Vignettenonderzoek

Medewerkers SAVE, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en medewerkers van lokale teams gingen met elkaar in gesprek op grond van enkele casusbeschrijvingen. De afwegingen die zij maakten ten aanzien van veiligheid en versterken van eigen kracht stonden daarin centraal. Na een individuele beoordeling van een anonieme casus gingen deelnemers met elkaar in gesprek over verschillen en overeenkomsten in afwegingen en besluitvorming.