In het 2-jarige toegepaste onderzoeksproject Powertools staat het participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking centraal. Binnen het project onderscheiden we drie onderzoeksrichtingen:

1: Ontwerpmethoden waarmee ontwerpers samen met cliënten en zorgverleners zelfredzaamheid-stimulerende technologie kunnen ontwikkelen, implementeren en evalueren (co-design);

2: Ontwerpprincipes voor zelfredzaamheid-stimulerende technologie die aansluit op behoeften, kennis en vaardigheden van cliënten met een cognitieve beperking, en richtlijnen voor het beroepsmatig handelen van zorgverleners, aansluitend op de zelf-regisserende cliënt en de invoering van technologie;

3: Technologische interventies gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid van cognitief beperkte cliënten bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals dagplanning, omgaan met stress en communicatie met anderen.

In het door SIA RAAK gefinancierde project werken kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven intensief samen, met als resultaat praktisch toepasbare kennis en oplossingen. De looptijd van het project is maart 2016 – maart 2018.

Een middag met Powertools – Meld je aan!

Een middag met Powertools – Meld je aan!

In het SIA RAAK-project Powertools staat het participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking centraal. In de 14 maanden die het project nu loopt zijn ruim honderd studenten van verschillende opleidingen aan de slag gegaan met cases binnen het project. Er zijn tien veelbelovende interventies ontwikkeld. ...

Powertools Nieuwsbrief

Powertools Nieuwsbrief

  Ongeveer iedere zes weken stuurt Powertools een nieuwsbrief naar buiten met daarin informatie over opkomende events, updates over de lopende interventies en wat er de afgelopen weken ondernomen is betreffende het project. Eerdere nieuwsbrieven kunt u hieronder bekijken! Wilt u ook...