Nieuw: het DUS!Board-project

De bètaversie van het DUS!Board is evidence based (op wetenschappelijke literatuur) maar nog niet fact proven. Deze versie is functioneel vanaf 20 november 2013 (het eind-event Return on Creativity-project) maar nog niet getest door professionele gebruikers. In het DUS!Board-project willen we onderzoeken of het ook werkt in de praktijk met echte cases en opdrachtgevers, door middel van vier kwalitatieve workshops en brainstormsessies met experts. Dit project gaat lopen vanaf december 2013 tot juni 2014.

Heb je belangstelling om mee te doen? Laat het ons dan weten!

Op basis van de onderzoeksresultaten zal het DUS!Board verder doorontwikkeld worden tot een definitieve versie (1.0), die binnen de DUS! accountability-aanpak kan worden gezien als een uitwerking van context-evaluatie: een praktische  accountability tool voor de dagelijkse beroepspraktijk van marketing- en communicatie bureaus en aankomende CI professionals.

fotoroc5