Voor meer informatie over het project, vragen en/of opmerkingen: stuur een mail naar powertools@hu.nl

Powertools: Tools to empower! HAN Campus Arnhem

Powertools: Tools to empower! HAN Campus Arnhem

7 juni 2017, een dag die in het teken stond van het SIA-RAAK project Powertools. Hoofdonderzoeker Anita Cremers begon de dag met een presentatie over het project en de fase die in September 2017 gaat starten: de evaluatie van interventies. Welke invloed heeft technologie op het leven van de cliënt? Hoe verandert dit de relatie tussen zorgverlener en cliënt? Dat zijn enkele punten die onderzocht zullen worden. De presentatie van Anita Cremers is te downloaden via deze link. ...

Een middag met Powertools – Meld je aan!

Een middag met Powertools – Meld je aan!

In het SIA RAAK-project Powertools staat het participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking centraal. In de 14 maanden die het project nu loopt zijn ruim honderd studenten van verschillende opleidingen aan de...

Powertools Nieuwsbrief

Powertools Nieuwsbrief

  Ongeveer iedere zes weken stuurt Powertools een nieuwsbrief naar buiten met daarin informatie over opkomende events, updates over de lopende interventies en wat er de afgelopen weken ondernomen is betreffende het project. Eerdere nieuwsbrieven kunt u hieronder bekijken! Wilt u ook...