Opdrachtgevers
Koopman Interlight

Koopman Interlight

Naam organisatie: Jacs. Koopman B.V.
Sector: Elektrotechniek
Product of diensten van de organisatie: Importeur en distributeur van LED- verlichting
Organisatie onderdeel: Afdeling Interlight LED
Aantal medewerkers: 21

“Het team heeft het vraagstuk heel serieus genomen en heeft veel moeite gedaan om kennis over onze organisatie te vergaren” – Joyce Motshagen, marketingmanager

Vraagstuk

Koopman Interlight’s grootste drijfveer ligt op het innoveren van producten en diensten binnen de verlichting. Zo was er een grote behoefte om in het in het vizier komen bij een nieuwe doelgroep met het product Interlight LED. De vraag was op welke markt het product zich het best kon positioneren en op welke manier dit het best uitgevoerd kon worden om zo meer omzet te genereren.

Aanpak

Het Scompany-team heeft haar vraagstuk verdeeld in een doelgroep onderzoek, een positioneringsonderzoek én een (marketing)communicatieplan. Hiervoor hebben ze gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Zij zijn de diepte ingegaan door middel van diepte-interviews en veldonderzoek. Zo hebben zij een dag meegelopen met Koopman Interlight om de positionering van het merk te kunnen bepalen. Op deze manier heeft het team de (potentiële) doelgroep en de positionering in kaart kunnen brengen en een waardevol (marketing)communicatieplan kunnen voorleggen.

Resultaat

Naar aanleiding van het onderzoek relevante doelgroepen bepaald en is een kansrijke positionering geadviseerd. Voor dit advies is gekeken naar ‘het verhaal achter het merk’ waar de doelgroep behoefte aan heeft. Ook heeft het Scompany-team een communicatieplan opgeleverd, waarin onder andere per doelgroep kansrijke middelen worden voorgelegd.

Scompany-team: Milan Bouwmeester, Jeanine van der Meer, Romee van Dunschoten en Salima Kissami