SAVE in woord en daad

Sinds 2015 werken de (preventieve) jeugdbescherming en de jeugdreclassering in Midden-Nederland met de werkwijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE). Hoe verloopt dat in de praktijk? Welke vragen en knelpunten komen de professionals tegen? En wat kan hen helpen om de werkwijze nog beter toe te passen?

Deze vragen stonden centraal in het onderzoek SAVE in woord en daad, dat van 2016 tot 2018 is uitgevoerd door onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht) en professionals van Samen Veilig Midden-Nederland, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming.

Op deze site leest u meer over de uitkomsten van dit onderzoek en bieden wij tips en tools voor alle (toekomstige) professionals in de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de lokale (gemeentelijke) teams, die willen leren van de praktijkervaringen met SAVE.

 

 

Korte terugblik symposium SAVE in woord en daad

Korte terugblik symposium SAVE in woord en daad

Op donderdag 18 oktober 2018 kwamen 190 professionals vanuit de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering, lokale teams en het onderwijs samen bij Hogeschool Utrecht in Amersfoort voor het middagsymposium SAVE in woord en daad. Hieronder een korte terugblik, het eindrapport is hier te lezen.  Bevindingen onderzoek Tijdens dit symposium presenteerde Jacqueline Bosker (lector Werken in Justitieel Kader, HU) de bevindingen van het onderzoek waarin de thema’s veiligheid, eigen kracht en regie en samenwerken centraal stonden. Tijdens het symposium ging Jacqueline Bosker in op...

Benieuwd naar de uitkomsten?

Benieuwd naar de uitkomsten?

Op donderdag 18 oktober 2018 werd het onderzoek SAVE in woord en daad afgesloten met een symposium. Tijdens dit symposium werd ook een publieksversie van het eindrapport gepresenteerd. Dit digitale magazine is een samenvatting van het eindrapport. Je vindt hierin conclusies...

Handleiding workshop Inschatten van veiligheid

Handleiding workshop Inschatten van veiligheid

Inschatten van veiligheid van jeugdigen is niet eenvoudig. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat professionals in de brede jeugdbescherming en vanuit lokale teams verschillend kijken naar veiligheid van jeugdigen. Om gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen is deze workshop ontwikkeld. De workshop...