Partners

Samenwerkingsverband
Het onderzoek SAVE in woord en daad is uitgevoerd door:

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van SIA.

Professionals uit deze organisaties werkten mee in het onderzoek en bestuurders van deze organisaties hadden zitting in de stuurgroep van het project.

Projectleiding
De verantwoordelijkheid voor het onderzoek lag in handen van twee lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, te weten lectoraat Werken in Justitieel Kader en lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid.

Klankbordgroep
Daarnaast was er ook een klankbordgroep die reflectie en advies gaf aan het onderzoeksteam. De klankbordgroep bestond uit twee beleidsmedewerkers van de SAVE-partners (Samen Veilig Midden-Nederland en WSG), directeur van adviesbureau Van Montfoort, lector van hogeschool Windesheim Flevoland, beleidsadviseur van Jeugdzorg Nederland en een onderzoeker van het Nederlands Jeugdinstituut.

Kerngroep
De leden van de kerngroep waren betrokken bij de organisatie van het onderzoek en gaven gedurende het onderzoek tevens advies.

De namen van de leden van de stuurgroep, klankbordgroep en kerngroep treft u aan op pagina 128 in het eindrapport van dit onderzoek.