Verzekeringen

Zilveren Kruis Achmea

Ziektekostenverzekering

De HU heeft zich aangesloten bij de door de HBO-Raad met het Zilveren Kruis / Achmea afgesloten collectieve zorgverzekering. Gepensioneerden van de HU kunnen onder dezelfde voorwaarden van deze collectieve zorgverzekering gebruik maken. Informatie is verkrijgbaar via www.zilverenkruis.nl of per telefoon 071 365 20 80. Voor de collectieve verzekering is een contractnummer van toepassing. Deze is op te vragen via Ask HR van Hogeschool Utrecht; telefoon: 088 481 5566

Overige verzekeringen

De HU heeft bij de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea te Apeldoorn (Postbus 9150, 7300 HZ) voor haar medewerkers kortingen bedongen bij het individueel afsluiten van één of meerdere verzekeringen zoals woonhuisverzekering, inboedelverzekering, rechtsbijstandverzekering, autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering etc. De percentages HU-kortingen zijn per af te sluiten verzekering verschillend. Als lid van Oud Goud kunt u ook van deze faciliteit gebruik maken. Om van deze kortingen gebruik te kunnen maken, dient u bij de vraag naar offertes het werkgeversnummer van de HU te vermelden. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat (Karen-Aafje van den Burg; karen-aafje.vandenburg@hu.nl  of 088 481 8780). Het is noodzakelijk hierbij wel te vermelden, dat u een gepensioneerde van de HU bent. U kunt voor offertes en vrijblijvende informatie bellen met Centraal Beheer Achmea (055-5798000 voor schadeverzekeringen, en 055-5798100 voor levensverzekeringen en financiële diensten). Verder kunt u ook op internet: www.centraalbeheer.nl nadere informatie vinden.

Centraal Beheer Achmea