Over de vereniging

Contact

Het contact met de vereniging Oud Goud  (VOG) verloopt via Karen-Aafje van den Burg medewerkster van Back Office HR Development.

telefoon:  088 481 87 80
mail: karen-aafje.vandenburg@hu.nl

bezoek / post:

Hogeschool Utrecht /  VOG
Padualaan 101 | Ruimte 2.115
3584 CH Utrecht

Postbus 573
3500 AN Utrecht

Statuten en huishoudelijk reglement

Meer informatie over doelstelling en inrichting van de vereniging vindt u in de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement.

Doel van de vereniging

  • De relatie tussen oud-medewerkers en de hogeschool onderhouden.
    • De vereniging ontvangt hiertoe jaarlijks een subsidie van de hogeschool en kan gebruik maken van een aantal hogeschoolbrede faciliteiten. Er is een centraal bestuur en een centraal ledenbestand. Alle Oud Goud-leden krijgen, indien aangegeven, het (e-)Trajectum, het magazine van de HU, toegezonden.
  • De relatie tussen oud-medewerkers onderling onderhouden.

Met enige regelmaat je medegepensioneerde (of nog werkzame) collega’s ontmoeten, een gezamenlijke activiteit ondernemen of op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op je oude faculteit. Per faculteit is hiertoe een werkgroep ingesteld.

Daarnaast wil de vereniging er voor zorgen dat oud-medewerkers uitgenodigd worden voor feestelijke of bijzondere gebeurtenissen, zoals de opening van het hogeschoolschooljaar, het afscheid van HU-medewerkers en bijvoorbeeld een afdelingsborrel. Ook zorgt de vereniging ervoor dat oud-medewerkers, op dezelfde voorwaarden als zittende personeelsleden, gebruik kunnen blijven maken van personeelsfaciliteiten zoals toegang tot mediatheken, studie- en cultuurfaciliteiten.

Lid worden?

Ben je oud HU-medewerker? En ben je met pensioen, VUT of FPU? Of heb je elders een baan gevonden? Dan kun je lid worden van Vereniging Oud Goud HU. De vereniging heeft ongeveer 400 leden

NB, De contributie bedraagt €15,00 per jaar.

Hoe?

Download het aanmeldingsformulier en stuur het ingevulde formulier bij voorkeur per mail naar het secretariaat van de vereniging; oudgoud@hu.nl.
Na aanmelden ontvangt u een verzoek om de contributie van € 15, – voor het lopende jaar te voldoen.Tevens ontvangt u het laatste nummer van het Goud Oud-magazine en de digitale nieuwsbrief. Wat betreft de door u verstrekte gegevens houden wij ons aan deze privacyverklaring

De contactgegevens vindt U op links op deze pagina.