Vrijwillig(st)ers gevraagd.

Beste (oud-)docent

Leuke interessante uitdaging  als je werk wil maken van gezondheidsbevordering.

Het gaat om het geven van wekelijkse lessen van ca. 2 uur aan een groep van 5-7 schoonmaak-medewerkers van de Hogeschool Utrecht.

Het lespakket heet ‘Voel je goed!’ en is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie.

Alle 20 lessen zijn toegepast op meer bewegen, gezonder eten en verandering van gedrag. Er is dus ook aandacht voor motivatie, doelen, steun, beloning de rol van de omgeving en van jezelf. Ook wordt er gekeken naar eten en bewegen met je kinderen, culturele verschillen en communicatie met de zorgverlener.

Meer informatie over deze cursus vind je op: https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/training/voel-je-goed

Voorafgaand aan de lessenreeks krijg je zelf een training over hoe met dit lespakket bij deze doelgroep om te gaan.

We zouden in februari willen starten met 3 groepen, mits er voldoende liefhebbers zijn om dit project te gaan draaien.

Eerstejaarsstudenten van de opleiding Fysiotherapie/Oefentherapie die het blok ‘Beweegzorg in de wijk’ volgen, kunnen voor hun projectopdracht ook meewerken aan deze lessen, maar qua tijdsinvestering is het niet mogelijk hen alle 20 lessen te laten geven. Zij kunnen wel ingezet worden om bijv. het beweeggedeelte van de lessen te verzorgen en om een bijvoorbeeld een nul- en eindmeting te doen.

Heb je nog vragen of meteen al interesse, stuur dan een mail naar janneke.luiken@hu.nl

Vriendelijke groeten van Janneke Luiken

drs. Janneke Luiken | Hogeschooldocent Toegepaste gedragswetenschappen| Instituut voor bewegingsstudies |Hogeschool Utrecht | Heidelberglaan 7,  3584 CS, Utrecht |  Postbus 12011, 3501 AA ,Utrecht | janneke.luiken@hu.nl | T. 06 38763073 | 088 – 4815198