geen techniek, geen … vul maar in. Onze studenten moeten dus met data leren omgaan. Verzamelen, ordenen, interpreteren én visualiseren. Maar wat zien we in de praktijk? Studenten zijn eerder cijferangstig dan datanieuwsgierig. Daar wilden wij met ons Comenius-project iets aan doen. In medialabs onderzochten we hoe we studenten enthousiast kunnen maken voor data. Dat hielp! Ons Journalistiek-curriculum en onze minor Datavisualisatie en Infographics zijn verbeterd door nieuwe inzichten. We nemen je mee in onze digitaliseringslag want ook in jouw opleiding en vakgebied is het kunnen begrijpen van data én communiceren met data onmisbaar!

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Digitalisering; Educatie

S2 Kickstart je studenten met de Gamificator

Deze sessie komt te vervallen, want wordt niet in de MS Teams-variant aangeboden.

Martijn Koops ‒ hogeschoolhoofddocent, gamedidacticus Lerarenopleiding Natuurkunde bij Instituut Archimedes
Jasper Spaargaren ‒ onderwijskundige/lerarenopleider bij Instituut Archimedes

S2 Kickstart je studenten met de Gamificator
Kunnen jouw studenten een extra motivatieboost gebruiken? Gebruik gaming. Laat studenten bijvoorbeeld een korte quiz maken. Of laat hen in een groepje iets afronden, voordat ze door mogen naar de volgende stap. Ideeën genoeg. Maar hoe doe je dat, je onderwijs gamificeren? Een team HU-docenten werkt (binnen een Comenius-project) aan de Gamificator. Dit is een handige website die je inzicht geeft in motiverende gamemechanismen die in Canvas kunnen worden toegepast. Hiermee zet je zelf de stappen die nodig zijn om jouw onderwijs met gaming aantrekkelijker te maken. De Gamificator komt in 2022 beschikbaar; de eerste resultaten zijn veelbelovend!

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Digitalisering

S3 En … actie!

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
03.03.2021
Tijd:
15:30-16:00
Klik hier voor de Teams meeting 

Ruben van Zelm ‒ hogeschooldocent Master Innovatie in Zorg en Welzijn bij Instituut voor Verpleegkundige Studies
Marlou de Kuiper

En … actie!
Zes opleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige Studies maken samen de slag naar toekomstbestendig onderwijs. In verbeterteams kijken ze wat er in de opleidingen nodig is. Wil een opleiding meer activerende werkvormen? Of kan het hybride onderwijs aan grote groepen beter? Met actieonderzoek krijgen we inzicht in de didactiek achter de (online) werkvormen die we al inzetten. Hoe zorgen we ervoor dat die geen trucje worden, maar bijdragen aan leeropbrengsten? We experimenteren, komen weer bij elkaar in een leersessie en starten een nieuwe actieperiode. Een manier van samenwerken die echt iets kan opleveren – ook voor andere instituten!

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Digitalisering

S4 Wat zou jij doen als je wereldleider was?

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
10.03.2021
Tijd:
16:00-16:30
Klik hier voor de Teams meeting

Chiel Bareman coördinator duurzaam van Green Office bij dienst OO&S 
Tanja Overbeek ‒ Green Office bij dienst OO&S 

Wat zou jij doen als je wereldleider was?
Wat zou je kunnen veranderen als je het voor het zeggen had? Je bent al leider van je eigen leven. Wat voor invloed hebben jouw keuzes op de wereld om je heen? Green Office HU, hét platform voor verduurzaming binnen de hogeschool, werkt vanuit de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om te laten zien hoe we dat doen, nemen we je mee in het project ‘Precious Plastic’. Ook krijg je (misschien verrassende!) handvatten om in je dagelijks leven duurzamer te werk te gaan.

