Author Archives: wilcoenen

de vergaderstukken van de ALV

de vergaderstukken van de ALV De vergaderstukken vind U ook in het VOG-magazine dat u per post zult ontvangen.   Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud HU Datum: 8 november 2019 Plaats: Padualaan 101, ruimte 2.003A Vanaf 13.30 uur ontvangst met koffie 14.00 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering AGENDA Opening en mededelingen Ingekomen stukken Verslag van … Continued

Samenvatting, conclusies en actiepunten Oud Goud Enquête

April 2019 In onderstaande tekst heeft het dagelijks Bestuur van de Vereniging de resultaten van de ledenenquête uit 2018 samengevat, conclusies weergegeven en actiepunten geformuleerd. Deze tekst is vastgesteld op de bestuursvergadering van 16 april 2019 en ook als dit printvriendelijke pdf-bestand te downloaden. De volledige uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd in dit pdf-document … Continued

Diversiteit en Inclusie : Verslag van een inspirerende middag met Jan Bogerd, Henny van der Neut en Jan Maas

15 mei 2019 Het enthousiaste verhaal van Jan Bogerd over Diversiteit en Inclusie nodigde uit naar meer. Op deze zonnige middag was de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Vereniging van Oud Medewerkers (Oud Goud) en het CvB. Jan Bogerd heeft eerder over dit onderwerp een presentatie gegeven tijdens de Jaaropening. De aanleiding om … Continued

Verslag voorjaarsactiviteit: 4-4-19 Filmcafé.

Als vervolg op onze succesvolle filmuitjes organiseerde de werkgroep VOG-Gezondheid op 4 april 2019 een “Filmcafé”. Constant Hoogenbosch nam ons in de Kabinettzaal van het Louis Hartlooperscomplex mee langs veel filmfragmenten en voorzag deze van wetenswaardigheden en anekdotes. Leidraad waren trefwoorden die de deelnemers aangaande hun bucketlist kenbaar hadden gemaakt. Filmfragmenten die getoond werden kwamen … Continued

Presentatie Jan Bogerd over het HU Instellingsplan 2020

Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid, en verder te kijken dan de prestatieafspraken, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020′. Men wil hierin inspelen op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld. Het plan wordt in de komende periode getoetst aan … Continued

Verslag Beeldkabinett in het Hartloopercomplex (5 oktober 2017)

Donderdag 5 oktober druppelen tegen twaalf uur de oud goudleden binnen in het Hartloopercomplex. Liever gezegd, ze komen aangewaaid. Waarschijnlijk was het slechte weer de oorzaak dat niet iedereen die zich had opgegeven ook werkelijk kwam. Maar de ongeveer dertig aanwezigen zullen geen spijt hebben gehad! Constant Hoogenbosch schotelde ons een prachtige caleidoscoop van filmfragmenten … Continued

Verslag activiteit 3 november 2016 – Onderwijsvernieuwingen bij de HU en rondleiding locatie Heidelberglaan 7

Met 27 OUD GOUD – FG leden luisterden wij naar boeiende informatie over de onderwijsinnovatie bij de Hogeschool Utrecht en bij de FG in het bijzonder. Mieke Klootwijk, onze contactpersoon bij de faculteit, is hier programma- manager onderwijsinnovatie. Zij schetste in haar inleiding de nieuwe HU brede onderwijsvisie met 5 kernwaarden: Leven Lang Leren: een … Continued

Verslag excursie naar volksbuurtmuseum (dd. 15 oktober 2013)

Bij binnenkomst in het Volksbuurtmuseum, naast de Jacobikerk midden in wijk C waanden we ons in een ouderwetse huiskamer. We zaten rondom een tafel met zo’n echt tafelkleed. Nadat iedereen koffie of thee had gedronken met een Utrechts spritsje werden we door de gids naar boven geloodst via een smalle trap, naar het filmzaaltje. Een interessante diapresentatie kregen we waarin de ontwikkeling van wijk C centraal … Continued

Activiteiten uit het verleden

Hieronder een overzicht van de door de werkgroep VOG-FG georganiseerde activiteiten. Indien een verslag beschikbaar is kunt u dit zien door op de link te klikken. Heb je foto’s die je wilt delen stuur deze dan op naar dit mailadres. Vermeld wel bij welke excursie de foto’s horen. recent: 28 april 2015        Wandeling … Continued