Welzijn op recept

Thema Welzijn op recept

Welzijn op recept is een oplossing voor burgers met psychosociale klachten, die hiervoor meerdere keren langs de huisarts gaan. Om de druk op de huisartsenpraktijken te verminderen en de telkens terugkerende behandeling met medicatie te verminderen, zal de huisarts in plaats van door te verwijzen naar een collega of medicijnen voorschrijven, de burger een recept geven voor activiteiten en doorverwezen naar een welzijnsmedewerker. Deze gaat samen met de burger aan de slag.

Samenwerking

Doel van het contact tussen burger en welzijnsmedewerker is de burger een duwtje in de rug te geven zodat de mentale gezondheid, veerkracht en zelfredzaamheid wordt vergroot. Daarbij is samenwerking met zorgprofessionals in de eerste lijn nodig.
Samen met de huisarts zijn zij belangrijke partners voor de burger en welzijnsmedewerker.
Een effectstudies van Welzijn op recept in Nieuwegein (ZonMW, 2015) onder burgers met psychosociale klachten toont aan dat met

Welzijn op recept goede resultaten behaald kunnen worden. Belangrijke uitkomsten van de effectstudie zijn o.a.:

  1. welzijn op recept kan een positief effect hebben op het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers
  2. samenwerking tussen eerstelijns zorg en welzijndienstverlening is zinvol en leidt tot minder vraag naar zorg

De stad Utrecht

Ook in de stad Utrecht willen huisartsen, welzijnsmedewerkers en eerstelijns zorg het Welzijn op recept invoeren. Help jij mee, samen met studenten van andere opleidingen, om dit in de Stad Utrecht op te pakken? Voor informatie: zie de projecten over Welzijn op recept in Utrecht.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/zorg-en-ondersteuning-in-de-buurt/effectstudie-welzijn-op-recept/

Klik door naar lopende projecten binnen het thema Welzijn op Recept