Casus: ECR

Opdrachtgever

Naam organisatie: ECR (European Care Residences)
Sector: Wonen, Zorg en Welzijn
Product of diensten van de organisatie: Wonen met of zonder zorg
Aantal medewerkers: 550

‘‘Het Scompany-team heeft een waardevol advies opgeleverd voor het verbeteren van onze cross mediale communicatie, om beter aan te sluiten bij de communicatiebehoefte van onze doelgroep per locatie.’’

– Maria Scholts, Directeur ECR

Resultaat
ECR heeft meer inzicht gekregen in haar doelgroep en heeft advies gekregen over hoe ze de cross mediale inzet van haar communicatie kan verbeteren. Het is belangrijk de content af te stemmen op de communicatiebehoeftes van de doelgroep per locatie, aangezien elke locatie anders is. Door meer relevante en waardevolle content kan ECR de beoogde doelgroep in een eerdere fase van de customer journey aantrekken. ECR is zeer tevreden met het uitgebrachte advies, omdat het helpt prioriteiten te stellen voor het verbeteren van haar communicatie.

Vraagstuk
De European Care Residences (ECR) biedt cliënten een zelfstandige woonruimte met de mogelijkheid hulp en zorg te ontvangen. Bewoners van een ECR-appartement hoeven niet te verhuizen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis als de zorgvraag toeneemt. De overheid heeft een nieuw beleid ingevoerd dat mensen stimuleert langer thuis te wonen door meer gebruik te maken van mantelzorg. In het licht hiervan wilde ECR graag meer inzicht in het besluitvormingsproces van een beslisser om te kiezen voor een locatie van ECR, zodat ze hier met inzet van marketingcommunicatie beter op kan inspelen. Dit leidde tot de volgende adviesvraag:

“Op welke manier kan ECR in contact komen met haar doelgroep aan de hand van passende communicatie-interventies zodat de instroom van de diverse (nieuwe) locaties bevorderd wordt?”

Aanpak Scompany team
Het onderzoek is gericht op de meebeslissers (communicatiedoelgroep, 50-plussers) en de potentiële bewoners (marketingdoelgroep, 75-plussers). Er is gekeken naar de customer journey om de touchpoints van de doelgroep in kaart te brengen. Hierbij is er gekeken naar de beweegredenen en behoeften van de doelgroep. Het onderzoek omvat literatuuronderzoek, deskresearch en veldonderzoek. Literatuuronderzoek en deskresearch zijn toegepast voor het verzamelen van relevante theorieën en informatie over de doelgroep.

Scompany team
Samira (Linksboven), Kaya (Rechtsboven), Michiel (Linksonder), Laura (Rechtsonder)