Casus: HOF Vastgoedbeheer

Opdrachtgever

Naam organisatie: HOF Vastgoedbeheer
Sector: Vastgoed
Product of diensten van de organisatie: Vastgoedbeheer en aansluitservice
Aantal medewerkers: 8

‘‘De manier waarop de junior consultants te werk zijn gegaan was zeer professioneel en zelfstandig. De samenwerking, het contact en de opvolging waren zeer prettig. Het opgeleverde advies geeft ons veel houvast om ons als bedrijf verder te positioneren.’’

– Martijn Hof, Directeur HOF Vastgoedbeheer

Resultaat
Door middel van onderzoek is er gekeken naar de kennis, houding en gedrag van de markt waar Hof Vastgoedbeheer zich in bevindt. De hieruit voortvloeiende resultaten hebben geleid tot een strategisch en operationeel advies. Het advies zelf is concreet gemaakt aan de hand van een aantal actiepunten die ofwel intern of extern gericht zijn.

Vraagstuk
Hoe kan een bedrijf in vastgoedbeheer zich op primaire wijze positioneren binnen de markt?

Bij positionering gaat het om het kiezen van een positie van een organisatie in de mentale gedachtegang van de doelgroep. Het gaat om creëren van voorkeursposities, posities die als eerste worden overwogen bij het maken van een keuze. Dit heeft geleid tot de volgende adviesvraag:

“Hoe kan Hof Vastgoedbeheer zich positioneren in de markt, zodat (potentiële) particuliere en klein zakelijke eigenaren in geliberaliseerd vastgoed binnen Nederland, financieel/administratief, technisch en commercieel vastgoedbeheer aan Hof uitbesteden?”

Aanpak Scompany team
Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vraagstukken is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn 18 diepte-interviews afgenomen. De diepte-interviews zijn afgenomen bij verschillende sub-doelgroepen, namelijk 4 vastgoedbeheerders, 10 potentiële afnemers en 4 huidige afnemers. Ook is er desk- en literatuuronderzoek gedaan waarbij er gebruik is gemaakt van verschillende modellen en theorieën. Met behulp van deze modellen en theorieën konden verkregen resultaten onderbouwd worden.

Scompany team
Vivianne, Anne, Lana en Lisan