Lectoraat Marketing, Marktonderzoek & Innovatie

Het lectoraat Marketing, Marktonderzoek & Innovatie wil op het terrein van marketing en marktonderzoek een bijdrage leveren aan de ambitie van Kenniscentrum Innovatie & Business om businessmodellen te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren op de focusgebieden zorg en technologie, creatieve industrie en duurzaamheid. Bij business modeling gaat het om het ontwikkelen van waardeproposities die  voorzien in klantbehoeften alsmede de wijze waarop deze proposities worden neergezet in de markt (marketing), de manier waarop de onderneming hiertoe georganiseerd moet worden (organisatie en management) en op welke wijze de activiteiten gefinancierd kunnen worden (finance).

Meer informatie over het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek & Innovatie.