Opdrachtgevers
Hof Vastgoedbeheer

Hof Vastgoedbeheer

Naam organisatie: HOF Vastgoedbeheer
Sector: Vastgoed
Aantal medewerkers: 8

‘‘De manier waarop de junior consultants te werk zijn gegaan was zeer professioneel en zelfstandig. De samenwerking, het contact en de opvolging waren zeer prettig. Het opgeleverde advies geeft ons veel houvast om ons als bedrijf verder te positioneren.’’
– Martijn Hof, Directeur HOF Vastgoedbeheer

Resultaat

Om advies te kunnen geven op de vraag ‘hoe een vastgoedbeheerder zich met haar premium product kan positioneren op een gespannen markt’ is onderzoek gedaan naar de kennis, houding en gedrag van de markt (stakeholders) waar Hof Vastgoedbeheer zich in bevindt. De hieruit voortvloeiende resultaten hebben geleid tot een strategisch en operationeel advies. Het advies zelf is concreet gemaakt aan de hand van een aantal actiepunten die ofwel intern of extern gericht zijn.

Aanpak

Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vraagstukken is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn 18 diepte-interviews afgenomen. De diepte-interviews zijn afgenomen bij verschillende sub-doelgroepen, namelijk 4 vastgoedbeheerders, 10 potentiële afnemers en 4 huidige afnemers. Ook is er desk- en literatuuronderzoek gedaan.

Scompany team: Vivianne, Anne, Lana en Lisan