Eenzaamheid

Thema Eenzaamheid

Eenzame mensen zijn minder vaak gelukkig of tevreden en hebben vaak een minder gezonde leefstijl dan niet-eenzame mensen. (Korporaal e.a., 2008). Omdat het vaak samen gaat met of leidt tot gezondheidsproblemen, is het ook een maatschappelijk probleem. Preventie en terugdringen van eenzaamheid is hierdoor een maatschappelijke opdracht geworden. Dit blijkt ook uit hoe tegen eenzaamheid wordt aangekeken. Zeven op de tien Nederlanders zien eenzaamheid als een probleem (CBS, 2016). Jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond: het komt in alle lagen van onze samenleving voor. Waardoor het komt is voor iedereen anders: verhuizing, alleenstaand, ouderdom, laag inkomen, geen werk, ziekte, (fysieke) beperkingen of het verlies van partner, kind of vriend. Al die verschillen maken eenzaamheid tot een complex vraagstuk. Zeker voor hulpverleners en vrijwilligers. Want wanneer is iemand eenzaam en hoe maak je dit bespreekbaar? En wat werkt dan wel en wat niet?

Enkele feiten

  • Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens een op de drie Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Onder mannen en vrouwen komt eenzaamheid ongeveer evenveel voor.
  • De beoordeling van de eigen algemene gezondheid en lichamelijke beperkingen hangen het sterkst samen met eenzaamheid. De eenzame groep beoordeelt de algemene gezondheid vaker als (zeer) slecht. Ook geven zij aan vaker belemmerd te zijn in activiteiten en vaker één of meer langdurige aandoeningen te hebben.
  • Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder de alleroudsten. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Door de vergrijzing zal naar verwachting het aantal eenzame ouderen de komende jaren verder zal stijgen; hoewel er ook bewijs is dat ouderen steeds beter toegerust zijn om eenzaamheid te voorkomen (Van Tilburg, 2014).
  • Onder laagopgeleiden komt meer eenzaamheid voor dan onder hoogopgeleiden. Ook geld speelt een rol: onder mensen met een hoog inkomen komt eenzaamheid minder voor dan onder mensen met een laag inkomen.
  • Een partnerrelatie lijkt een goede buffer tegen eenzaamheid – mits de relatie standhoudt. Bovendien is de kwaliteit van de relatie belangrijk voor het al dan niet ervaren van eenzaamheid.

De stad Utrecht

Ook de stad Utrecht heeft te maken met eenzaamheid als groeiend probleem. In sommige wijken is eenzaamheid zo sterk aanwezig, dat professionals van welzijn en gezondheidszorg dit complexe probleem gezamenlijk willen aanpakken. Help jij mee, samen met studenten van andere opleidingen, om eenzaamheid binnen een Utrechtse wijk tegen te gaan? Voor informatie: zie de projecten over eenzaamheid in Utrecht.

Klik door naar de lopende projecten binnen het thema Eenzaamheid