Domein & Zwaartepunt(en): Onderzoek ‒ Duurzaamheid

S5 Doe-het-zelf: een innovatieve mindset

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
11.03.2021
Tijd:
16:00-16:30
Klik hier voor de Teams meeting 

Derkiene van der Ziel ‒ docent HBO-Rechten en expert Design Thinking Juridisch Innovatielab bij Instituut voor Recht
Lilith Brouwer ‒ trainer Communicatieve Vaardigheden, projectleider Juridisch Innovatielab bij Instituut voor Recht

Doe-het-zelf: een innovatieve mindset 
In onze complexe wereld hebben we steeds te maken met veranderingen. Veranderingen in de werkomgeving, in de privésfeer, gevraagde en ongevraagde, leuke en lastige veranderingen. Welke mindset heb je nodig om daarmee om te gaan? Wij gaan in ons Juridisch Innovatielab uit van een mindset waarbij 1) Flexibel denken 2) Verbeeldingskracht 3) Empathie 4) Multidisciplinair werken en 5) Faalplezier (!) voorop staan. Deze aspecten van een innovatieve geest kun je ontwikkelen. Hoe je dat doet? Daarover gaat onze inspiratiesessie. We hebben prikkelende voorbeelden uit het Juridisch Innovatielab en dagen je uit om met oefeningen aan de slag te gaan.

Domein & Zwaartepunt(en):
Onderwijs ‒ Duurzaamheid; Gezondheid & Welzijn; Educatie; Digitalisering

S6 Mythes, meningen en feiten over programmatisch toetsen

Deze sessie komt te vervallen, want wordt niet in de MS Teams-variant aangeboden.

Liesbeth Baartman ‒ hogeschoolhoofddocent, onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs en werkzaam bij TLN dienst OO&S
Wendy Peters ‒ hogeschooldocent Communicatie en werkzaam bij TLN dienst OO&S

Mythes, meningen en feiten over programmatisch toetsen 
 ‘Is programmatisch toetsen beleid, moet het? Is het dé oplossing in deze lastige coronatijd? Is programmatisch toetsen een goed idee voor mijn opleiding? Maar uh… hoe dan? Welke stappen moet ik zetten?’ Vragen (en misverstanden!) genoeg. Daarom geven we je tijdens deze inspiratiesessie inzicht in wat programmatisch toetsen echt is en hoe het er kan uitzien in de praktijk. Het wordt een heel interactieve sessie, met prikkelende stellingen, korte presentaties en vraaggesprekken vanuit praktijkvoorbeelden. En als je verder wilt met programmatisch toetsen: wist je dat het het Teaching and Learning Network (TLN) en de Digitale Leeromgeving je kunnen ondersteunen?

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Digitalisering; Gezondheid & Welzijn; Duurzaamheid

S7 De wendbare werkers: Agile@HU

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
03.03.2021
Tijd:
16:00-16:30
Klik hier voor de Teams meeting

Rogier Neefe ‒ projectleider en Agile coach bij dienst Bedrijfsvoering
Maurits van Rozen ‒ adviseur en Agile coach bij dienst IM & ICT

De wendbare werkers: Agile@HU
Agile staat voor lenig, flexibel, wendbaar. Wat is dat precies, wendbaar werken? Wat kunnen we leren van HU-teams die al agile zijn? Wendbaar en snel inspelen op verandering is uitdagend, zeker voor een grote onderwijsinstelling. Eén ding is zeker: eerst een plan schrijven en dan gaan veranderen is te traag, te rigide en zeker niet wendbaar. Daarom inspireren we je met mooie agile voorbeelden uit de instituten, kenniscentra en HU Diensten. Wat gaat daar goed? Welke barrières zitten er in ons hoofd en gedrag? Vandaag is de aftrap: we verbinden ons, gaan van elkaar leren en starten een community van wendbare werkers!

