Keuzecursussen en Pre-masters

Kind in zorg deel 1 De gezonde ontwikkeling van een kind – 2023/2024

Ingangseisen
De keuzecursus is onderdeel van de uit twee delen bestaande minor Kind in zorg en kan als afzonderlijk deel worden gevolgd. De keuzecursus heeft een verpleegkundige medische basis en er wordt een gedegen kennis van de menselijke anatomie en fysiologie verwacht. Naast basiskennis op het gebied van anatomie en fysiologie van de zwangerschap en bevalling is een passieve beheersing van de Engelse taal dus lezen en begrijpen een vereiste.

Studentprofiel
Wil jij je in de toekomst gaan specialiseren binnen de zorg aan kind en ouders/verzorgers? Wil jij alles weten over de ontwikkeling van het kind, vanaf de prille geboorte tot het negentiende levensjaar? Wil jij graag inzicht krijgen in hoe de invloed van het systeem rondom het kind invloed heeft op het kind? Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jou als professional om je bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeling? Dan is ‘Kind in zorg deel 1’ zeker iets voor jou.

Deze keuze cursus is geschikt voor deeltijdstudenten. De ervaring heeft geleerd dat duale studenten de studiebelasting (32 uur naast de lesdag) zwaar vinden.

Perspectieven op de arbeidsmarkt
Voor verpleegkunde studenten die hun 4e stage op een kraamafdeling of 3e of 4e bij een consultatiebureau of de JGZ willen lopen, kan deze keuzecursus een pré zijn in hun CV en sollicitatiebrief.

Cursusinhoud
De Keuzecursus Kind in Zorg I De gezonde ontwikkeling van een kind is ontwikkeld voor studenten met een bijzondere interesse in de kraam-, kind- en jeugdzorg en voor studenten die zich in de toekomst hierin verder willen specialiseren. De keuzecursus zal de periode omhelzen vanaf het zeer prille ontstaan van het kind (conceptie) tot 19 jaar.

In de keuzecursus ligt de focus op de normale ontwikkeling van het kind in het gezin en de rol van de jeugdgezondheidszorg aan alle jeugdigen in Nederland. Naast de normale ontwikkeling van het kind komen onder andere ook de volgende onderwerpen aan bod: zwangerschap, bevalling en neonatologie, hechting, ouderschap, problematiek bij het opgroeien. Ook komen er diverse doelgroepen aan bod zoals dove kinderen en kinderen die opgroeien in een AZC. De focus van de lessen ligt vooral op het verpleegkundige, psychosociale en maatschappelijke vlak. In de onderwerpen zwangerschap, bevalling en neonatologie komt ook de medische kant aan de orde.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Team Based Learning (TBL). Team Based learning (TBL) is een activerende werkvorm waarin studenten actief samenwerkend leren. In TBL besteden de studenten het grootste deel van de tijd aan de toepassing van begrippen en concepten ten behoeve van probleemoplossing in teamverband in TBL-applicatiesessies. Hierbij werk je in een vast groepje samen. TBL is onderdeel van de toetsing Daarnaast bestaat de toetsing uit een portfolio met o.a. e-learnings over verschillende onderwerpen en diverse beroepsproducten. Ook de samenwerking maakt onderdeel uit van de toetsing.

Er komen verschillende vakgebieden aan de orde: verpleegkunde, geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, diëtiek, ethiek, recht en pedagogiek. Thema’s als inter-culturaliteit, hechting, professionele houding, belevings- en ontwikkelingsgerichte zorg zijn een rode draad door de hele cursus.

De lessen zijn op één dag gepland. Naast de activiteiten voor het Team Based Learning zijn er hoorcolleges en  werkcolleges en overleg met je groep. De lessen vragen goede persoonlijke voorbereiding d.m.v. zelfstudie. Dit is bij onderwijs m.b.v. TBL heel belangrijk. De samenwerking met mede studenten is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Zowel op de lesdag als bij de  verwerking van de opdrachten buiten de lessen. De studiebelasting is berekend op 40 uur per week. Dit zijn 8 contacturen op de lesdag en 32 uur voorbereiding, uitwerking van (groeps)opdrachten en het maken van E-learnings.

Lesdagen en lestijden
Dinsdag is er een capaciteit voor de keuzecursus 20 studenten en donderdag is er een capaciteit voor 20 studenten. Let er dus op dat de lessen op dinsdag OF op donderdag gegeven kunnen worden. Er wordt rekening gehouden met de lesdag van de duale studenten.

Studielast: fulltime onderwijs: 15 EC=15 x 28 uur= 420 uur in 10 weken.
Gemiddeld 8 contacturen per week. De rest is zelfstudietijd of werken in groepen.

Toetsen en beoordelingscriteria

  • Toets 1: TBL learning dossier/samenwerkingdossier
  • Toets 2: Portfolio, met opdrachten

Literatuur
Er wordt gewerkt met de digitale leeromgeving CANVAS.

Verplichte boeken:

  • Feldman, Robert S., (2016), Ontwikkelingspsychologie. 7e editie, Pearson Benelux. Mogelijk vervangen 2022-2023)
  • Oskam, E., & Van Lokven, E. M. (Reds.). (2013). Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg: Deel B (7e herziene druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum
    Of
  • Goudkuil, A., Allessie, B., Straver-Kramer, M.T., Frijns, E., (2021) Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg, ( 8e herziene druk), Assen, Koninklijke Van Gorcum.
​Omschrijving Gegevens​
EC​ 15
Vorm ​ Blok: dinsdag of donderdag. Gemiddeld 8 contacturen per week.
Osiris-code ​
GKO-KZ.1-23
Periode​ Blok A en C
Contactpersonen​ Betty Bakker
E-mail ​ betty.bakker@hu.nl
Verantwoordelijk​ Instituut Verpleegkundige Studies (IVS)