Verslag activiteit 3 november 2016 – Onderwijsvernieuwingen bij de HU en rondleiding locatie Heidelberglaan 7

vogfg4Met 27 OUD GOUD – FG leden luisterden wij naar boeiende informatie over de onderwijsinnovatie bij de Hogeschool Utrecht en bij de FG in het bijzonder.

Mieke Klootwijk, onze contactpersoon bij de faculteit, is hier programma- manager onderwijsinnovatie. Zij schetste in haar inleiding de nieuwe HU brede onderwijsvisie met 5 kernwaarden:

Leven Lang Leren: een samenhangend geheel van initieel en post-initieel onderwijs van 17 tot 67 jaar.

 1. Co-creatie met beroepspraktijk: ontwerp, uitvoering en praktijk
 2. Onderzoek als kennisbasis: stimuleert onderzoekend vermogen
 3. Gepersonaliseerd Leren: voorbeeld zijn de Honours Trajecten
 4. Didactiek: Leren op de werkplek/ervarend leren, Blended Learning en Leerteam
 5. Kwaliteit
vogfg5
Angelo Antonietti

Vervolgens gaf Angelo Antonietti een toelichting op het begrip Blended Learning. Dat wil zeggen dat onderwijs geen eenrichtingsverkeer meer is. De docent is expert en inspirator en er wordt gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden. Dit vraagt van de docent andere skills en flexibiliteit. De student heeft 4 leeromgevingen: leerteam, elektronisch leren, de praktijk en het zelfstandig leren. Voor elke faculteit/ instituut staan key-users ( zoals Angelo )  ter beschikking die mede kunnen zorgen voor een optimale digitale leeromgeving. Voor de toekomst gaat het erom flexibele curricula te ontwikkelen.

vogfg3Marjolein Verboom, Honours regisseur en Iris Duivenvoorden, student topklas FG, maakten ons bekend met de Honours. Iris liet ons meedoen met een activerende werkvorm: de (on)ontwarbare knoop. Het Honours pakket vervangt de excellentie. Het gaat om een extra aanbod voor studenten die meer willen, die een extra uitdaging aankunnen naast het reguliere bachelor onderwijs. vogfg2Het is de bedoeling dat in 2020 6% van de studenten heeft deelgenomen.  Op het eindcertificaat komt dan te staan With Honours. Studenten kunnen minimaal 5 sterren behalen voor de extra opdrachten die zij geheel en al zelf kiezen, wel onder begeleiding van een coach. Iris heeft als uitdaging gekozen om taalcoach te zijn voor een groepje vluchtelingen.

Tenslotte vertelde Dammis Vroegindeweij over het nieuwe CASCO (de dag tevoren gereed gekomen) voor de zorgprofessional. De nieuwe visie daarop is:vogfg1

 1. Interprofessioneel samenwerken
 2. Ondernemen
 3. Zorgtechnologie
 4. reflective practitioner
 5. verbinding zorg en welzijn
 6. generalist/specialist.

De vraag is: hoe kan ik, samen met anderen, de kwaliteit van leven verbeteren.

vogfg6Kortom, we kregen heel veel informatie over deze nieuwe ontwikkelingen en genoten na van een drankje en hapje.

 

getoonde presentaties:

powerpoint-onderwijsvisie

ppt blended-learning