Domein & Zwaartepunt(en): Dienstverlening – Gezondheid & Welzijn; Duurzaamheid; Educatie; Digitalisering

S8 Het Student Support Centre in vogelvlucht

Deze sessie vindt plaats op:
Datum: 03.02.2021
Tijd: 16:00-16:30
Klik hier voor de Teams meeting 

Nicky Beckers ‒ student Communicatie en Multimediadesign en student-assistent van het SSC
Femke Noordhoek  coördinator Student Support Centre bij dienst OO&S
Sanne Buitenhuis ‒ coördinator Student Support Centre bij dienst OO&S

Het Student Support Centre in vogelvlucht
Het Student Support Centre bruist van de initiatieven – voor en door studenten. Bijvoorbeeld Taalsupport (taalcoaching voor en door studenten) en HU Home (voor vluchtelingstudenten). Voor langstudeerders is er de StudieHUiskamer. Daarnaast biedt het SSC een divers palet aan trainingen en workshops – gratis en voor niks. Wie kan je beter over onze dienstverlening vertellen dan studenten die al er gebruik van maakten? Samen met hen laten we je zien hoe het SSC aan het studentenwelzijn werkt, en daarmee ook aan de studievoortgang. Mis je nog iets in ons aanbod? We horen het graag!

Domein & Zwaartepunt(en): Dienstverlening ‒ Gezondheid & Welzijn; Educatie

S9 In the mix: blended learning in balans en verbinding

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
04.02.2021
Tijd:
15:30-16:00
Klik hier voor de Teams meeting 

Marjolein Kool ‒ hogeschoolhoofddocent Rekenen-Wiskunde en Didactiek opleiding Leraar Basisonderwijs en onderzoeker bij Instituut Theo Thijssen
Anneke Wösten ‒ hogeschoolhoofddocent Rekenen-Wiskunde en Didactiek opleiding Leraar Basisonderwijs en onderzoeker bij Instituut Theo Thijssen

In the mix: blended learning in balans en verbinding 
Docenten zoeken de beste mix van werkplekleren, leren op de opleiding en zelfstudie. Hoe bereik je optimale samenhang? Probeer eens een andere blend! Op de HU-pabo bouwden we een digitale leeromgeving waar studenten hun reken/wiskundig probleemoplossend vermogen kunnen ontwikkelen door te reflecteren op probleemstructuur, oplossingsmanieren en proces van reken-wiskundeopgaven. ‘Ideaal!’, volgens sommige studenten. Anderen moeten eerst in contacttijd ervaren dat reflecteren bijdraagt aan de ontwikkeling van probleemoplossend vermogen, en in de basisschoolpraktijk ondervinden hoe dat vermogen helpt bij het doorgronden van oplossingsmanieren van leerlingen. Pas dan vinden ook zij reflectieve zelfstudie zinvol. Welke blend werkt het best voor jouw onderwijs?

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Digitalisering

S10 Verandermoeheid? Veranderzin!

Deze sessie komt te vervallen, want wordt niet in de MS Teams-variant aangeboden.

Kristin Vanlommel ‒ lector bij lectoraat Organiseren van verandering in onderwijs en bij Centre of Expertise Talent and Skill van Kenniscentrum Leren en Innoveren
Remko van der Lugt ‒ lector Co-design bij Kenniscentrum Leren en Innoveren

Verandermoeheid? Veranderzin!
Van docenten worden vaak veranderingen verwacht zonder dat duidelijk is wat die opleveren, voor hen of hun studenten. De ene verandering is nog niet rond of er staat alweer iets nieuws voor de deur. Dit leidt tot verandermoeheid of weerstand. Hoe organiseer je veranderingen zo dat ze motiverend werken? Wat betekent dit voor het ontwerp van de verandering, voor de docent en voor het team? In deze interactieve inspiratiesessie presenteren we eerst enkele leidende veranderprincipes en korte theoretische inzichten – wetenschappelijk onderbouwd. Meteen daarna ga je aan de slag om deze principes toe te passen op jouw praktijk.

