Ideeën voor een project in Utrecht!

Let op! Het is belangrijk dat het idee voor een nieuw project de kwaliteit van leven van burgers in de stad Utrecht verbetert en de samenwerking tussen minimaal welzijn en gezondheidszorg bevordert, uit te breiden met andere sectoren zoals onderwijs, bouw, techniek, recht etc.