rondetafel2016_fwDe Ronde Tafel bijeenkomsten van de FMR hebben als doelstelling: betrekken en verbinden, informeren en gehoord worden. De bijeenkomsten variëren van kleinschalige dialoogsessies tot lezingen voor een groot publiek. Ze hebben de volgende insteek:

‘Medewerkers, docenten, onderzoekers en managers en soms ook studenten of werkveldpartners delen naar aanleiding van een presentatie of verhaal met elkaar inzichten, ervaringen en opvattingen. Hierdoor wordt kennis van en draagvlak voor een breed scala aan onderwerpen die ons onderwijs, onderzoek en werkveld raken, gedeeld.’

 

Presentaties en gesprekken gaan bijvoorbeeld over actuele ontwikkelingen in de samenleving, werkveld en het onderwijs, resultaten van onderzoek en inspirerende voorbeelden van sociale vernieuwing.

De Inhoud is interessant en toegankelijk voor een breed publiek: medewerkers, studenten en werkveldpartners. Kern is informeren, dialoog en discussie op basis van gelijkheid.

Food for thought

Food for thought

Sten Meijer (adviseur Overlast en Veiligheidsbeleving bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) & Remco Spithoven (docent IVK en onderzoeker Kennisanalyse Sociale Veiligheid) houden een presentatie over veiligheidsbeleving   Wat: lunchpresentatie door mensen uit de praktijk Voor wie: studenten en docenten Wanneer: dinsdag 13 december 13.00-14.00 uur Waar: HU plein (boven de kantine)  Aanmelden niet nodig 'Food for Thought' wordt georganiseerd door de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) en het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid...

Nieuwe activiteit?

Nieuwe activiteit?

Organiseer jij een leuke bijeenkomst voor collega's en/of studenten? Geef het hier een...