Wendbaar vakmanschap

Wendbaar vakmanschap

Wendbaar Vakmanschap wordt in dit project gedefinieerd als het vermogen om te leren tijdens het werk. Een wendbaar vakman is in staat om zichzelf en het werk dat hij of zij doet blijvend te ontwikkelen. Hierin volgen we onder andere Harteis en Goller (2014) die aangeven dat een vakman zoekt naar een goede afstemming tussen zichzelf en de werkomgeving. In dat afstemmen kan de vakman er voor kiezen om zichzelf te veranderen zodat hij beter past bij de werkomgeving of de werkomgeving aanpassen zodat de werkomgeving beter past bij de vakman. Soms leert de vakman iets van zijn werkomgeving en soms heeft de vakman de collega’s in de werkomgeving iets te leren. Het leren van een wendbaar vakman is bij het afstemmen gericht op de ontwikkeling van het eigen werken, de ontwikkeling van de werkomgeving of de ontwikkeling van het werken van anderen in de werkomgeving.

In het project ‘Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap’ onderzoeken we het ontwikkelingsgerichte leren dat nu al plaatsvindt in hybride leeromgevingen. Dat wil zeggen, wat studenten doen als ze:

  • uitproberen hoe ze het beste een werktaak kunnen uitvoeren;
  • tijdens het uitvoeren van een werktaak tegen een probleem aanlopen;
  • een werktaak die ze eerder uitgevoerd hebben in een nieuwe of onbekende situatie uitvoeren;
  • een werktaak die ze eerder uitgevoerd hebben anders uitvoeren;
  • een werktaak uitvoeren die ze niet eerder gedaan hebben;
  • samen met collega’s of medestudenten een verbeterde manier van werken bespreken of uitproberen.

In de andere tabbladen op deze website vind je informatie over hoe we de begeleiding onderzoeken die bij dit leren past.