Projectinformatie

Kanker is in Nederland de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen Om de kans op overleven en de kwaliteit van leven te verhogen, is het essentieel dat patiënten adequaat blijven eten en bewegen gedurende de behandeling Dit is bij de meeste patiënten echter problematisch: er treedt onder- of overvoeding op, de vetmassa neemt toe en de spiermassa juist af. Het ontbreekt beroepsprofessionals aan gevalideerde interventies gericht op het stimuleren van adequaat eet- en beweeggedrag, omdat vrijwel al het bestaande onderzoek gericht is op primaire behandelmethoden als chemo- en radiotherapie.

Participatief ontwerpen kan een oplossing bieden om interventies te ontwerpen binnen zo’n complex systeem als kinderoncologie. Participatief ontwerp biedt diverse technieken, zoals dagboekmethoden en foto-opdrachten, waarmee alle relevante betrokkenen in het ontwerpproces kunnen communiceren over toepasbaarheid en gedragenheid van een oplossing. Daarbij niet gehinderd door emoties of barrières voortkomend uit jargon en/ of discipline.

De vraag die centraal staat in het project, luidt:

“Hoe kunnen betrokkenen in de privé- en ziekenhuisomgeving van een kind met kanker samen toepasbare en gedragen interventies ontwerpen gericht op adequaat eten en bewegen van het kind, gedurende de verschillende fasen van het behandeltraject?”