Project ‘Welzijn op recept in Utrechtse wijk Ondiep’

Welk vraagstuk wordt met dit project aangepakt?

Het doel van ‘Welzijn op Recept in Utrechtse wijk Ondiep’ is het creëren van welzijnsactiviteiten waar mensen met fysieke en psychische klachten baat bij hebben. Daarnaast wordt gestreefd naar bevordering van sociale activiteiten. Met dit project wordt geïnventariseerd hoe bewoners aankijken tegen welzijnsactiviteiten in hun wijk, welke zorg- en welzijnsvragen zij hebben en hoe deze het beste voor hen opgelost c.q. ingevuld kunnen worden. Daarmee wordt een betere verbinding gecreëerd tussen zorg en welzijn voor bewoners c.q. patiënten en meer helderheid verkregen waar de bewoners/patiënten het best doorverwezen kunnen worden.

Wat wil dit project bereiken?

Het project heeft als eerste doel de tevredenheid in kaart te brengen van bewoners over zorg- en welzijnsactiviteiten in hun wijk. Dit vindt plaats middels interviews va kwetsbare ouderen in bepaalde huisartspraktijken. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt in het schetsen van persona’s, zodat het programma Welzijn op Recept doelgroepgericht kan worden ontwikkeld in de wijk Ondiep. Vervolgens wordt bekeken in welke huisartsenpraktijk interviews afgenomen kunnen worden.

Partners in dit project

In 2018 heeft een interprofessioneel samengesteld groepje studenten van de Hogeschool Utrecht-honourscursus ‘Interprofessioneel Samenwerken in Zorg en Welzijn’ onderzoek gedaan naar de patiënttevredenheid van inwoners in de wijk Ondiep. Dit project was een samenwerkingsvorm tussen de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)-huisartsenpraktijk in Ondiep (Ernst-Jan Wind) en Hogeschool Utrecht.

Contact

Ben je geïnteresseerd in dit project?
Neem dan contact op met Linda van den Broek (linda.vandenbroek@hu.nl).