Author Archives: wilcoenen

15 en 16 juni – Louis Hartlooper Complex – CampusDoc FilmFestival toont documentaires jonge makers

Utrecht – Tijdens de 9e editie van het CampusDoc FilmFestival (CDFF) op 15 en 16 juni gaan de documentaires van studenten van de Hogeschool Utrecht in première. De films zullen vertoond worden in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Ook zullen er documentaires van jonge makers uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en New York te zien zijn. … Continued

Samenvatting, conclusies en actiepunten Oud Goud Enquête

April 2019 In onderstaande tekst heeft het dagelijks Bestuur van de Vereniging de resultaten van de ledenenquête uit 2018 samengevat, conclusies weergegeven en actiepunten geformuleerd. Deze tekst is vastgesteld op de bestuursvergadering van 16 april 2019 en ook als dit printvriendelijke pdf-bestand te downloaden. De volledige uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd in dit pdf-document … Continued

Diversiteit en Inclusie : Verslag van een inspirerende middag met Jan Bogerd, Henny van der Neut en Jan Maas

15 mei 2019 Het enthousiaste verhaal van Jan Bogerd over Diversiteit en Inclusie nodigde uit naar meer. Op deze zonnige middag was de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Vereniging van Oud Medewerkers (Oud Goud) en het CvB. Jan Bogerd heeft eerder over dit onderwerp een presentatie gegeven tijdens de Jaaropening. De aanleiding om … Continued

Verslag voorjaarsactiviteit: 4-4-19 Filmcafé.

Als vervolg op onze succesvolle filmuitjes organiseerde de werkgroep VOG-Gezondheid op 4 april 2019 een “Filmcafé”. Constant Hoogenbosch nam ons in de Kabinettzaal van het Louis Hartlooperscomplex mee langs veel filmfragmenten en voorzag deze van wetenswaardigheden en anekdotes. Leidraad waren trefwoorden die de deelnemers aangaande hun bucketlist kenbaar hadden gemaakt. Filmfragmenten die getoond werden kwamen … Continued

Presentatie Jan Bogerd over het HU Instellingsplan 2020

Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid, en verder te kijken dan de prestatieafspraken, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020′. Men wil hierin inspelen op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld. Het plan wordt in de komende periode getoetst aan … Continued

Verslag Beeldkabinett in het Hartloopercomplex (5 oktober 2017)

Donderdag 5 oktober druppelen tegen twaalf uur de oud goudleden binnen in het Hartloopercomplex. Liever gezegd, ze komen aangewaaid. Waarschijnlijk was het slechte weer de oorzaak dat niet iedereen die zich had opgegeven ook werkelijk kwam. Maar de ongeveer dertig aanwezigen zullen geen spijt hebben gehad! Constant Hoogenbosch schotelde ons een prachtige caleidoscoop van filmfragmenten … Continued

Verslag activiteit 3 november 2016 – Onderwijsvernieuwingen bij de HU en rondleiding locatie Heidelberglaan 7

Met 27 OUD GOUD – FG leden luisterden wij naar boeiende informatie over de onderwijsinnovatie bij de Hogeschool Utrecht en bij de FG in het bijzonder. Mieke Klootwijk, onze contactpersoon bij de faculteit, is hier programma- manager onderwijsinnovatie. Zij schetste in haar inleiding de nieuwe HU brede onderwijsvisie met 5 kernwaarden: Leven Lang Leren: een … Continued

Ontwikkelingen rond ons pensioen deel 2

Onderstaand een reactie van ons lid Kees Koen n.a.v. het vorige artikel Pensioenontwikkelingen in vogelvlucht – deel 1. Het verhaal in Oud Goud Nieuws 25, is heel duidelijk en onderstreept ook de teneur, welke je kan terugvinden in de diverse artikelen van onder meer de NVOG. De factor worden de eisen aan toekomstige pensioentrekkers en … Continued