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie

S11 Gezondheidszorg en Social Work bouwen bruggen in de wijk

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
17.02.2021
Tijd:
16:00-16:30
Klik hier voor de Teams meeting 

Jacoba Huizenga ‒ projectleider Gezondheid en Welzijn in de wijk, onderzoeker en docent bij Instituut for Social Work
Lizet van Ewijk ‒ hogeschoolhoofddocent Logopedie en onderzoeker bij Instituut voor Paramedische Studies

Gezondheidszorg en Social Work bouwen bruggen in de wijk
Onderwijs, onderzoek én de praktijk: het komt allemaal bij elkaar in het project Gezondheid en Welzijn in de wijk. Tijdens pilots op zeven locaties in de wijk leren en werken studenten van verschillende opleidingen aan actuele vraagstukken en opgaven. Dat doen ze niet alleen, maar samen met docenten, burgers, professionals en onderzoekers. Ondertussen vindt er onderzoek plaats: inhoudelijk (gekoppeld aan de verschillende locaties) maar ook onderwijskundig: wat zijn de ‘guiding principles’ voor interprofessioneel onderwijs? We nemen je mee in de mogelijkheden en uitdagingen van deze manier van leren. Misschien is het ook iets voor jouw opleiding!

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Gezondheid & Welzijn

S12 Innoveren en accelereren met Design Sprints

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
18.02.2021
Tijd:
16:00-16:30
Klik hier voor de Teams meeting 

Rosa de Vries ‒ onderzoeker en ontwerper bij lectoraat Co-Design van Kenniscentrum Leren en Innoveren
Thijs van Houwelingen ‒ postdoctoraal onderzoeker en docent Verpleegkunde bij Instituut voor Verpleegkundige Studies

Innoveren en accelereren met Design Sprints
Binnen ons onderzoeksproject COUNT (Communication and Operation on the Unit between Nurses and Technology) hebben we voor twee ziekenhuizen verschillende innovaties ontwikkeld om de praktijk te verbeteren. Dat deden we in cocreatie met de ziekenhuizen zelf. Probleem: zorgverleners zijn druk. Erg druk. Toch wilden we hen betrekken bij het ontwerpproces van de innovaties. Onze oplossing: in beide ziekenhuizen zetten we een Design Sprint in. In één week doorliepen we het hele proces van Design Thinking, eindigend met een werkend prototype dat getest werd. We denken dat deze methode geschikt is voor veel meer situaties. Daarover gaan we graag in gesprek!

Domein & Zwaartepunt(en): 
Onderzoek ‒ Gezondheid & Welzijn; Educatie; Digitalisering

S13 Interdisciplinair samenwerken voor een betere wereld – gaan jouw studenten de uitdaging aan?

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
04.03.2021
Tijd:
15:30-16:00
Klik hier voor de Teams meeting 

Erik Mooij ‒ projectleider Utrecht Challenge Alliantie bij dienst OO&S
Nanda Vrielink ‒ projectleider Wonen 3.0 bij Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

Interdisciplinair samenwerken voor een betere wereld – gaan jouw studenten de uitdaging aan?
Aan de slag met het werkveld en met studenten van andere opleidingen. Steeds vaker werken studenten interdisciplinair aan maatschappelijke vraagstukken. Binnen en buiten de HU pakken studenten in ‘challenges’ dringende vragen op, vaak gedreven vanuit de Sustainable Development Goals en samen met lokale stakeholders. We delen inspirerende voorbeelden met je vanuit Wonen 3.0 en de Utrecht Challenge Alliantie. Het Teaching & Learning Netwerk ondersteunt deze vorm van onderwijs met een toolkit Challenge Based Leren en een heel nieuw TLN-netwerk. Wil je weten hoe dit onderwijs studenten uitdaagt en wat het hun oplevert? Bereid je voor op een vliegende start!

Domein & Zwaartepunt(en): 
Onderwijs – Gezondheid & Welzijn; Duurzaamheid; Educatie; Digitaliseri

S14 Een helicopterview op studenten vanuit de Student Journey Cockpit

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
11.02.2021
Tijd:
16:00-16:30 
Klik hier voor de Teams meeting

Marc Dijksterhuis ‒ productowner Student Analytics bij dienst M&C
Margriet Hoeks-Zondervan – senior adviseur Marketing & Communicatie bij dienst M&C

Een helicopterview op studenten vanuit de Student Journey Cockpit
Er is ontzettend veel informatie over het gedrag van studenten beschikbaar, maar die bevindt zich in veel verschillende systemen. Daarom werken we aan de (door)ontwikkeling van de Student Journey Cockpit, waar we de verschillende ‘touchpoints’ in de Student Journey met elkaar kunnen verbinden (connecting the dots). Zo krijgt gedrag van studenten meer betekenis. Een voorbeeld? Door inzichten over de website, STIP en klachten te bundelen, is het makkelijker om thema’s bloot te leggen die aandacht vragen. Daarmee kunnen we de studentreis verbeteren. Ook willen we met je in gesprek: zou de HU ‘big data’ vaker moet inzetten om studenten te ondersteunen?

