Goed voorbereid op de toekomst met Jonas Moons

Goed voorbereid op de toekomst met Jonas Moons

Dat robots in snel tempo steeds meer taken over nemen van mensen is niets nieuws. Dat het communicatievak hier mogelijk ook mee te maken krijgt is dat wel. In het populaire onderzoek van Carl Frey en Michael Osborne werd juist nog gezegd dat ‘communicatie’ één van de vakgebieden was die het minst bang hoefde te zijn om (deels) overgenomen te worden. Jonas Moons, onderzoeksspecialist bij Scompany en Hogeschool Utrecht, neemt een nieuw standpunt aan: ‘onderzoekswerk (een belangrijk onderdeel van een communicatie-project) zal in de toekomst uitbesteed kunnen worden aan AI’.

Jonas Moons Moons is geen onbekende op het gebied van AI Hij studeerde ‘kunstmatige intelligentie (AI)’ in een tijd dat deze technologie nog in opkomst was bij het algemene publiek. Moons zegt “de opleiding sprak mij al aan op mijn 15de. AI is heel breed. Zo krijg je ook psychologie en filosofie. Ik wilde graag veel leren.” Per 2020 werkt hij alweer negen jaar als docent-onderzoeker voor de Hogeschool Utrecht. Hij assisteert in het bijzonder adviseurs van Scompany over de onderzoeksfase in een communicatie-project. Hij is ook actief bij de masteropleiding Data-driven Design.

Automatisch
In een interview met studenten van Scompany vertelt Moons meer over zijn visie op het vakgebied. In het bijzonder mogelijke trends in onderzoek. “AI en machine learning zal steeds belangrijker worden in de toekomst. Middels deze technologieën kan je automatisch grote groepen data analyseren. Zo hebben Britse onderzoekers Facebook likes gematcht aan persoonlijkheid – dit was alleen goed mogelijk met behulp van AI.” Hij bedoelt daarmee dat een computerprogramma mensen op basis van likes op Facebook indeelt naar persoonlijkheid. Je kan zo bijvoorbeeld bepalen of iemand een negatief of positief bericht sneller liket.

Deze informatie is nuttig voor een bedrijf. Als jij een bericht liked dan zien jouw vrienden dit ook. Het bericht bereikt zo meer mensen. Als blijkt dat negatieve berichten veel geliked worden dan zou bijvoorbeeld een krant kunnen bepalen om meer negatieve berichten te plaatsen om zo meer mensen te bereiken. Dit soort onderzoek zou nooit efficiënt gedaan kunnen worden door mensen zelf. Het kost dan te veel tijd. AI opent totaal nieuwe mogelijkheden op het gebied van kwantitatief onderzoek.

Toekomst
De manier waarop, maar ook of we onderzoeken komt daarmee ter discussie. Zo zet je AI niet zomaar aan het werk, daarvoor is kennis over ICT vereist. AI kan verder ook ingezet worden bij de creëerfase. Middels automatische generatie van content hoef je niet eens meer zelf een artikel te schrijven. Een programma doet dit voor je. Het communicatievakgebied verandert door AI enorm. Op de vraag waar Moons zichzelf ziet in vijf jaar benoemt hij dat hij bovenstaande trends meer hoopt te verwerken in de studie. Studenten worden zo goed voorbereid op de toekomst.

Een uitdagend doel. Uit Moons’ eigen observaties merkt hij nu dat er over het algemeen nog wat weinig draagvlak is bij studenten om meer te gaan werken aan de nieuwe technologie. “Veel studenten ligt het technische [aspect van het vak] weinig. Je ziet dat andere vakken populairder zijn. In de toekomst zal meer draagvlak gecreëerd moeten worden voor AI.” Dat robots werk over nemen lijkt misschien heftig in eerste instantie, maar dit is het alleen als we ons goed voorbereiden.

Afgelopen schooljaar is de menukeuze ‘Digitale Innovatie’ van start gegaan. Deze focust zich op ICT en communicatie. Het is een eerste maar belangrijke stap om studenten goed voor te bereiden op de toekomst. Niet alleen het vak, maar ook de studie Communicatie staat niet stil!

Artikel geschreven door Scompanyteamleden:

Iris Buitenhuis, Maryam Gharsi, Martijn de Wit en Jerney Hersisia