DUS!

DUS!

De Utrechtse School: DUS!

Return on Creativity geeft een antwoord op de vraag van Utrechtse bureaus in de marketing- en communicatiebranche. Zij willen meer greep krijgen op het rendement van investeringen in creatieve marketingcommunicatie. Doel van het programma is om marketing- en communicatiebureaus uit het MKB te voorzien van handvatten waarmee zij vorm kunnen geven aan de effectiviteit van communicatie. Met een aanpak waarmee zij communicatiecampagnes gestructureerd kunnen opzetten en uitrollen.

Het resultaat is een accountability-aanpak voor de creatieve industrie, onder de naam De Utrechtse School, DUS! Een proces- en resultaatgeörienteerd model om accountable te werken, gebaseerd op state-of-the-art kennis, best practices en evidence-based onderzoek, verzameld in het RoC-programma.

Twee pijlers

Het onderzoeksprogramma berust op twee theoretische pijlers. De eerste pijler is het proces van accountability (de vorm). We hebben een brede, geïntegreerde aanpak uitgewerkt, proces- en resultaatgericht, met vier fasen. De tweede pijler betreft een inhoudelijke keuze: in dit programma nemen we daadwerkelijk gedrag als uitgangspunt. Niet kennis en houding, maar gedragsverandering is immers wat we doorgaans willen bereiken met marketing en communicatie. Hierbij baseren we ons op recente inzichten uit de wetenschap, over de rol van onbewuste keuzeprocessen en de manier waarop je gedrag kunt beïnvloeden. Deze inzichten komen terug in onze aanpak voor accountability.