‘Betere kansen voor kinderen met kanker door co-design’

Studenten en onderzoekers van Hogeschool Utrecht hebben samen met kinderen, hun ouders en zorgverleners producten ontwikkeld die ernstig zieke kinderen stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten en drinken, waardoor hun overlevingskansen toenemen. Vandaag presenteren zij de resultaten tijdens het symposium ‘Co-design voor kinderen met kanker’.

De zeven kinderoncologische centra in Nederland hebben grote behoefte aan middelen om ernstig zieke kinderen te stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten en drinken. Een woordvoerder van Hogeschool Utrecht legt uit: ‘Om de kans op overleven en kwaliteit van leven te verhogen, is het essentieel dat kinderen met kanker adequaat blijven eten en bewegen gedurende behandeling. Dit is bij de meeste kinderen echter problematisch: er treedt onder- of overvoeding op, de vetmassa neemt toe en de spiermassa juist af.’

‘Het ontbreekt beroepsprofessionals aan gevalideerde interventies gericht op het stimuleren van adequaat eet- en beweeggedrag, omdat vrijwel al het bestaande onderzoek gericht is op primaire behandelmethoden als chemo- en radiotherapie,’ voegt de woordvoerder daaraan toe.

Co-design
Hogeschool Utrecht is daarom met het project ‘Participatief Ontwerpen voor Kinderoncologie’ (POKO) gestart. Doel is het ontwerpen van dergelijke interventies volgens een participatieve ontwerpaanpak. In het kort: ontwerpers en doelgroep werken samen via creatieve en visuele technieken, zoals dagboek-methoden en foto-opdrachten. Op deze manier kunnen alle betrokkenen communiceren over het onderwerp en worden zij daarbij niet gehinderd door emoties of barrières voortkomend uit jargon of discipline. Door co-design zijn vier interactieve producten tot stand gekomen:

  • Smaaklab: proeverij waarbij kinderen hun eten zelf kunnen kiezen, plukken, knippen en snijden om nieuwe smaken uit te proberen; de smaak verandert namelijk door chemotherapie. Smaaklab is onderdeel van de broodbuffetkar waarmee ontbijt en lunch geserveerd worden in het ziekenhuis.
  • Oudertoolkit: ouders kunnen kinderen hiermee stimuleren nieuwe smaken te ontdekken.
  • Beweegkit: een klok en kaarten met beweegactiviteiten die kinderen op een speelse manier uitdagen tot bewegen.
  • Ontdekwereldjes: blokken waarmee kinderen hun ziekenhuisbed kunnen ombouwen tot bijvoorbeeld een hut, om zo meer te bewegen.

Grootschalige toepassing
De afdeling Kinderoncologie van het Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat de interventies testen. De bedoeling is dat de ontwerpen verder worden ontwikkeld en grootschalig worden toegepast. Dit in samenwerking met onder meer Nutricia Medical Advanced Nutrition, Technische Universiteit Delft, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

In het project werkt Hogeschool Utrecht (lectoraat Co-design) samen met het Centre of Expertise Creatieve Industrie, het Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen, en met de ontwerpbureaus Sparckl, Panton,4Building, LaSenzo en Rhinofly. Het project wordt mede gefinancierd door het Centre of Expertise Creatieve Industrie.

Bron: http://www.marketingtribune.nl/zorg/nieuws/2014/06/betere-kansen-voor-kinderen-met-kanker-door-co-design/