Domein & Zwaartepunt(en): 
Onderwijs ‒ Digitalisering; Educatie

S15 Een blik onder de motorkap van de Student Journey

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
04.03.2021
Tijd:
16:00-16:30
Klik hier voor de Teams meeting 

Lucie Lolkema ‒ onderwijsadviseur en kwartiermaker Studentroutes bij dienst OO&S
Remco Griep ‒ (externe) programma adviseur

Een blik onder de motorkap van de Student Journey
Flexibel studeren heeft de toekomst. In plaats van ons studieaanbod staat daarin de vraag van de student centraal – die krijgt meer ruimte een eigen studieroute te kiezen. Dat vraagt wat van onze onderwijsorganisatie! Hoe kunnen we onze kritieke processen en systemen zo inrichten dat studenten zelf hun leerroute kunnen bepalen, zonder dat zij en wij tegen barrières aanlopen? Binnen het programma Student Journey duiken we in de programmalijn Studentroutes ‘onder de motorkap’ om de processen en systemen te kantelen: van organisatiegericht naar studentgericht. Je krijgt het nieuwe ontwerp en de eerste resultaten te zien. We zijn benieuwd naar je mening!

Domein & Zwaartepunt(en): Dienstverlening ‒ Educatie; Digitalisering; Duurzaamheid; Gezondheid & Welzijn

S16 Kijk eens wat vaker in de Ontwerpspiegel

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
18.02.2021
Tijd:
15:30-16:00
Klik hier voor de Teams meeting 

Linda van den Broek ‒ teamleider AD-opleidingen en projectleider onderwijsontwikkeling bij Instituut voor Associate degrees
Maaike Koopman ‒ hogeschoolhoofddocent en onderwijswetenschapper bij Kenniscentrum Leren en Innoveren

Kijk eens wat vaker in de Ontwerpspiegel
Het is echt niet moeilijk: jouw onderwijs bespiegelen vanuit de ontwerpkeuzes uit jullie onderwijsvisie. Zeker niet met het CIMO-Canvas dat het Instituut voor Associate degrees samen met het lectoraat Beroepsonderwijs heeft ontwikkeld, voor de toolbox van de Ontwerpspiegel. Hiermee breng je als docententeam in kaart welke mechanismen je bij je studenten teweeg wilt brengen en welke interventies je daarvoor wilt ontwerpen en organiseren. Je krijgt tijdens deze inspiratiesessie een sneak preview van onze workshop voor opleidingsteams, inclusief voorbeelden. Na afloop heb je een CIMO-Canvas én concrete handvatten om hiermee met je eigen team aan de slag te gaan.

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie

S17 Goodbye standaardonderwijs, welkom bij studeren op maat!

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
17.02.2021
Tijd:
15:30-16:00 
Klik hier voor de Teams meeting

Gert van Hardeveld ‒ hogeschooldocent Open-ICT van het Institute for Information & Communication Technology
Arno Kamphuis ‒ hogeschooldocent Open-ICT van het Institute for Information & Communication Technology

Goodbye standaardonderwijs, welkom bij studeren op maat! 
Het bachelorprogramma Open-ICT zet het onderwijs op zijn kop. We nemen afscheid van standaardcursussen en –tentamens – studenten bepalen zelf wat ze willen leren en maken. De mentor/coach die hen begeleidt heeft voldoende aandacht en kent hen echt. Kortom: studeren op maat! Studenten leren door zelf te doen: regie pakken, zelf een ICT-rol kiezen en samenwerken in een softwareontwikkelteam. Actief informatie zoeken. Elke twee weken een product opleveren en verbeteren – dat lukt dankzij continue feedback van andere (ouderejaars)studenten, mentoren en experts uit het veld. Hoe dit onderwijs uitpakt voor studenten en voor je werkplezier als docent, hoor je tijdens deze inspiratiesessie.

