‘Samenwerken aan Kwaliteit van Leven in de Utrechtse Wijk’ is het thema van de in mei 2017 opgerichte Werktafel. De Werktafel is een samenwerkingsverband van diverse partijen. Op dit moment zijn betrokken Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht, ROC Midden-Nederland, Utrechtzorg, U Create, Kenniscentrum HU. Maar ook andere organisaties worden van harte uitgenodigd te participeren.

Het doel van de Werktafel is om projecten te starten die echte vraagstukken uit Utrechtse wijken kunnen oplossen. Dat wil de Werktafel realiseren door interprofessionele studententeams (studenten uit verschillende opleidingen) met wijkprofessionals samen te brengen. Studenten worden hierdoor als ‘moderne zorgprofessionals’ geconfronteerd met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg & welzijn en leren deze samen vanuit een gemeenschappelijk plan aan te pakken.

Op deze website informeren wij u over de lopende projecten en de daarbij in co-creatie samenwerkende partners.

Harm Drost over De Moderne Zorgprofessional

Harm Drost over De Moderne Zorgprofessional

Het domein gezondheidzorg staat voor een nieuwe uitdaging. De paradigmashift verschuift van cure naar care, met een nieuwe definitie van gezondheid. Niet de ziekte van de patiënt, maar het functioneren van de burger staat centraal. Het vraagt om andere keuzes en opvattingen binnen zorg en welzijn. De landelijke discussie hierover onder de titel ‘zorgprofessional van de toekomst’ is volop aan de gang. Deze paradigmashift met landelijke discussie leeft uiteraard ook sterk binnen de HU-opleidingen Gezondheidszorg en leidt tot de vraag: wat...