Fysieke zelfredzaamheid

Thema Fysieke zelfredzaamheid

Vanaf de leeftijd van zo’n 60 jaar neemt de kans op beperkingen in het fysiek functioneren toe. Passend bij de herziene definitie van gezondheid richt de zorg voor mensen met beperkingen in het fysiek functioneren zich vooral op het behoud van fysieke zelfredzaamheid. Onder fysieke zelfredzaamheid verstaan we het vermogen zich fysiek aan te passen in de eigen context en eigen regie te voeren. Hieronder vallen onder andere de vaardigheden van het algemeen dagelijks leven (ADL), zoals lopen, fietsen, boodschappen doen, met of zonder (technologische) ondersteuning. Naast fysiotherapeuten en oefentherapeuten vervullen ook huisartsen, verpleegkundigen en beweegaanbieders een taak in het behoud van de fysieke zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen.

Op dit moment richten we ons op het project: fysieke zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen in de Utrechtse wijken Noordwest en Leidsche Rijn. Voor informatie: zie de projecten over Fysieke zelfredzaamheid.

Klik door naar de lopende projecten binnen het thema Fysieke zelfredzaamheid