SAVE in woord en daad

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de jeugdzorg. Door de transitie en de transformatie van de jeugdzorg is de rol van professionals veranderd. Sinds 2015 wordt er in de regio Utrecht-Flevoland volgens de vijf uitgangspunten van de SAVE-werkwijze (SAmenwerken aan VEiligheid) gewerkt. Deze uitgangspunten worden door professionals onderschreven. Uit gesprekken met professionals over hun ervaringen blijkt dat er ook vragen en dilemma’s zijn.

Hierdoor ontstond het initiatief van Samen Veilig Midden-Nederland, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht om een samenwerkingsverband aan te gaan. Dankzij een SIA-Publiek subsidie is het mogelijk gemaakt om vanaf mei 2016 twee jaar onderzoek te doen.

 

 

Bevindingen fase 1

Bevindingen fase 1

Medio 2016 is het onderzoek SAVE in woord en daad gestart. De SAVE-werkwijze is de nieuwe manier van werken in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Utrecht en Flevoland. In de eerste fase van dit onderzoek werd door middel van interviews en workshops geïnventariseerd hoe professionals en cliënten in de praktijk omgaan met een aantal thema’s die centraal staan in de SAVE-werkwijze. Benieuwd naar de bevindingen? Klik...

Uw verhaal vertellen?

Uw verhaal vertellen?

Op 1 mei 2016 is het onderzoek SAVE in woord en daad gestart. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar jongeren, ouders/verzorgers en professionals uit de regio Utrecht-Flevoland die ervaring hebben met SAVE en hun verhaal hierover met ons...