‘Schoenmaker blijf niet bij je leest’ is een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierd project. Het project is begin 2015 van start gegaan en in december 2016 afgesloten. Vanuit het lectoraat Schulden en Incasso hebben we professionals voorzien van kennis over schuldproblematiek met als doel een bijdrage te leveren aan preventie en aanpak van armoede en schulden.

Het beoogd resultaat van dit project was om professionals die wel te maken hebben met burgers met schuldproblematiek, maar waarbij het niet de primaire taak is om deze op te lossen, te voorzien van kennis en handvatten. Zij kunnen een rol spelen in het proces waarbij cliënten betere keuzes voor een oplossingsrichting kunnen maken. Doordat zij juiste informatie ontvangen van de professional waar zij op dat moment contact mee hebben kunnen verkeerde beelden bij cliënten, over de (on)mogelijkheden om schulden aan te pakken, vaker weggenomen worden.

Binnen dit project zijn vier specifieke beroepsgroepen betrokken: abortusartsen en verpleegkundigen, reclasseringswerkers, jobcoaches en werkbegeleiders en professionals werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg zoals psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, etc.

De opgeleverde producten zijn geschikt voor iedere professional die te maken heeft met burgers met schuldproblemen. Onze producten zijn breed inzetbaar en wij nodigen u van harte uit om ze te verspreiden onder collega’s of andere professionals die er baat bij hebben.

Op de pagina ‘opgeleverde resultaten’ treft u een overzicht van onze activiteiten en producten. De pagina’s erna bevatten de specifieke producten: de vier werkwijzers, vier voorlichtingsfolders en een online leergang met vier modules.

Al het materiaal is gratis beschikbaar. Wij hechten veel waarde aan een correcte bronverwijzing, als u ons materiaal gebruikt.