Samenwerken aan kwaliteit van leven in de Utrechtse wijk

Hogeschool Utrecht heeft, conform de ambities vastgelegd in haar visie, samen met externe partners de Werktafel ‘Samenwerken aan Kwaliteit van Leven in de Utrechtse Wijk’ ingericht. Deze Werktafel gaat resulteren in ‘meer gezondheid en welzijn in de wijken van de stad Utrecht’. Het gezamenlijke doel van de Werktafel is om inhoudelijk focus aan te brengen en om de juiste keuzes te maken. Kansen om te werken aan vraagstukken uit de wijk worden aan de Werktafel verkend, geselecteerd, horizontaal afgestemd en verwerkt tot een aanzet van interprofessionele projectopdrachten waar studenten een bijdrage aan kunnen leveren. Het leidt tot leernetwerken waar in diverse projecten in de wijken van Utrecht door zorg- en welzijnsstudenten -en daar werkzame professionals- interprofessioneel wordt samengewerkt waarbij elk initiatief van de Werktafel leidt tot ‘Meer Kwaliteit van Leven in de Utrechtse Wijk’. Vooralsnog zijn 5 specifieke thema’s geselecteerd, waarin projecten worden opgezet. De zesde tegel is bestemd voor overige thema’s die zich nog gaan aandienen. Meer informatie over de thema’s en projecten, zie onderstaande ‘tegels’.

De Werktafel is daarmee een:
• inhoudelijk samenwerkingsplatform tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk;
• middel om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en te delen;
• verankering van ‘de blik naar buiten’ en ‘van buiten naar binnen’;
• professioneel handelende en ondernemende (netwerk)organisatie.

Ideeën voor een nieuw project?

Doe als student mee aan een project!