Online leergang

Inleiding online leergang
Deze online leergang is bedoeld voor professionals die in hun dagelijkse werk te maken hebben met cliënten met schuldproblemen, maar waarbij het niet tot hun primaire taak behoort om deze op te lossen, voor studenten en iedereen die geïnteresseerd is.
Vaak ondervinden zowel de professionals als de cliënten veel hinder van de schulden en zorgt het soms ook voor belemmeringen in een traject. De modules geven inzicht in een breed scala aan aspecten die spelen bij schuldproblematiek. U kunt de modules los van elkaar volgen. Bij iedere module worden enkele vragen gesteld, die u na het bekijken van het filmmateriaal kunt beantwoorden. U kunt doorklikken naar het antwoord. Daar vindt u ook verwijzingen naar de werkwijzers voor meer informatie.

 

Feiten en cijfers
In Nederland leven veel mensen met schuldproblemen. Het gaat om lichte maar ook om ernstige problemen, die alleen met professionele hulp opgelost kunnen worden.
Hoe zit het nu echt? Welke feiten en cijfers zijn bekend?
In dit filmpje leert u meer over het omvang van de schuldproblematiek.