Verslag excursie naar volksbuurtmuseum (dd. 15 oktober 2013)

restaurant volksbuurtmuseum

Bij binnenkomst in het Volksbuurtmuseum, naast de Jacobikerk midden in wijk C waanden we ons in een ouderwetse huiskamer. We zaten rondom een tafel met zo’n echt tafelkleed. Nadat iedereen koffie of thee had gedronken met een Utrechts spritsje werden we door de gids naar boven geloodst via een smalle trap, naar het filmzaaltje. Een interessante diapresentatie kregen we waarin de ontwikkeling van wijk C centraal stond.

De middeleeuwen, de Spaanse tijd met het garnizioenskasteel waar vandaan ook wijk C werd beschoten. Trijn, die samen met de vrouwen van Utrecht het kasteel afbrak woonde aan de Oudegracht. Het huis is er nog en ze wordt geëerd met een standbeeld. Wijk C werd pas wijk C in de napoleontische tijd. De fransen vonden het makkelijk, een indeling met letters. Alleen wijk C heet nog zo. In andere wijken is de letter weer verdwenen. Wijk C werd een echte volksbuurt waar armoede heerste. Oude ambachten en oude beroepen zijn nu verdwenen. In het museum zijn er nog veel voorbeelden van te zien. Wijk C was een echte handelsbuurt, schepen legden aan in de naburige Oudegracht. Er waren veel gilden gevestigd die de belangen van de leden behartigden en in de kerk een eigen altaar en een grafkelder hadden. Zo waren er het zakkendragers, mandenmakers, hoedenmakers en het molenaars gilde. Na de bezichtiging van het museum volgde er een wandeling door de buurt, waar weinig huizen nog herinneren aan vroeger maar de oplettende bezoeker wel overal gedenktekens en opschriften tegenkomt. Via de Oudegracht waar we ons verbaasden over de reusachtige Augustinuskerk, gebouwd in de negentiende eeuw toen de katholieken weer een eigen gebouw mochten hebben eindigden we bij het stadskasteel Oudaen, het vroegere oude mannen en vrouwen huis. Nu wachtte in een bovenzaal een gezellige lunch (foto).

Opmerkingen
U heeft geen toestemming om opmerkingen toe te voegen.