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs ‒ Educatie; Digitalisering

S18 Een slimme aanpak van een ‘wicked problem’

Deze sessie komt te vervallen, want wordt niet in de MS Teams-variant aangeboden.

Eelco Koot ‒ hogeschoolhoofddocent Sociaal Juridische Dienstverlening en projectleider DURF! bij Instituut voor Recht
Pim van Heijst ‒ hogeschoolhoofddocent Social Work bij Instituut for Social Work

Een slimme aanpak van een ‘wicked problem’
Een groep jongeren met behoefte aan meer vrijetijdsactiviteiten, maar zonder de vaardigheden om die zelf te organiseren. Hoe zorg je voor meer participatie van deze jongeren? Een ‘wicked problem’ – een ongestructureerd probleem, met vele verklaringen voor de oorzaak en zonder eenduidige oplossing. Studenten van vier HU-instituten gingen met mbo-studenten, werkveldpartners en de gemeente Utrecht aan de slag in Vleuten-De Meern, samen met de jongeren zelf. Een ‘boundarycrossende’ aanpak waarbij de betrokkenen samen leren! We inspireren je graag met dit voorbeeld waarbij studenten in de praktijk aan wicked problems werken. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen!

Domein & Zwaartepunt(en): Onderzoek ‒ Educatie; Gezondheid & Welzijn

S19 Word regisseur van je werk en ga voor de Oscar

Deze sessie vindt plaats op:
Datum:
11.03.2021
Tijd:
15:30-16:00
Klik hier voor de Teams meeting 

Anneke Offereins ‒ senior onderzoeker lectoraat Organiseren van waardig werk bij Kenniscentrum Sociale Innovatie
Josje Dikkers ‒ lector Organiseren van waardig werk bij Kenniscentrum Sociale Innovatie

Word regisseur van je werk en ga voor de Oscar
Hogeschool Utrecht als wendbare netwerkorganisatie waarin de student centraal staat. Hoe kan zelforganisatie daarbij het verschil maken? Tijdens deze inspiratiesessie prikkelen we je om na te denken hoe je als team zelf de regie kunt nemen voor het realiseren van excellent onderwijs. Hoe zet je daadwerkelijk het onderwijs of de dienstverlening centraal en wat vraagt dit van de organisatie van het dagelijks werk? Hoe werk je als team samen aan continue verbetering en innovatie? We reiken je actuele voorbeelden, inzichten en concrete handvatten aan. Word als team regisseur van je eigen vernieuwing en open de deur naar studentsucces en werkgeluk!

Domein & Zwaartepunt(en): Onderzoek ‒ Duurzaamheid; Gezondheid & Welzijn; Educatie; Digitalisering

S20 Lesgeven in uitdagende tijden met behulp van De Nieuwe Blend

Deze sessie komt te vervallen, want wordt niet in de MS Teams-variant aangeboden.

Irene van der Spoel  expertiseleider Onderwijs Uitvoeren bij TLN dienst OO&S
Ellen Schuurink  manager Digitale leeromgeving & Digitale onderzoeksomgeving dienst IM&ICT

Lesgeven in uitdagende tijden met behulp van De Nieuwe Blend
De Nieuwe Blend is een zelfstudietraining om onze docenten te helpen met alle uitdagingen in het afstandsonderwijs en de toetstransitie. In deze inspiratiesessie nemen we je mee in de skilltree voor afstandsonderwijs die als fundament onder De Nieuwe Blend ligt. Ontdek welke competenties het docententeam nodig heeft om in deze turbulente tijd les te geven.

Domein & Zwaartepunt(en): Onderwijs – Digitalisering; Educatie