Casus: FairClimateFund

Opdrachtgever

Naam organisatie: FairClimateFund
Sector: Klimaat & Ontwikkelingssamenwerking
Product: verkoopt (Fairtrade) Carbon Credits aan bedrijven en particulieren die hun CO2-voetafdruk willen compenseren.
Aantal medewerkers: 6 

“De adviseurs van Scompany hebben de wensen en behoeften van de (potentiële) klanten van FairClimateFund goed in kaart gebracht. Dit is waardevolle informatie voor ons.” – Linda Lap, Manager Marketing & Communications, FairClimateFund

Resultaat
Het advies aan FairClimateFund richt zich vooral op een nieuwe positionering en het verhogen van de naamsbekendheid. Het Scompany-team heeft een positioneringsstatement geformuleerd en geadviseerd. Ook heeft het Scompany-team een implementatieplan opgesteld om het advies te kunnen laten slagen. Het advies met betrekking tot de positionering wordt geïmplementeerd bij huidige klanten van FairClimateFund. Door het onderzoek is namelijk meer inzicht verkregen in de wensen en behoeften van deze doelgroep.

Vraagstuk
FairClimateFund heeft een flinke groeiambitie vastgelegd voor de komende jaren. Om deze doelstellingen te halen, heeft zij behoefte aan inzicht in kansrijke bedrijven en toetsing van haar positionering. Het antwoord op de adviesvraag biedt ook input voor het bedrijfsbeleid en de doelen van FairClimateFund.

Aanpak Scompany team
Het Scompany-team heeft gebruik gemaakt van de methode Design Thinking. Deze methodiek bestaat uit vijf fases: Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test. Het onderzoek dat is uitgevoerd bestaat uit deskresearch, een intern interview met FairClimateFund en 25 interviews met personen uit de Decision Making Unit van bestaande en potentiële partners. Uit het onderzoek is gebleken wanneer een bedrijf kansrijk is voor een partnerschap en wat de kennis, houding en gedrag van de twee groepen is.

“Door goed te luisteren naar de opdrachtgever en een goede samenwerking in het team te waarborgen tijdens het Scompany-traject, hebben we ons kunnen ontwikkelen als professional en een prachtig advies op kunnen leveren!” – Het Scompany team

Scompany-team
Lotte Arnold, Soetimah Goos & Sanne van den Broek